• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

makk7 napisała: 

> prosze o spr loga
> przy ladowaniu brak pliku jw.
> Logfile of HijackThis v1.99.1
> Scan saved at 21:08:00, on 2005-10-14
> Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
> MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
> 
> Running processes:
> C:\WINDOWS\System32\smss.exe
> C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
> C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
> C:\WINDOWS\system32\services.exe
> C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
> C:\WINDOWS\System32\combo.exe
> C:\WINDOWS\System32\slssystem.exe
> C:\WINDOWS\System32\combop.exe
> C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe
> C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
> C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
> C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
> C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
> C:\WINDOWS\System32\alg.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
> C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
> C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
> C:\WINDOWS\explorer.exe
> C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
> C:\Hijackthis\HijackThis.exe
> 
> R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = about:blank
> R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = 
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
> F2 - REG:system.ini: 
> Shell=explorer.exe                              
>                     "C:\Program Files\Common 
> Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 n-glx.s-redirect.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 x.full-tgp.net
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 counter.sexmaniack.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 autoescrowpay.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.autoescrowpay.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.awmdabest.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.sexfiles.nu
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 awmdabest.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 sexfiles.nu
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 allforadult.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.allforadult.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.iframe.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 iframe.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.newiframe.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 newiframe.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.vesbiz.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 vesbiz.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.pi..to.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 pi..to.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.aaasexypics.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 aaasexypics.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.virgin-tgp.net
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 virgin-tgp.net
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.awmcash.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 awmcash.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 buldog-stats.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.buldog-stats.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 fregat.drocherway.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 slutmania.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.slutmania.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 toolbarpartner.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.toolbarpartner.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.megapornix.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 megapornix.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.sp2fucked.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 sp2fucked.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 greg-tut.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.greg-tut.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 nylonsexy.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.nylonsexy.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 vparivalka.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.vparivalka.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 iframeprofit.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.iframeprofit.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 topsearch10.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.topsearch10.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 statscash.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.statscash.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 vxiframe.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.vxiframe.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 crazy-toolbar.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.crazy-toolbar.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 topcash.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.topcash.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 loadcash.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.loadcash.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 txiframe.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.txiframe.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 procounter.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.procounter.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 advadmin.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.advadmin.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 trafficbest.net
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.trafficbest.net
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 besthvac.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.besthvac.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 traff4.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.traff4.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 ambush-script.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.ambush-script.com
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 beehappyy.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.beehappyy.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 tracktraff.cc
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.tracktraff.cc
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 allcount.net
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.allcount.net
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 onedayoffer.biz
> O1 - Hosts: 127.0.0.4 www.onedayoffer.biz
> O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - 
> C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
> O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - 
> C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
> O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
> O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program 
> Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
> O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [combop.exe] combop.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [combo.exe] combo.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [msoft-updater23] slssystem.exe
> O4 - HKLM\..\RunServices: [msoft-updater23] slssystem.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [InstantTray] drwatson32.exe -run C:\Program 
> Files\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
> O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
> O4 - HKCU\..\Run: [Shell] drwatson32.exe -run "C:\Program Files\Common 
> Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"
> O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - 
> res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
> O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - 
> C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
> O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - 
> C:\WINDOWS\web\related.htm
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
> 00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
> O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) -
> www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab
> O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - 
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil 
> Software\Avast4\ashServ.exe
> O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil 
> Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
> O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil 
> Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
> 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się