• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Wesołe Przedszkole  napisał(a): 

> Szanowna Pani,
> wychowawcy w naszym przedszkolu to pracownicy tak jak w każdym innym miejscu. P
> racujące u nas osoby nie są do niczego zmuszane i mogą zrezygnować w każdej chw
> ili lub my możemy rozwiązać z nimi współprace, jeśli nie jesteśmy z niej zadowo
> leni. W naszym przedszkolu pracują wyłącznie kobiety, więc warto wziąć pod uwag
> ę, że nie mamy wpływu na ich życie prywatne np. zajście w ciąże i decyzję o zos
> taniu mamą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie będziemy przedstawiać publ
> icznie każdego, odosobnionego przypadku, ponieważ nie jest to miejsce na takie 
> rzeczy i byłoby to bardzo nieprofesjonalne.
> W kwestii komunikacji pomiędzy nami — Pani syn miał założony zeszyt koresponden
> cyjny. Zamieszczaliśmy w nim wszystkie istotne informacje, z którymi powinna si
> ę Pani zapoznać, a potwierdzeniem dla nas, że zapoznała się pani z nimi, były p
> odpisy w zeszycie. Jednostkowe przypadki z brakiem informacji odnośnie do śniad
> ań lub przespanych godzin faktycznie miały miejsce, jednak one zdarzają się nie
> mal każdemu i podczas naszej współpracy staraliśmy się maksymalnie je ograniczy
> ć.
> Wietrzenie sal zimą, podczas gdy dzieci znajdowały się w środku, absolutnie nie
>  miało miejsca. Staramy się zapewnić optymalne warunki, więc nawet zimą okna by
> ły czasem rozszczelnione, aby wpuścić nieco świeżego powietrza, a jednocześnie 
> nie tworzyć przeciągu. Otwierając drzwi, powodowała Pani większy przepływ powie
> trza i wtedy jak najbardziej dało się wyczuć przeciąg, co nie powinno być dla n
> ikogo dziwne.
> Godzinowa liczba zajęć, którą odbył Pani syn, była odpowiednia. Przedstawiliśmy
>  sprawę kuratorium, które po zapoznaniu się z nią — nie miało żadnych zastrzeże
> ń. Chcieliśmy dojść z Panią do porozumienia, ale brak takiej chęci z Pani stron
> y skutecznie nam to uniemożliwił. W wyniku tego umowa została wypowiedziana prz
> ez nas ze skutkiem natychmiastowym, ponieważ cała ta sytuacja wpływała niekorzy
> stnie na proces edukacji Pani dziecka a to dziecko powinno być w tym wszystkim 
> najważniejsze.
> 
> Nie będziemy więcej wchodzić w dyskusję na forum i uznajemy sprawę za zakończon
> ą z naszej strony. Mimo całej tej sprawy życzymy wszystkiego dobrego i pozdrawi
> amy.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się