• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

matlak2  napisał: 

> Gość portalu: ehhhhhhh napisał(a): 
> 
> > głupiś matlak
> ---
> Mimo wszystko, obstaję przy swoim. Pogadamy w końcu br., gdy trzeba będzie na g
> wałt nowelizować budżet, ciąć wydatki, kombinować z nowymi podatkami (nad katas
> tralnym już pracują!) i kitować ciemnemu ludowi, ze to wszystko / rosnąca infla
> cja, spadek tempa wzrostu PKB, pogłębiający się deficyt budżetu,lawinowo rosnąc
> e zadłużenie państwa) to wina opozycji, KOD, zmowy UE, europejskiego kapitału e
> tc.etc. Rok 2016 to wzrost zadłużenia RP o ok. 90 mld zł, w roku 2017 wzrośnie 
> o ponad 100 mld (wyższe koszty obsługi długu zagranicznego i wykupu obligacji),
>  o kolejnych latach lepiej nie myśleć. A bajkopisarz Morawiecki dalej rozdaje t
> o, czego nie ma i mieć nie będzie. Wczoraj obiecał 60 mld zł rolnikom, komu obi
> eca w nowym tygodniu?
> Rząd Jarosława K. idzie śladem rządu J. Buzka, który w latach 1997-2001 dzięki 
> swojej polityce i "reformom" zredukował wzrost PKB z 5 do 0 % oraz spowodował d
> ziurę w budżecie rzędu 90 mld zł. 
> Prezes Jarosław K. - wbrew temu co mówi i zarzuca innym - był w czołówce tych, 
> którzy najszybciej się "uwłaszczyli" na polskiej transformacji, czyli znalazł s
> ię w gronie "komunistów i złodziei". On i jego ferajna z Porozumienia Centrum (
> dziś Zakon w PiS) kombinowali jak mogli. Za grosze, pod szyldem Fundacja Prasow
> a Solidarności, przejęli największą w PRL gazetę - Express Wieczorny (tytuł, dr
> ukarnia, mienie, budynki w centrum W-wy), kombinowali z Art-B nie gardząc milia
> rdami (starymi) od Bagsika, ograli Bank Przemysłowo-Handlowy, robili interesy n
> a FOZZ (Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego), pozakładali spółki itp. Nie 
> gardzili milionami z budżetu miasta Przemyśla, którymi dotowano działalność Prz
> emyskiego Towarzystwa Kulturalnego (wizyty Kaczora i innych buców w tzw, Klubie
>  Nowe Państwo) itd.itd.
> 
> Poniżej pouczająca lektura dotycząca początku polskiej transformacji i umoczeni
> a filarów obecnej "dobrej zmiany"
> [b]UOP: liderzy Porozumienia Centrum cyniczni i skorumpowani[/b]
> 
> PAP opublikowała kolejne dokumenty z szafy pułkownika Lesiaka, dotyczące inwigi
> lacji opozycji w latach 90. Wśród dokumentów jest notatka UOP dotycząca idei de
> komunizacji liderów "Porozumienia Centrum".
> Według twórców notatki, "populistyczne hasło dekomunizacji jest jedynie pragmat
> yczną drogą do objęcia władzy". Ich zdaniem, elita PC jako grupa ludzi cyniczny
> ch i skorumpowanych zagraża stabilizacji w kraju, a jako ewentualna siła rządzą
> ca w Polsce doprowadziłaby do dalszego rozkładu i tak słabych w dobie transform
> acji ustrojowej struktur państwa. 
> 
> Notatka dotyczy też rzekomych powiązań powiązań Porozumienia Centrum ze sprawą 
> FOZZ oraz aferą art-B. Zgodnie z dokumentem, w marcu 1991 roku za sprawą b. ofi
> cera wojskowych służb specjalnych Jerzego Klemby oraz powiązanego z WSI obywate
> la kubańskiego Cliffa Iwanowskiego-Pineiro, czołowy działacz PC Adam Glapiński 
> poznał dyrektora FOZZ Grzegorza Żemka. Znajomość ta miała zaowocować m.in: wpro
> wadzeniem Glapińskiego oraz Jarosława Kaczyńskiego w operacje finansowe FOZZ or
> az wykorzystaniem FOZZ dla pozyskiwania funduszy na PC. 
> 
> Według notatki, Żemek oczekiwał w zamian politycznego poparcia PC dla dokonywan
> ych przez siebie manipulacji finansowych, prawdopodobnie obiecywano mu w razie 
> zwycięstwa wyborczego prezesurę w NBP. Według notatki, znajomość miała owocować
>  także między innymi załatwieniem działaczom PC dostępu do central handlu zagra
> nicznego, czego konsekwencją miał być szereg wpłat na rzecz partii oraz objęcie
>  przez kilka central udziałów w "Telegrafie". 
> 	
> Zgodnie z notatką, wedle Jarosława Kaczyńskiego tzw. sprawa Zalewskiego ma jedy
> nie podłoże polityczne, a jedynym błędem Zalewskiego było to, że kontaktował si
> ę z kierownictwem "Art.B". Autorzy dokumentu piszą, że w czerwcu 1991 r. Zalews
> ki, wykorzystując swoje stanowisko Sekretarza Stanu w BBN, miał otrzymać od sze
> fów "Art.B" na rzecz spółki "Telegraf" 40 mld zł. Według autorów dokumentów, pr
> awdopodobnie fundusze te uzyskał na drodze szantażu grożąc prezesom "Art.B" ing
> erencją w sprawy ich firmy urzędów państwowych. 
> 
> Przekazujemy pełną treść dokumentu z szafy płk. Jana Lesiaka "dot. idei dekomun
> izacji w rozumieniu liderów "Porozumienia Centrum". 
> 
> Warszawa, 1993.02.18. 
> 
> /cd. nizej/

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się