• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

  • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Phil  napisał(a): 

> Komp ostatnio jakby nieco zwolnił. Może można coś wywalić? Dziękuję z z góry.
> 
> Logfile of HijackThis v1.99.1
> Scan saved at 20:23:39, on 2006-01-31
> Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
> MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
> 
> Running processes:
> C:\WINDOWS\System32\smss.exe
> C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
> C:\WINDOWS\system32\services.exe
> C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
> C:\WINDOWS\Explorer.EXE
> C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe
> C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
> C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
> C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe
> C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
> C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
> C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
> C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe
> C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
> C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
> C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
> C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
> C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
> C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
> C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
> C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
> C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
> C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
> C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
> C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE
> C:\DOCUME~1\Philip\USTAWI~1\Temp\_tc\HIJACK~1.EXE
> 
> R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
> www.hp.com
> R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = 
> wmplayer.exe //ICWLaunch
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
> F3 - REG:win.ini: load=c:\progra~1\slownik\watch.exe
> O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - 
> C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
> O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - 
> C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
> O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - 
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
> O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog 
> Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog 
> Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray
> O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06
> \bin\jusched.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update 
> Manager\sgtray.exe" /r
> O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch 
> Buttons\EabServr.exe /Start
> O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless 
> Assistant\HP Wireless Assistant.exe"
> O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD 
> Check\DVDCheck.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software 
> Update\HPWuSchd2.exe"
> O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft 
> AntiSpyware\gcasServ.exe"
> O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
> O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program 
> Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
> O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program 
> Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
> O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD 
> Check\DVDCheck.exe
> O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program 
> Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
> O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program 
> Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
> O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft 
> Office\Office\OSA9.EXE
> O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - 
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
> 00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
> O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - 
> C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
> 00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.hp.com
> O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage 
> Validation Tool) - go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
> O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - 
> poczta.wp.pl/d003/mailcfg.ocx
> O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
> O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - 
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil 
> Software\Avast4\ashServ.exe
> O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil 
> Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
> O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil 
> Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
> O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development 
> Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe
> O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common 
> Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
> O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - 
> Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
> O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program 
> Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
> 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się