• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

  • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: pokojowy bandera  napisał(a): 

> bi­te bu­tel­ki mi­li­cjan­ci rzu­ca­ją z po­wro­tem w tłum" - pisze dzien­nik.
> 
> Po ro­syj­skiej i ukra­iń­skiej sieci krąży rów­nież wiersz ki­jow­skiej dzien­
> ni­kar­ki Ewy Mier­ku­ło­wej wy­kpi­wa­ją­cy de­mon­stran­tów z Maj­da­nu.
> 
> "Po­ko­jo­wi oby­wa­te­le w po­ko­jo­wej sto­li­cy
> 
> Po­ko­jo­we kaski. Po­ko­jo­we twa­rze.
> 
> Za­cho­wu­ją się po­ko­jo­wo. I tak też straj­ku­ją.
> 
> Po­ko­jo­wo się biją i pro­te­stu­ją.
> 
> Dla tych, co nie są po­ko­jo­wi, nie ma miej­sca.
> 
> (…)
> 
> Po­ko­jo­we po­cho­dy po­ko­jo­wych fa­szy­stów.
> 
> Po­ko­jo­we po­chod­nie. Po­ko­jo­wy Ban­de­ra.
> 
> W Ki­jo­wie jest tyle po­ko­ju i miru.
> 
> (…)
> 
> Wszy­scy co są poza gra­ni­ca­mi maj­da­no­we­go buntu
> 
> "Ti­tusz­ki" (dre­sia­rze współ­pra­cu­ją­cy z wła­dza­mi - red.), "banda", "hu
> nta"
> 
> (…)
> 
> Po­ko­jo­wy Maj­dan – on nie sieje, nie orze.
> 
> Po­ko­jo­wo śpie­wa. Po­ko­jo­wo bije. Po­ko­jo­wo tań­czy.
> 
> Po­ko­jo­wo blo­ku­je. Nie zga­dzasz się?
> 
> "Ti­tusz­ką" je­steś i tyś wróg.

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się