• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

asia.sthm napisała: 

> Im więcej dzieliłem sie moją wiadomością, tym bardziej widziałem, że ludzie w k
> ażdej pozycji autorytetu bali sie jej, bo ona inspirowała osobistą wolność i ni
> ezależność myślenia w sposób, który kwestionował wszelkie formy autorytarnej ko
> ntroli. Ludzie zaczęli przychodzić tłumnie na spotkania gdzie przynosiłem moc P
> ierwotnego Stwórcy, aby uzdrawiać chorych, a ci, którzy czuli się pozbawieni na
> dziei na myśl o dojściu do końca życia, bez zrozumienia swojego miejsca we Wsze
> chświecie byli zafascynowani i czuli ulgę słysząc moje zapewnienia, że tak, jes
> t życie po śmierci, istnieje możliwość reinkarnacji, a Bóg jest Światłem!
> 
> Tak, ja mówiłem o moich własnych wspomnieniach z życia w wyższych wymiarach, gd
> zie całe życie kieruje się Uniwersalnymi Prawami, gdzie panuje pokój i gdzie mo
> żna nauczyć się tworzyć własne myśli i głębokie intencje. tam, nauka idzie w na
> jbardziej ekspansywne i nieograniczone sposoby i tajemnice czasu i przestrzeni 
> są łatwo zrozumiałe. Anioły są rzeczywiście prawdziwe, i dusze mogą mieć wybacz
> one grzechy i uchybienia całego życia i mają pomoc, aby uczyć się wyższego pozi
> omu zrozumienia, większej bliskości z Bogiem.
> 
> Jam również nauczał, że jest naszym obowiązkiem jako istoty rozumnej szanować i
> trzymać cenną błogosławioną Matkę Ziemię, która zapewnia wszystko i która żywi
> wszystko jej piersią. Ludzi, zwierzęta, wszystkie stworzenia, rośliny i święte
> miejsca na jej powierzchni zasługują na ochronę i szacunek, ponieważ są one ta
> k samo wyrazem Boga, jak my. Nie jadłem mięsa, ani nie zachęcałem do hodowania 
> i uboju zwierząt dla pożywienia. Z uwzględnieniem szczególnych potrzeb rodzimyc
> h roślin w suchym klimacie śródziemnomorskim, gdzie mieszkałem, uprawa owoców i
> warzyw dostarczała bogaty zestaw, wystarczający dla wszystkich.
> 
> To były moje proste nauki i mówiłem każdemu, kto chciał słuchać o chwale życia,
> gdy Miłość postawiono ponad wszystko. Oczywiście, to popadało w bezpośredni ko
> nflikt z rzymskimi najeźdźcami, których cywilizacja, dla wszystkich zalet jej k
> ultury, została mocno nałożona w wojnie i podboju. Tak więc moje przesłanie mił
> ości, które wznosiło wiele nadziei i pociechy, wprowadziło mnie w sprzeczności 
> z władzami w całym regionie.
> 
> Moi przyjaciele i uczniowie z kolei uczyli przesłania miłości Boga tam, gdzie o
> ni poszli. Czasami zdarzało się, że robili notatki, i Maria Magdalena zapisywał
> a niektóre z naszych nauk w sposób bardziej formalny w jej wdzięcznym, jasnym j
> ęzyku. Pisma te zostały w większości ukryte, zmienione lub przełożone prezentuj
> ąc zupełnie inną perspektywę – taką, która rodzi strach, chęć, i poczucie
> uprawnień. Matka Ziemia została opisana jako podbita siła, a miłość Boża zosta
> ła zacieniona pogardą i arogancją. Nasz prosty i bezpośredni, aramejski język z
> ostał pokręcony do gęstych i zakręconych przypowieści.
> 
> Podobało mi się używać przypowieści, wskazać istotę, ale tam, gdzie byłem cytow
> any, moje wyjaśnienia przykładów, jakie dałem byłyby pominięte, a wynik stał si
> ę mroczny i sprzeczny.
> To jest mój powód dawania tych wiadomości na świat w tym czasie : pomoc tym, kt
> órzy czuli prawdę moich wiadomości. aby znaleźli drogę z powrotem do prostych p
> rzyjemności wiedząc, kim jesteście, skąd jesteście i o co naprawdę chodzi w życ
> iu.
> 
> W całym wszechświecie, życie kwitnie. Nie jesteśmy sami, nie jesteśmy najbardzi
> ej zaawansowaną cywilizacją. Daleko od tego. Nasi bracia i siostry z gwiazda są
> tu w niebie nad wami, czekają cierpliwie, aby być pomocnymi w najważniejszym p
> rzedsięwzięciu, w jakim istota może wziąć udział – we Wniebowstąpieniu ca
> łej populacji planety. Z tym podniesieniem wszystkich dusz do wyższych wymiarów
> , będziemy również doświadczać podniesienia energii w całym Multi- wszechświeci
> e, bo to jest wszechświatowy proces. To jest przeznaczenie, wewnętrzny napęd ws
> zystkich form życia, to jest ewolucja do wyższych wymiarów, a wy jesteście częś
> cią tego procesu, każdy z was.

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się