• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: gosc napisał(a): 

> Kazik jak widać nadal swoje. Jak już pisałem, nie masz żadnych dowodów biblijny
> ch na swoje twierdzenia odnośnie istnienia dwóch ewangelii. Biblia o tym milczy
> ! To tylko twój niczym nie poparty wymysł.
> Twierdzisz, że apostołowie (ci z 12-tu) nie głosili dobrej nowiny o Jezusie, ty
> lko nawoływali do skruchy, chrzcili i zachęcali do życia według prawa. NIEPRAWD
> A.
> Dz.Ap. 5:40,42 - Kiedy apostołowie zostali wychłostani za powoływanie się na Je
> zusa odeszli i "w dalszym ciągu .... oznajmiali dobrą nowinę o Chrystusie Jezus
> ie". To jak to jest kaziu, głosili czy nie głosili? Kto tu mija się z prawdą? 
> 1 List Piotra m.in. rozdział 1 (18-21) - Czy apostoł Piotr (ten z 12-tu) nie pi
> sze o Jezusie, jego śmierci i zmartwychwstaniu? Czy nie jest to dobra nowina o 
> Jezusie Chrystusie? 
> A apostoł Paweł, czy nie chrzcił? Sam o tym napisał w 1 Kor. 1:14. Chrzest nie 
> był więc domeną tylko 12 apostołów. 
> Z twoich nieco zagmatwanych wypowiedzi wynika, że Paweł prowadził własną działa
> lność misjonarską a głoszona przez niego ewangelia (dobra nowina) różni się od 
> ewangelii przekazywanej przez apostołów Jezusa. NIEPRAWDA. 
> Pomimo tego, że Paweł miał specjalną rolę wyznaczoną przez Jezusa jako apostoł 
> narodów, ale to co głosił, nie mogło się różnić od tego co głosili apostołowie 
> Jezusa. Różnili się tylko słuchacze. Gdyby głosił własne poglądy byłby totalny 
> chaos i bałagan wśród chrześcijan. Takie działanie prowadziłoby do rozłamów, a 
> tego, jak wiesz kazik, Paweł nigdy nie chciał. Sam o tym wspomniał w 1 Kor. 1:1
> 0, w którym pisze, żeby wśród chrześcijan nie było rozłamów, rozdźwięków, żeby 
> wszyscy byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Nie powiesz, że ap. 
> Paweł głosząc własną ewangelię zakładał własne zbory, które kierowały się jedyn
> ie ewangelią Pawła, bo to nieprawda. Sam Paweł ganił Koryntian, którzy zamiast 
> zwracać uwagę na samego Jezusa zaczęli czynić spory, kto do kogo należy. Co pow
> iedział im Paweł? (1 Kor.1:11-13) „Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi,
> od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy 
> z was powiada: Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystus
> owy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany albo w 
> imię Pawła zostaliście ochrzczeni?”. 
> Ty kaziu, niestety, ale dzieląc ewangelię na Pawłową i apostolską dzielisz chrz
> eścijan na tych co są Pawłowi i na tych co są Kefasowi (czyli apostoła Piotra),
> czemu był przeciwny sam Paweł. Jeszcze jedno. Paweł, jak i Barnaba nie byli os
> obami niezależnymi. Musieli liczyć się ze zdaniem apostołów, o czym wyraźnie do
> noszą Dz.Ap. 15:2. Gdy pojawił się problem związany z obrzezaniem, nie rozwiąza
> li go sami, ale udali się do apostołów, a gdy oni wydali zalecenie, Paweł i Bar
> naba temu się podporządkowali i o tym powiadomili inne zbory. Paweł i Barnaba n
> ie robili nic na własną rękę. Gdyby było inaczej zostaliby uznani za sekciarzy,
> których w owym czasie nie brakowało i przed którymi często ostrzegali zarówno 
> Paweł jak i apostołowie Piotr i Jan. 
> Twoja wersja o dwóch ewangeliach nie trzyma się kupy. Jest nielogiczna, więc ni
> e oczekuj że ktoś w nią uwierzy. Twoje poglądy w myśl tego, co napisał sam Pawe
> ł w 1Kor 1:12,13 niestety są sekciarskie i szkodliwe. Czy zdajesz sobie z tego 
> sprawę?
> Jak twierdzisz zostaniesz pochwycony do nieba, a potem w wielkim ucisku zostani
> e głoszona ewangelia apostolska, ta druga. Jak ty zostaniesz pochwycony, to kto
> ją będzie głosił? Tylko nie mów, że 200 mln Chińczyków. 
> Ponadto, jeżeli teraz głoszona jest ewangelia łaski Bożej jak twierdzisz, to ni
> e dziwi cię to, że TYLKO ty ją głosisz? Jeżeli tylko ty, to nie mów że nie jest
> eś prorokiem, bo trudno uwierzyć że jedna osoba nagle dostała olśnienia i zaczę
> ła głosić ewangelię. Jeżeli tak, to musisz nas wszystkich przekonać, że przez c
> iebie przemawia Bóg. I jeszcze jedno, jeżeli ewangelia ta dotyczy tylko Żydów, 
> to czemu kaziu nie głosisz jej Żydom? Co ty robisz na forum Słowian? Zamiast ma
> rnować czas, ucz się hebrajskiego i działaj wśród Żydów. Poganom ta ewangelia j
> est niepotrzebna. Szukaj gdzie indziej tych, z którymi odfruniesz do nieba. I j
> eszcze jedna nieprawda. Paweł głosił poganom, czyli nie-Żydom, do nich został s
> kierowany, a od kazika dowiadujemy się że ta ewangelia jest dla Żydów. Kazik, c
> zy ty wiesz co to logika? 
> Od dawna zauważyłem, że dyskusja z tobą nie ma sensu. Nie czytasz tego co piszę
> , nie odnosisz się do moich wypowiedzi, nie przedstawiasz żadnych kontrargument
> ów. Dlaczego? Bo ich nie masz, co mnie zresztą nie dziwi, ale nadal silisz się 
> na swoje nielogiczne i zagmatwane wypowiedzi po to, by sprawić przed innymi wra
> żenie wielkiego biblisty. Mógłbym przestać reagować na twoje wypowiedzi. Zależy
> mi jednak na tym, żeby inni którzy być może próbują cię czytać, nie dali się z
> wieść twojej pokrętnej nauce. Od tej pory nie będę TOBIE odpowiadał, bo to mija
> się z celem. Będę starał się, o ile będę dysponował czasem, jedynie wskazywać 
> na niezgodność twoich poglądów z Biblią, aby każdy miał możliwość wyciągnięcia 
> własnych wniosków w danej sprawie. Zaznaczam, że nie mam zamiaru nikomu niczego
> narzucać.

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się