• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: wujek napisał(a): 

> A to dodatkowo:
> Zarządzenie Nr 1A/2012
> Prezydenta Miasta Przemyśla
> z dnia 2 stycznia 2012 roku
> 
> w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ci
> ągu roku przejściowego deficytu
> 
> 
> Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
> o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 1 uc
> hwały Nr 307/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała b
> udżetowa na 2012 rok Prezydent Miasta Przemyśla
> 
> zarządza, co następuje:
> 
> § 1.
> 
> Postanawia się zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w wysokości 25.000.000 zł   
>    w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu 2012 roku przejścio
> wego deficytu.
> 
> § 2.
> 
> Kredyt zostanie zaciągnięty w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Przemyślu prow
> adzącym bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl.
> 
> § 3.
> 
> Zobowiązanie o którym mowa w § 2 zostanie spłacone z dochodów własnych do dnia 
> 31 grudnia 2012r.
> 
> § 4.
> 
> Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
> 
> wz. Prezydenta Miasta
> dr Grzegorz Hayder 
> Zastępca Prezydenta  

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się