• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

agatka_s  napisała: 

> joa66  napisała: 
> 
> > " Ale na świadectwie syna wśród przedmiotów 
> > obowiązkowych mamy 2 języki. "
> > 
> > No właśnie. Chociaż obowiązkowe są od tego roku. Większość 
> gimnazjów 
> > w Warszawie miała 2 języki, ale nie wiem czy tak było w całej 
> Polsce.
> > 
> > Nparawdę chciałabym zobaczyć MENowską definicję przedmiotu 
> > obowiązkowego 
> 
> 
> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r. 
> w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
> uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
> szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, 
> poz. 906 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 9).
> 
> "4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku 
> klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
> średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
> zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 
> wyróżnieniem.
> 
> 4a. [b][1] Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia 
> edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w 
> ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.[/b]
> 
> 
> 
> 
> 
> Kluczowe tu jest słowo ALBO (jeśli miałaś logikę to wiesz co ten 
> kwantyfikator oznacza i czym rózni się od LUB)-albo religia, albo 
> etyka, dwóch na raz NIE.
> 
> Stąd pewnie z tego przepisu wynika że u nas język niemiecki jest 
> jako nieobowiązkowy prawnie (ale obowiązkowy wg szkoły), ale daje 
> się wliczyć do sredniej (to jest nowelizacja, bo w podstawówce tak 
> jeszcze nie było).

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się