• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: heh napisał(a): 

> Podobnie do kolegi wyżej, chcesz wszystko sprowadzić do losowego wyboru przyszł
> ych studentów. To fałszywa teza, której nie obronisz na podstawie marginalnych 
> przykładów. Nie podważysz systemu funkcjonującego dobrze na całym świecie - na 
> egzaminie na prawo jazdy też ktoś zdaje przez szczęście a znakomitemu kierowcy 
> podwinie się noga. Nie znaczy to, że ludzie losowo zdają egzamin. Przemyśl to. 
> Bo tymczasem, jak kolega wyżej, kwestionujesz sens publikowania rankingów. Idąc
> dalej twoją logiką postawimy na tym samym poziomie PG i MIT, bo przecież ci z 
> PG mieli słabszy tylko zeszły rok. A absolwentów UJ postawimy na tym samym pozi
> omie, co tych z Harvardu, bo przecież tym "brakłoby jednego punktu". 
> 
> Nie tak to działa. Przypadki znajdą się wszędzie, ale statystycznie ten, który 
> się nie dostał JEST gorszy. Po co z tym dyskutować? Dla politycznej poprawności
> ? Geniusza możesz znaleźć w pierwszej lepszej budce z kebabem, myjącego sałatę,
> tak samo ciamajdę na AWF. Nie zmienia to faktu, iż rzeczywistość wygląda inacz
> ej - a świadczą o tym, powtórzę po raz setny, to, gdzie absolwenci pracują, co 
> robią i jaki poziom naukowy prezentują. To jest idealne kryterium. Gdyby różnic
> nie było, poziom byłby wyrównany - nie jest.
> 
> > ie często patrzą tylko na papier czy punkty, rzadziej na człowieka.
> sorry, życie, jakieś kryteria muszą być, chcesz wszystkich przyjmować za dobre 
> oczy, albo obietnicę dobrych wyników za 5 lat? Między wysokimi wynikami z matur
> a późniejszymi osiągnięciami na studiach jest silna korelacja - dodatnia. i to
> jest fakt. Pojedyncze przykłady tego nie zmienią!!!!
> 
> >Zadaniem wykładowcy jest przekazywać wiedzę, nau
> > czać, nadawać kierunek rozwojowi studenta.
> zadaniem wykładowcy jest też prowadzenie badań naukowych, których na prywatnych
> nie ma prawie wcale. Powiesz, 'ale to ci sami ludzie!'. Tak, tylko że na prywa
> tnej jest na 3h, przeczytać studentom skrypt, a badania, konsultacje, artykuły,
> konferencje sygnuje swoim nazwiskiem już na państwowej.
> 
> > ugruntowanej wiedzy. Problem w tym, że my Polacy mamy zbyt mało szacunku 
> do in
> > nych ludzi, szukamy w innych cech, które nam samym pozwolą się wywyższyć
> , zamia
> > st pracować nad tym abyśmy wszyscy byli lepsi.
> 
> człowieku, ale nikt tu nie skreśla żadnych ludzi! My tylko mówimy, która uczeln
> ia ma wyższy poziom! Dlaczego tak się uparłeś na tą dyskryminację, co to za dys
> kryminacja, że miał gorsze wyniki? Że był faktycznie słabszy od innych i się ni
> e dostał? Co mam teraz, pogłaskać go po główce i powiedzieć, że zabrakło szczęś
> cia?!?!?! 200tys osób zabrakło szczęścia!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!??!?!
> 
> > a pracy... Dlaczego? Bo po co mają uczelniom prywatnym robić reklamę? Cze
> mu maj
> > ą pokazywać, że ich wybitny naukowiec, jest też wybitnym naukowcem innej
> uczeln
> > i?
> tak, naukowcem na 4h tygodniowo. 
> 
> > Co do "menela Zenka" to menelem zostanie jeśli jest taka jego wola ale cz
> y to j
> > est powód by nie dawać mu szansy na zmianę. Jeśli człowiekowi ofiaruje s
> ię szac
> > unek i pokaże mozliwości to może dokonać wielu rzeczy.
> Nie zrozumiałeś przekazu. Chodziło o pokazanie śmieszności argumentacji 'jej za
> brakło 1 pkt'. 
