• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

  • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: gosc  napisał(a): 

> I dalej nie doczekałem się argumentów. Sądzisz, że mam ci ślepo wierzyć, bo ty 
> tak twierdzisz? Tobie się wydaje kaziu, że kim jesteś? Prorokiem bożym? 
> Polecenie z Mat. 29:18,19 uważasz, że zostało skierowane tylko do apostołów? Ja
> kże się mylisz kaziu. Czy na pewno czytałeś księgę Dziejów Apostolskich? Obawia
> m się że nie. Jest w niej tak wiele przykładów na to, że ewangelię głosili wszy
> scy, którzy stali się chrześcijanami. 
> Według powszechnie uznawanej opinii w I wieku głoszeniem zajmowali się wszyscy 
> członkowie zboru. Philip Schaff napisał o nich: „Każdy zbór był społeczno
> ścią misjonarską, a każdy chrześcijanin był misjonarzem” (History of the 
> Christian Church). William S. Williams stwierdza: „Ogół dowodów wskazuje,
>  że wszyscy chrześcijanie w Kościele pierwotnym, szczególnie ci, którzy mieli c
> haryzmaty [dary ducha], głosili ewangelię” (The Glorious Ministry of the 
> Laity). Podkreśla też: „Jezus Chrystus nigdy nie chciał, by głoszenie był
> o przywilejem zastrzeżonym jedynie dla wybranych sług Bożych”. Nawet z wy
> powiedzi jednego ze starożytnych wrogów chrześcijan, Celsusa, wynika, że „
> ;gręplarze, szewcy, folusznicy, ludzie nieokrzesani i prości” byli gorliw
> ymi głosicielami dobrej nowiny.
> Profesor Jean Bernardi w książce na temat pierwszych wieków chrześcijaństwa nap
> isał: „[Chrześcijanie] mieli iść i głosić wszędzie i każdemu. Na drogach 
> i w miastach, na placach i po domach. W porze dogodnej i niedogodnej (...) aż d
> o krańców ziemi” (Les premiers siècles de l’Église).
> Twierdzisz, że po śmierci Szczepana nikt nie głosił? Brak mi słów. A te słowa o
>  czym świadczą - Dz. Ap.8:4 "Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca
>  na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę." 
> Uważasz też, że po śmierci Szczepana głoszenie dobrej nowiny było bez sensu? Co
>  za bzdura. Gdyby nie działalność kaznodziejska chrześcijan prowadzona przez wi
> eki dziś pewnie  wierzyłbyś w Swarożyca. Kaziu, nie ośmieszaj się i nie pogrąża
> j więcej swoimi rewelacjami.
> Odnosząc się do pytania o dzieci i żonę Pawła, to nie ma żadnych dowodów, że je
>  posiadał. Niektórzy sugerują, że był członkiem Sanhedrynu, którego członkowie 
> musieli być żonaci. Był też taki czas, że oprócz żony musieli mieć też i dzieck
> o. Czy Paweł był członkiem Sanhedrynu tego nie wiadomo, a jego wypowiedź z Dz.A
> p. 26:10 może oznaczać, że po prostu wyrażał swoją aprobatę odnośnie prześladow
> anych a nie głosował w tym sądzie jako jej członek. W każdym bądź razie jak stw
> ierdził, gdy był już chrześcijaninem, był w stanie wolnym (1 Kor.7:8). Paweł mó
> gł być żonaty, ale nie ma na to żadnych dowodów. Miał natomiast siostrę, która 
> mieszkała ze swoim synem w Jerozolimie (Dz.Ap. 23:16-22).

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się