• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: GOŚĆ  napisał(a): 

> Logfile of HijackThis v1.99.1
> Scan saved at 02:01:14, on 2005-12-23
> Platform: Windows XP  (WinNT 5.01.2600)
> MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
> 
> Running processes:
> C:\WINDOWS\System32\smss.exe
> C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
> C:\WINDOWS\system32\services.exe
> C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
> C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
> C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
> C:\WINDOWS\Explorer.EXE
> C:\WINDOWS\inet20009\services.exe
> C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe
> C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
> C:\WINDOWS\msservices.exe
> C:\WINDOWS\System32\sywsvcs.exe
> C:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe
> C:\Program Files\Windows NT\Accessories\WORDPAD.EXE
> C:\Documents and Settings\JACO\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe
> 
> R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = searchbar.findthewebsiteyouneed.com
> R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = searchbar.findthewebsiteyouneed.com
> R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = searchbar.findthewebsiteyouneed.com
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.onet.pl/
> R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = searchbar.findthewebsiteyouneed.com
> R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = searchbar.findthewebsiteyouneed.com
> R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = www.inmatrix.com/zplayer/faq
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
> F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20009\services.exe
> O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Pro
> gram Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
> O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\Syst
> em32\msdxm.ocx
> O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashmaisv.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusch
> ed.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [WhenUSave] C:\Program Files\Save\Save.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Office] C:\WINDOWS\System32\msvcp.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [timessquare] C:\windows\timessquare.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20009\services.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [P.S.Guard] C:\Program Files\P.S.Guard\PSGuard.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [WeatherCast] C:\Program Files\WeatherCast\Weather.exe /q
> O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\sywsvcs.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINDOWS\inet20009\services.exe
> O4 - Startup: PowerReg SchedulerV2.exe
> O4 - Global Startup: 22M WLAN Adapter.lnk = ?
> O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Prog
> ram Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C
> 608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
> O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOW
> S\web\related.htm
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00a
> a003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
> O16 - DPF: {1F831FAC-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1} (InstaFred) - file://C:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\InstFred.ocx
> O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday) - file://C:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\AcDcToday.ocx
> O16 - DPF: {AE56372C-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - file://C:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\InstBanr.ocx
> O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file://C:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\AcPreview.ocx
> O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4C789A43-192E-411E-B102-FB2CCAEFCD0A}:
>  NameServer = 194.204.159.1
> O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{4C789A43-192E-411E-B102-FB2CCAEFCD0A}:
>  NameServer = 194.204.159.1
> O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{4C789A43-192E-411E-B102-FB2CCAEFCD0A}:
>  NameServer = 194.204.159.1
> O20 - Winlogon Notify: msctl32.dll - C:\WINDOWS\system32\msctl32.dll
> O20 - Winlogon Notify: ssldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ssldr32.dll
> O21 - SSODL: SysTray.Exiv - {2963ECFC-4E5C-2f3b-B334-D67434FC72E0} - C:\WINDOWS
> \System32\hknlmfjk.dll (file missing)
> O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Pro
> gram Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Softwa
> re\Avast4\ashServ.exe
> O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDO
> WS\system32\LEXBCES.EXE
> 
> 
> Prosze o pomoc w sprawdzeniu loga
> dzieki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się