• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

vampi_r  napisał: 

> I tu jest pies pogrzebany.
> Właśnie z początkiem marca 2005 SM Wola nagle zaczęła wielką akcje protestu.
> W informatorze spółdzielni z marca 2005 czytami m.in.
> 
> "Nie − dla tras szybkiego ruchu S-7 i S-8
> W lutym 2005 r. społecznos´c´ bemowska˛, w tym mieszkanców osiedli naszej Spółd
> zielni, zbulwersowała wiadomosc´ o zamierzeniach władz dotycza˛cych budowy tras
>  szybkiego ruchu, przecinaja˛cych nasza˛ dzielnice˛ i maja˛cych przebiegac´ w p
> obliz˙u niedawno wzniesionych wielopie˛trowych budynków mieszkalnych oraz szkół
>  i przedszkoli."
> 
> V: SM Wola przedstawia to tak, jakby tam nie było nigdy nic planowane, więc oni
>  zbudowali osiedle, a teraz te złe władze zamierzają pomiędzy nowe bloki wpuści
> c trasy ekspresowe. Usiłują wmówić ludziom, że SM Wola o niczym nie widziała wc
> ześniej.
> Zwracam uwagę na tekst "W lutym 2005 r. społecznosć bemowska˛, w tym mieszkancó
> w osiedli naszej Spółdzielni, zbulwersowała wiadomosc..."
> Pytanie - czemy ludzie dowiedzieli się dopiero w lutym 2005?
> Piotr Lutynski w innym poście pisze, że on doskonale widział o planach i świado
> mie kupił mieszkanie.
> 
> Dalej:
> "A jak te koncepcje przedstawiano? Jedynie w oparciu
> o nieaktualne mapy, bez naniesionych budynków mieszkalnych,
> które w mie˛dzyczasie powstały. Dlaczego? Bowiem
> po uzupełnieniu tych „drobiazgów” okazałoby sie˛, z˙e droga
> przebiegałaby mie˛dzy wielopie˛trowymi budynkami mieszkalnymi.
> Po co wie˛c to ludziom pokazywac´?"
> 
> Pytanie - czemu SM Wola nie pokazywała ludziom mapy Bemowa z zaznaczonymi rezer
> wami terenu pod trasy, jak kupowali u nich swoje mieszkania?
> Większość ich inwestycji obudowująca rezerwy terenu pod trasy to lata 1998-2003
> .
> 
> Pełny informator z początku marca 2005 do ściągniecia ze strony SM Wola.
> 
> A teraz inne teksty ze strony internetowej SM Wola (też pochodzące z początków 
> marca)
> SM WOLA: "Tocząca się od kilku lat dyskusja nad usytuowaniem tras szybkiego ruc
> hu przebiegających przez Bemowo budzi dużo emocji...."
> 
> V: to nie wiem już, czy władze nagle zdecydowały o budowie tras i zakoczyły wsz
> ystkich (w tym zarząd SM Wola), czy dyskusja toczy się od lat.
> 
> SM WOLA: "Wielkie aglomeracje miejskie bardziej lub mniej rozwiniętych państw E
> uropy zapewniając swobodny przepływ środków transportowych nie przewidują wprow
> adzenia ruchu tranzytowego do centrów miast lub jego dzielnic. Inaczej jest u n
> as. "
> 
> V: nie bardzo rozumiem tego tekstu. Co u nas jest inaczej? Jeśli coś jest inacz
> ej, to tylko to, że ruch wprowadza się do CENTRUM miasta. Układ obwodnic ma to 
> włąsnie zmienić.
> A jak jest w wielkich aglomeracjach?:
> www.siskom.waw.pl/europa.htm
> SM WOLA:"Jeśli chodzi o Bemowo to tu właśnie ulokowano przebieg trasy S-8, będą
> cej w istocie fragmentem trasy Wschód - Zachód (Paryż, Berlin, Moskwa) i trasy 
> S-7 (N-S) będącej fragmentem Via-Baltica łączącym południe Europy z krajami nad
> bałtyckimi."
> 
> V: test - zupełna bomba. Ambroziakowi zupełnie pomyliły się kierunki.
> Teraz też rpozumiem czemu bodajże Lutynski upierał się swego czasu, że S7 to el
> ement Via Baltica.
> 
> SM WOLA: "Wsłuchując się w głosy opinii publicznej Rada Nadzorcza i Zarząd SM W
> OLA podjęły działania zmierzające do unicestwienia tych planów. Oprócz działaln
> ości w powołanym w marcu br. Komitecie Ochrony Środowiska Naturalnego podjęto i
> nicjatywę wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich o rozważenie zgodności z 
> Konstytucją RP i prawem międzynarodowym uchwalonej w dniu 10.04.2003r. Ustawy o
>  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg kr
> ajowych."
> 
> V: kolejny tekst - bomba. 
> SM Wola chce uchylenia ustawy dzięki której możliwa jest budowa poza rezerwami 
> terenu. Jeśliby tej ustawy nie było, to nie ma wyjścia - trasa MUSI być prowadz
> ona w starej rezerwie. 
> Ten sam błąd w rozumowaniu robiło stowarzyszenie z Chomiczówki. Chciaóło przesu
> niecia S7 w Radiowo, a jednocześnie (zapewne pod wpływem Cesarskiej) walczyło z
> e specustawą dzieki której przesuniecie tras w Radiowo jest mozliwe.
> Najśmieszniejsze jest to, ze Blizne i Groty też chciały zniesienia specustawy. 
> Z tym, że oni przynajmniej na tym by zyskali, bo nie mogłoby być mowy ani o war
> iancie 3, anie 4 trasy S7.
> 
> SM WOLA: "Skierowano także wystąpienia do wszystkich liczących się sił politycz
> nych, ...., O kolejnych podejmowanych działaniach Rada Nadzorcza i Zarząd będzi
> e informował na stronie internetowej SM WOLA i w "Informatorze"."
> 
> V: nie będę się wypowiadał co do kolejności kto najpierw się zorganizował.
> Faktem jest jednak, że dalsze ciągnięcie protestu było "nadzorowane" przez Ambr
> oziaka.
> 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się