• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

framberg napisał: 

> jankbh napisał(a) <Poznan stal sie siedziba biskupia na kilka lat przed Pra
> ga, 
> ale trudno chyba powiedziec, czym to bylo powodowane i czy istnial w ogóle 
> jakis inny powód poza administracyjnym>
> 
> Nie bardzo rozumiem to twierdzenie. Biskupstwo (czy arcybiskupstwo) to siedziba
> 
> biskupa, który zarządza poległą diecezją - twór administracji kościelnej. Inne 
> powody dotyczą powołania biskupstwa misyjnego (powody związane z misją ale 
> pojęcie jest nadal z zakresu administracji) i w cyrylo-metodianiźmie 
> chorbiskupstwa czyli tzw biskupstwa wiejskiego. Tu chodziło o czasowy pobyt 
> biskupa i zdanie części uprawnień biskupich rezydującemu księdzu – stąd w
> iejscy 
> biskupi – patent bizantyjski z II w, by zarządzać rozległym biskupstwem. 
> Czyli 
> taki terenowy ośrodek (znów:) administracyjny zwierzchnictwa kościelnego.
> 
> jankbh napisał(a) <Do chrztu ksiecia nie potrzeba biskupa>
> 
> Chrzest władcy nawet małego państwa do duże wydarzenie w tamtych czasach. 
> Szeroko komentowane w różnych krajach, w chrześcijańskim świecie. Właśnie 
> dlatego zlecano wielkie misje biskupom. Chodziło o odpowiednią wiedzę, rangę i 
> możliwość nauczania i konsekrowania księży podczas misji. W przypadku Metodego 
> -
> miał on rangę arcybiskupa podległego bezpośrednio papieżowi ! (Hadrianowi II) z
> 
> pominięciem kurii rzymskiej. Więc do chrztu władcy -owszem - potrzeba było 
> minimum biskupa (przecież w tym czasie uważano władcę chrześcijańskiego za 
> suwerena z woli Boga). Poza tym wymagał tego ceremoniał wzorowany na 
> koronacyjnym ustalonym podczas koronacji na cesarza Karola. Biskup dawał tiarę 
> królowi który stawał się tak jak biskup pomazańcem, jakby również biskupem (ale
> 
> władcą świeckim). A w chrześcijaństwie wtedy (obecnie w katolicyźmie, 
> prawosławiu i w Dalmacji w cyrylo-metodianiźmie; w chrześcijaństwie 
> protestanckim nie) obowiązywała sukcesja apostolska, tzn. Jezus wybrał 
> apostołów, ci biskupów, biskupi następnych biskupów itd. To jak? Władca, 
> suweren, przyszły równy rangom biskupom a czasami ich zwierzchnik (jak Bolesław
> 
> Chrobry czy Śmiały) ma być chrzczony przez wikarego;-)))
> Dlaczego wikary? Bo Praga w tym czasie (966) nie tylko nie była siedzibą 
> biskupstwa. Nie była siedzibą parafii !!! Podlegała Moguncji.
> 
> jankbh napisał(a) <Nie wiem, czy Mieszko przed 966 byl chrzescijaninem (nie
> 
> znalazlem na to zadnych przekonywujacych argumentów), ale mówic o Polsce tego 
> czasu jako o kraju chrzescijanskim to gruba przesada. To,ze liturgia byla 
> slowianska, to nie znaczy, ze Slowianie ja powszechnie uzywali>
> 
> 
> 1. Nestor podaje: Volkhom bo nasedshem na sloveni na dunaiskija, i sedshem e 
> nikh i nasilyadshchem, a ot tekh lyakov prozvashasya polyane, lakhove druzii 
> lutichi, ini mazovshane, ini pomoryane” - co z kontekstem sprowadza się 
> do 
> stwierdzenia, że Lędzianie zwani na zachód od Wisły Lachami (pewnie lechici), 
> przyjęli chrześcijaństwo obrządku wschodniego i przenieśli je na Polan, 
> Mazowszan, Lutyków i Pomorzan i z tego powodu te plemiona zwały się Lechitami. 
> Można rzec partykularne, plemienne bóstwa zostały zastąpione jednym, nastąpiła 
> unifikacja wiary (język był jeden) i opartej na niej kultury więc powstała 
> Polska.
> Ten kronikarz Ruski wyznacza granicę obrządku C-M na Odrze, i na północny 
> wschód obejmując Kołobrzeg.
> 
> 2. Klasyka: w „Żywocie św. Metodego” spisanym przez jego ucznia tuż
> po roku 885 
> jest wzmianka: „Pogans knjazm silen vel’ma, sedja v Visle, rugajeśe
> sja 
> krstjanom i pakosti dejaśe. Poslav że k nemu reće: dobro ti sja kristi, synu, 
