• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

  • Podglad

Odpowiadasz na:

master_in_lunacy  napisał: 

> ad>>> 1. ''Nestor podaje: Volkhom bo nasedshem na sloveni na dunais
> kija, i sedshem e nikh i nasilyadshchem, a ot tekh lyakov prozvashasya polyane,
>  lakhove druzii lutichi, ini mazovshane, ini pomoryane” - co z kontekstem
>  sprowadza się do stwierdzenia, że Lędzianie zwani na zachód od Wisły Lachami (
> pewnie lechici), 
> przyjęli chrześcijaństwo obrządku wschodniego i przenieśli je na Polan, 
> Mazowszan, Lutyków i Pomorzan i z tego powodu te plemiona zwały się Lechitami.'
> '>>>
> 
> A w kontekscie tego nie było, że Słowianie pochodzą z Panonii i byli tam ciemię
> żeni przez Włochów i dlatego ją opuścili, choć z tej nazwy''Volkhom''albo przez
>  lud ''Wilków-Wieletów?'' (vołk), albo przez jakichś Niemców Volk(lud), ciekawe
> , że nie przez Awarów;)
> Nie widzę tu żadnego związku z prechrytianizacją Polski. Ale dzięki fajna ta tr
> ansliteracja Nestora.
> 
> ad>>>  2. Klasyka: w „Żywocie św. Metodego” spisanym pr
> zez jego ucznia tuż po roku 885 jest wzmianka: „Pogans knjazm silen vel&#
> 8217;ma, sedja v Visle, rugajeśesja 
> krstjanom i pakosti dejaśe. Poslav że k nemu reće: dobro ti sja kristi, synu, 
> voleju svojeju na svojej zemli, da ne plenen, nudmi krśćem budesi na ćużej 
> zemli i pomjaneśi mja, jeźe i byst” >>>
> 
> No dobra ochrzcili go pod przymusem w cudzej ziemi bbrrr;) nic przyjemnego...
> Ale gdzie tu informacja, że cały lud jego zaraz powtórzył za nim tę nieprzyjemn
> ą i przymusową ceremonię;)))) 
> 
> ad>>> 3. ''W legendzie macedońskiej (główny ośrodek piśmienniczy Sł
> owian w klasztorach Ochridu) „Uspenje Sv. Kyrill” spisanej w XV lub
>  XVI w (ale znacznie starszej), wymieniony jest Sawa, uczeń św. Cyryla, jako bi
> skup Lachów (czyli ok. 890 – 920). ''>>>
> 
> Pewnie byli jacyś uchodzcy morawscy vide Gorazd u Lachów ale nazwanie ich Lacha
> mi to nadużycie;)
> 
> ad>>>4. List arcybiskupa Theomara z Salzburga z 900 r. do papieża z
> e skargą, że cały wschód (Małopolska) jest już nawrócony przez uczniów Metodego
> , wskutek czego bawarscy misjonarze nie mają co robić (już po najeździe Świętos
> ława I [morawskiego] w 874 r. na kraj Wiślan, zakończony jego przyłączeniem do 
> państwa 
> morawskiego i po akcji misyjnej.>>>
> 
> ''wschód'' to dlaczego niby miałaby być małopolska to naditerpretacja, podobno 
> Metody nawrócił Chazarów i wiele innych wschodnich narodów co zwykłe hagiografi
> czne bajki.
> Za to jest informacja Konstatego Porfirogety, że ok. 950 roku jest północna Bia
> ła Chrobacja ''do dziś dnia pogańska'' czyli do 950 roku.
> 
> ad>>> 5 .  ''Gorazd Książe (kniaź) 
> wielkomorawski został uczniem Metodego, który wyrażał się o nim z wielkim 
> uznaniem (Gorazd znał np. łacinę). Po najeździe madziarsko bawarskim na 
> WielkieMorawy Gorazd schronił się w Polsce, prawdopodobnie w Wiślicy. W 
> piśmiennictwie wiślickim figuruje tam jako święty, jeszcze w piętnastym wieku 
> były dni i msze mu poświecone. ''>>>
> 
> Dowodzi to tylko tego, że byli chrześcijańscy uchodzćy z WMoraw w Chrobacji a n
> ie jej chrystianizacji inna kwiestia jak dużo ich było i czy mieli pozwolenie n
> a publiczne odprawianie swych obrzędów i budowę swych bożnic.
> 
> ad>>>ad 6 ''Ciekawostka: podczas chrztu bizantyjskiego istniał obrz
> ęd postrzyżyn [...]''>>>
> 
> To tylko dowodzi, że chrześcijanie pochrzcili zdecydowaną większość pogańskich 
> obrzędów;)
> 
> ad>>>7. W „Roczniku Krasińskich” jest wzmianka „M
> yescho per Cirkulum et Methudium baptizatur et per Adalbertum confirmatur”
> ; Mieszko ochrzczony prze Cyryla i Metodego >>>
> 
> No nie był bym taki pewnien czy słowo ''Cirkulum'' ma coś wspólnego z imieniem 
> Cyryl, raczej z cyrklem-cyrkiem-cerkwią od koła swą nazwę wywodzącą.
> Choć może i teza, że najpierw w kościele wschodnim przyjał jakiś chrzest jest p
> rawdziwa, ale dalczego tak wcześnie skoro nazywano go poganinem z 7 żonami a ni
> e jakimś przebrzydłym grekiem;)
> 
> ad>>>8. Katalogi biskupów krakowskich (odpisy z XIII, XIV i XV w.) 
> podkreślają, że dygnitarze kościelni byli arcybiskupami [...] "1027 Ypolitus ar
> chiepiscopus obiit, Bossuta successit, 1028 Stefanus archiepiscopus obiit">
> >>
> 
> A co wiadomo o pogańskiej słowiańskiej hierarchii i czy poganie nie mieli jakie
> goś arcybiskupa, no właśnie tyle samo co o naszej pogańskiej religii, lub czy n
> ie nazwano go tak w tłumaczeniach, obrządek słowiański, nie konieczne oznacza c
> hrześcijański, zwłaszcza, że obrzadek wschodni tzw. grecki(prawosławny) używał 
> chyba starocerkiewnosłowianskiego (czyli języka cyrylmetodianskiego?), a nie gr
> eckiego. 
> 
> Może zacznij od wywodzenia chrześcijaństwa w Polsce od Gotów wszak wszyscy oni 
> byli co prawda heretykami arianami ale to podobno chrześcijanie;))))
> A pewniem papież współczesny Metodemu twierdził, że to pismo głagolicę właśnie 
> wymyślili heretycy arianie ;))
> 
> 
> 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się