• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: ania  napisał(a): 

> Logfile of HijackThis v1.99.1
> Scan saved at 14:16:53, on 2006-02-20
> Platform: Windows XP  (WinNT 5.01.2600)
> MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)
> 
> Running processes:
> C:\WINDOWS\System32\smss.exe
> C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
> C:\WINDOWS\system32\services.exe
> C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\explorer.exe
> C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
> C:\Program Files\Firebird\bin\ibserver.exe
> C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy Client\sunasDtServ.exe
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
> C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe
> C:\Documents and Settings\a\Moje dokumenty\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe
> C:\PROGRA~1\REGIST~1\RegClean.exe
> C:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe
> C:\Program Files\Network Monitor\netmon.exe
> C:\PROGRA~1\SOFTWA~1\soproc.exe
> C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
> C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe
> C:\WINDOWS\winlogon.exe
> C:\WINDOWS\inet20010\mm4.exe
> C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe
> C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe
> C:\DOCUME~1\a\USTAWI~1\Temp\Rar$EX04.p20\HijackThis.exe
> C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe
> C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe
> C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe
> C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe
> C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe
> C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe
> C:\WINDOWS\System32\dllcache\IExplore.exe
> C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> 
> R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
> c:\secure32.html
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 
> c:\secure32.html
> R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
> c:\secure32.html
> R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 
> c:\secure32.html
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
> c:\secure32.html
> R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 
> c:\secure32.html
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
> O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - 
> C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
> O3 - Toolbar: My Search Bar - {014DA6C9-189F-421a-88CD-07CFE51CFF10} - 
> C:\Program Files\MySearch\bar\1.bin\S4BAR.DLL
> O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32
> \NvCpl.dll,NvStartup
> O4 - HKLM\..\Run: [AVPCC] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-
> Virus\avpcc.exe /wait
> O4 - HKLM\..\Run: [Firebird] C:\Program Files\Firebird\bin\ibserver.exe -a
> O4 - HKLM\..\Run: [sunasDTServ] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy 
> Client\sunasDtServ.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [sunasServ] C:\Program Files\Sunbelt Software\CounterSpy 
> Client\sunasServ.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02
> \bin\jusched.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [gimmygames] C:\\gimmygames9.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
> O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program 
> Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
> O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Documents and Settings\a\Moje dokumenty\Gadu-
> Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
> O4 - HKCU\..\Run: [Registry Cleaner] C:\PROGRA~1\REGIST~1\RegClean.exe
> O4 - Global Startup: 22M WLAN Adapter.lnk = ?
> O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft 
> Office\Office\OSA9.EXE
> O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program 
> Files\Google\googletoolbar.dll/cmsearch.html
> O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program 
> Files\Google\googletoolbar.dll/cmbacklinks.html
> O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program 
> Files\Google\googletoolbar.dll/cmcache.html
> O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program 
> Files\Google\googletoolbar.dll/cmsimilar.html
> O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program 
> Files\Google\googletoolbar.dll/cmtrans.html
> O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - 
> C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
> 00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
> O15 - Trusted Zone: www.mks.com.pl
> O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - 
> poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg.ocx
> O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - 
> a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
> O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) 
> -
>  www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
> O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - 
> www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab
> O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - 
> skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
> O20 - Winlogon Notify: Explorer - C:\WINDOWS\system32\l42slef71h2.dll (file 
> missing)
> O20 - Winlogon Notify: hpprintx - C:\WINDOWS\SYSTEM32\hpprintx.dll
> O20 - Winlogon Notify: ssldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ssldr32.dll
> O20 - Winlogon Notify: wancp - C:\WINDOWS\SYSTEM32\wancp.dll
> O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - 
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil 
> Software\Avast4\ashServ.exe
> O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil 
> Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
> O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil 
> Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
> O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program 
> Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus\avpcc.exe" /Service (file missing)
> O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program 
> Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe
> O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe
> O23 - Service: Windows Logon Process Service (MSWinLogonProcService) - Unknown 
> owner - C:\WINDOWS\winlogon.exe" -service (file missing)
> O23 - Service: Network Monitor - Unknown owner - C:\Program Files\Network 
> Monitor\netmon.exe
> O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - 
> C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
> 
> Tak, wygląda po usunięciu wymeininych przez ciebie rzeczy. Niestey nie mogę 
> znaleźć menagera zadań u siebie na kompie --> szukałam panelu sterowania. 
> Niestey nie jeste

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się