> voleju svojeju na svojej zemli, da ne plenen, nudmi krśćem budesi na ćużej 
> zemli i pomjaneśi mja, jeźe i byst” – Siedział na Wiśle książę siln
> y wielce... 
> itd.
> 
> 3. W legendzie macedońskiej (główny ośrodek piśmienniczy Słowian w klasztorach
> 
> Ochridu) „Uspenje Sv. Kyrill” spisanej w XV lub XVI w (ale znacznie
> starszej), 
> wymieniony jest Sawa, uczeń św. Cyryla, jako biskup Lachów (czyli ok. 890 ̵
> 1; 
> 920). To postać historyczna - jeden z siedmiu uczniów Cyryla, czczony do dziś w
> 
> kościele bułgarskim.
> O słowiańskim biskupie misyjnym w Polsce mówi również krakowski brewiarz z 1443
> 
> r.
> 
> 4. List arcybiskupa Theomara z Salzburga z 900 r. do papieża ze skargą, że cały
> 
> wschód (Małopolska) jest już nawrócony przez uczniów Metodego, wskutek czego 
> bawarscy misjonarze nie mają co robić (już po najeździe Świętosława I 
> [morawskiego] w 874 r. na kraj Wiślan, zakończony jego przyłączeniem do państwa
> 
> morawskiego i po akcji misyjnej.
> Z tamtych czasów pochodzą dane dotyczące misjonarzy działających w Polsce: 
> Wisnog i Oslaw. Stradowski zapisał je w „Sacra Moraviae Historia” n
> apisanej w 
> 1710 a wziął z dzieł zakonnika cystersów Christiana (1638 – 1703). Wymien
> ia ich 
> również Lelewel w „Historii Polskiej do czasów Stefana Batorego”.
> 
> 5. J. Stanislav w „O prehodnotenie vel’komorawskych prvkov w cyrilo
> -
> metodejskiej literature” Sofia 1955 pisze, że Gorazd Książe (kniaź) 
> wielkomorawski został uczniem Metodego, który wyrażał się o nim z wielkim 
> uznaniem (Gorazd znał np. łacinę). Po najeździe madziarsko bawarskim na 
> WielkieMorawy Gorazd schronił się w Polsce, prawdopodobnie w Wiślicy. W 
> piśmiennictwie wiślickim figuruje tam jako święty, jeszcze w piętnastym wieku 
> były dni i msze mu poświecone. Na zachodzie nie figuruje jako święty. Zdaje się
> 
> na wschodzie również.
> 
> 6 Ciekawostka: podczas chrztu bizantyjskiego istniał obrzęd postrzyżyn – 
> wycinania rodzaju tonsury dla wszystkich (księża mieli głowę goloną na czubku, 
> wszyscy podczas chrztu przycinane włosy wokół głowy). Odbywał się ten chrzest 
> nie po urodzeniu ale w wieku około siedmiu lat. A jak było z Mieszkiem? Urodził
> 
> się niewidomy i w wieku 7 lat po postrzyżynach przy udziale dwóch aniołów 
> przejrzał. Podobne co? I to było około 907 r.. 
> W kościele greckim chrzest nazywa się fotismos – przejrzenie, oświecenie.
> 
> Identycznie było z chrztem Włodzimierza Wielkiego. Tyle, że tam żaden Długosz 
> nie fałszował danych by uprawomocnić odmienny, obowiązujący ryt chrześcijański.
> Owo przejrzenie było niby cudem Bożym. Pogan Bóg cudami nie nawiedza, raczej 
> doświadcza klęskami. Cuda są zarezerwowane dla wierzących.
> 
> 7. W „Roczniku Krasińskich” jest wzmianka „Myescho per Cirkul
> um et Methudium 
> baptizatur et per Adalbertum confirmatur” Mieszko ochrzczony prze Cyryla 
> i 
> Metodego przez Wojciecha confirmowany (przeszedł na obrządek łaciński). Raczej
> 
> chodzi o ryt wyznania bo Cyryl i Metody nie żyli (Metody od 885) a Wojciech 
> miał 10 lat.
> W „Roczniku Świętokrzyskim” z XIV w. „Iste Mieszko, filius se
> mislai, pagani, 
> fuit coecus septem annis ante batismum, et post baptismi receptionem pluribus 
> annis vidit” No cóż, przyjmując stary chrzest w wieku siedmiu lat to rok 
> 907.
> Podobnie „Kronika Piotra” – „Hic igitur Myeszko... fuit
> ... cecus septem annis 
> ante batismum, sed post baptismum miraculose a Deo illuminatus erat...”
> Krzysztof Waszewicki w XVI w. „Miecislus, Monarcha Poloniae primus Zhrist
> ianus 
> factus 965, caetus natus, septimo die post baptismum visum recepit, et Poloniam
> 
> luce evagelica illustrandam praenunciavit”

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się