• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

cwro1 napisała: 

> [b][url=http://www.cwro.edu.pl/1216,Zapraszamy+na+Dni+Otwarte+%E2%80%9ESOBOTA+Z
> +DYSLEKSJ%C4%84%22!]Dni Otwarte - Bezpłatne konsultacje w Specjalistycznej Pora
> dni Psychologiczno-Pedagogicznej CWRO[/url][/b]
> 
> Szanowni Państwo,
> 
> Miło nam zapowiedzieć nową, cykliczną akcję naszego [url=http://www.cwro.edu.pl
> /]Centrum[/url] (Woronicza 15 lok. 100) pod hasłem [b]„SOBOTA Z …&#
> 8221;. [/b]
> 
> [b]W każdą sobotę kwietnia i maja a jesienią we wrześniu, organizujemy Dni Otwa
> rte i zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej poradni i skorzystania z bezpłat
> nych konsultacji i porad psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych. [/b
> ]
> 
> Nasza Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Wspomagania 
> Rozwoju Osobowości działa na terenie Mokotowa już od 2002 roku. W ramach Partn
> erstwa dla Mokotowa chcemy nawiązać ściślejszą współpracę z mokotowskimi Placów
> kami Oświatowymi, dlatego postanowiliśmy rozpocząć akcję naszego Centrum pod ha
> słem [b]„SOBOTA Z….”[/b]
> 
> [b]Uczestnictwo w Dniach Otwartych jest możliwe po wcześniejszej rejestracji te
> lefonicznej w godzinach 09:00 – 21:00 pod numerem telefonu: 22 847-95-42 
> lub 22 847-95-41[/b]
> 
> Program Dni Otwartych skierowany jest przede wszystkim do Rodziców, Wychowawcó
> w oraz Opiekunów dzieci z trudnościami w uczeniu się ale także do Nauczycieli, 
> Pedagogów, Terapeutów.
> [b]
> Jeśli zatem Państwa dziecko:[/b]
> 
> •     ma problemy z koncentracją uwagi,
> •     łatwo się męczy czytając,
> •     pisze niewyraźnie, wolno lub z błędami,
> •     ma trudności w uczeniu się matematyki,
> •     mówi niechętnie, mało lub niewyraźnie,
> 
> [b]zapraszamy do naszego Centrum.[/b]
>  
> 
> Konsultacje, w zależności od tematu prowadzone będą grupowo albo indywidualnie.
> 
> 
> Harmonogram Dni Otwartych Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości:
> 
> •    [b] 02 kwietnia 2016r.[/b] 13:00 – 15:00 [u]„sobota 
> z … dysleksją” [/u] (trudności szkolne, ryzyko dysleksji) 
> •    [b] 09 kwietnia 2016r. [/b]13:00 – 15:00 [u]„sobota 
> z … dysgrafią” [/u](brzydkie pismo, terapia ręki, dyspraksja) 
> •   [b]  16 kwietnia 2016r.[/b] 12:00 – 13:00 [u]„sobota 
> z … dieta dla mózgu – zaburzenia neurorozwojowe” [/u]oraz 1
> 3:00 – 15:00 [u]„sobota z … dojrzałością szkolną dzieci na p
> rogu edukacji” [/u] (dla rodziców dzieci 5 i 6-letnich) 
> •    [b] 23 kwietnia 2016r. [/b]13:00 – 15:00 [u]„sobota 
> z … treningiem uwagi słuchowej Johansena” [/u]
> •    [b] 07 maja 2016r.[/b] 13:30-14:30, [u]„sobota z … 
> ortoptystą” [/u](zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowaw
> ców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedag
> ogicznych) 
> •   [b]  14 maja 2016r. [/b]13:00 – 15:00 [u]„sobota z &#
> 8230; logopedą”[/u] 
> •    [b] 28 maja 2016r.[/b] 12:00 -14:00[u] „sobota z … z
> abawą wspomagającą uczenie się” [/u](dla rodziców dzieci przedszkolnych i
> wczesnoszkolnych) oraz 13:00 -15:00 [u]„sobota z … dysleksją”
> ; [/u] (trudności szkolne, ryzyko dysleksji) 
> 
> We wrześniu 2016r. planujemy:[u] „sobotę z … integracja sensoryczną
> ”; „sobotę z … fizjoterapeutą”[/u] (wady postawy, dzie
> ci otyłe).
> Szczegółowe informacje zamieszczone są na naszej stronie [url=http://www.cwro.e
> du.pl/1216,Zapraszamy+na+Dni+Otwarte+%E2%80%9ESOBOTA+Z+DYSLEKSJ%C4%84%22!]www.c
> wro.edu.pl[/url] w zakładce aktualności. 
> 
> Poza Dniami Otwartymi serdecznie zapraszamy również na co dzień do naszej Specj
> alistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie oferujemy Pańs
> twu możliwość objęcia dzieci i młodzieży kompleksową opieką. 
> 
> Świadczymy usługi diagnozy i terapii dla dzieci z szeroko rozumianymi trudności
> ami szkolnymi w tym diagnozy zaburzeń komunikacji i specyficznych zaburzeń języ
> kowych. Zapraszamy na terapię ręki – zajęcia prowadzą fizjoterapeuci. 
> Prowadzimy również Trening słuchowy Johansena - badanie i terapię przeprowadza
> neurologopeda. 
> Zapraszamy również do Gabinetu Ortoptycznego na diagnozę i leczenie zaburzeń w
> idzenia obuocznego, zeza oraz niedowidzenia u dzieci i dorosłych.
> 
> W ramach Centrum działa również Placówka Kształcenia Ustawicznego, zapraszamy s
> erdecznie na różne formy dokształcania zawodowego nauczycieli.
> Cały czas poszerzamy ofertę szkoleniową. Przykładowe proponowane nowe tematy to
> : 
> 
> ♦„ The Good Start Method for English” - nauczanie języka angi
> elskiego w oparciu o Metodę Dobrego Startu ®. Dr Katarzyny Bogdanowicz, mg
> r Anny Przewłóckiej. 
> ♦„Dysleksja - jak czytać opinię i planować zajęcia terapeutyczne, w
> yrównawcze. Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej” mgr Marty Kisie
> lewicz.
> ♦ „Jedzenie ma znaczenie! Rola diety w diagnozie i terapii zaburzeń
> neurorozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu, ADHD, dysleksji i dysp
> raksji” mgr Ireny Sosin
> Zapraszamy też na kolejne edycje popularnych tematów:
>  ♦„Terapia Ręki” – szkolenie trzystopniowe, „Edu
> kacja matematyczna - jak pomóc dziecku, żeby poradziło sobie z trudnościami (pr
> zedszkole, klasy 0-1)” 
> ♦„SLI - specyficzne zaburzenia językowe - diagnoza , terapia, eduka
> cja” i wiele innych. 
> 
> Szczegółowe kalendarium dostępne jest na naszej stronie www.cwro.edu.pl.
> 
> Zapraszamy!!!                                 
>                  
> 
> [url=http://www.cwro.edu.pl/]Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości[/url]
> tel. (22) 847-95-42, tel/fax (22) 847-95-41
> [url=http://www.cwro.edu.pl/]www.cwro.edu.pl[/url]
> 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się