> 
> > Dlaczego uczelnie prywatne chociaż mają pieniądze to nie mają tak wspania
> łych b
> > ibliotek jak biblioteka UJ? Powiedz mi proszę ile czasu na UJ zabrało st
> worzeni
> > e takich zbiorów? Właśnie uważam, że prywatnym uczelnią należy się szacu
> nek, że
> > w ogóle próbują stworzyć dla swoich studentów bazę najpotrzebniejszych k
> siążek
> > , bo prawda jest taka, że mogliby tego wogóle nie robić i wysyłać swoich
> studen
> > tów do innych bibliotek - tak byłoby i łatwiej i taniej!
> ale co to jest za argument, że mieli mniej czasu? Z czym do ludzi? Liczy się tu
> i teraz, jest - nie ma. Nie ma? Dziękuję, dobranoc. 
> I tak wcale nie byłoby łatwiej i taniej, już teraz większość bibliotek wydziało
> wych nie przyjmuje obcych studentów ;) 
> Pomijam fakt, że na palcach jednej ręki można policzyć uczelnie prywatne mające
> subskrypcje na jakieś tematyczne bazy danych, typu JSTOR czy Springer. Nie ma 
> porównania z tym, do czego masz dostęp będąc studentem UW czy UWr. 
> 
> > Podsumowując uważam, że uczelnie prywatne mają duży potencjał jednak potr
> zebna 
> > jest zmiana nastawienia niektórych wykładowców, niektórych właścicieli u
> czelni 
> > prywatnych a także nastawienia samego społeczeństwa do uczelni prywatnyc
> h. Dajm
> > y im szanse, pomagajmy, nie tylko wytykajmy błędy ale podsuwajmy rozwiąz
> ania pr
> > oblemów!
> Jeśli wprowadzi się czesne na uczelnie państwowe, czego jestem zwolennikiem. Ty
> mczasem, jakiejkolwiek argumentacji byś nie użył, najzdolniejsza młodzież idzie
> na darmowe państwowe. Bo po co płacić za to samo, skoro wykładowcy ci sami? No
> i wiele innych rzeczy przeważa, o czym pisałem. Choćbyś się starał najbardziej
> jak możesz - kryteria przyjmowania kandydatów są proste i efektywne. Bardzo mi
> przykro, że korelacja pomiędzy wysokimi wynikami na studiach i wysokimi wynika
> mi z matur jest faktem - musisz tylko zrozumieć, że używając statystyki zakłada
> my też istnienie przypadków skrajnych. Niestety dla ciebie, przypadki skrajne t
> o prawie zawsze niewielki procent :) 
> 
> > Poza tym to uważasz, że nazywanie drugiego człowieka frajerem za jego aut
> onomic
> > zny wybór, którego przesłanek nie znasz jest na poziomie? To z Uczelni P
> aństwow
> > ej wyniosłeś nawyk obrażania innych i kierowania się stereotypami?
> hahahahaha, no nie wytrzymam, najpierw piszesz o tych samych wykładowcach, a te
> raz bronisz wyboru pomiędzy 0PLN a 2000PLN za semestr nazywając go autonomiczny
> m :) Może rozwinę swoją wypowiedź, bo widzę, że nie bardzo dotarło: NIKT nie po
> dejmie autonomicznego wyboru do zapłacenia za coś, co może mieć za darmo :) Ten
> wybór jest W PEŁNI NIEAUTONOMICZNY w momencie, w którym okazuje się, że na dar
> mowe studia zabrakło punktu. A frajerami są ludzie, którzy chcą w jakiś sposób 
> uargumentować to, że na darmowe studia się nie dostali :) Aż taka jest przewaga
> politologii gdzieś tam i tej UJ, że jesteś gotowy sam z siebie płacić za tą pi
> erwszą 2500PLN za semestr? ejjjjjjj :D
> 
> ja dobrze znam te przesłanki o których piszesz, taką przesłanką jest na przykła
> d "zabrakło mi punktu" :) 
> 
> Nie podważaj sensu rankingów, które są tworzone od lat i dobrze oddają sytuację
> . I nazywajmy rzeczy po imieniu: nie dostali się, bo byli gorsi. Proste, jak bu
> dowa cepa. A wyjątki tylko potwierdzają regułę. 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się