• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

  • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: lukasz  napisał(a): 

> Wklejam log:
> Logfile of HijackThis v1.99.1
> Scan saved at 21:21:26, on 2006-08-07
> Platform: Windows XP  (WinNT 5.01.2600)
> MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)
> 
> Running processes:
> C:\WINDOWS\System32\smss.exe
> C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
> C:\WINDOWS\system32\services.exe
> C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
> C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\WINDOWS\Explorer.EXE
> C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
> C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
> C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
> C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
> C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
> C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
> C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
> C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
> C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
> C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe
> C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
> C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
> C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
> C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
> C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
> C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
> C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
> C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
> C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
> C:\Program Files\eMule\emule.exe
> C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe
> C:\Documents and Settings\Łukasz\Pulpit\lonelyplanet\hijackthis\hijackthis.exe
> C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
> 
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
> www.google.pl/
> R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
> O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
> C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
> O2 - BHO: DPCUpdater Object - {DE8BDE42-16D9-4CCC-9F4F-1C3167B82F60} -
> C:\WINDOWS\System32\jkkjj.dll
> O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
> C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
> O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
> O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvSt
> artup
> O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
> O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE
> C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
> O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program
> Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [tguard] C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe
> O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] "C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize
> O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
> O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe"
> -atboottime
> O4 - HKLM\..\Run: [!ewido] "C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe"
> /minimized
> O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
> O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
> O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot
> O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st
> 800-840\dslmon.exe
> O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
> Office\Office10\OSA.EXE
> O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
> res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
> O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
> C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -
> {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program
> Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\npjpi142_04.dll
> O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} -
> C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
> O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} 
> -
> C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
> O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
> O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{773C79D1-F08A-45F3-B755-CC1D3B215287}:
> NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
> O20 - Winlogon Notify: jkkjj - C:\WINDOWS\System32\jkkjj.dll
> O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common
> Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
> O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
> C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
> O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
> Software\Avast4\ashServ.exe
> O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
> Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
> O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
> Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
> O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Progra
> m
> Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe
> O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. -
> C:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
> O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation
> - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
> O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program
> Files\iPod\bin\iPodService.exe
> O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. -
> C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
> O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
> C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
> 
> i uwaga - przed chwilą znowu się to wyświetliło, nazywa się WinAntivirusPro :(
> Ewido usnął trochę śmieci, a tu znowu niespodzianka. Mam pytanie, czy usuwać
> Internet explorer - odnistalować? Teraz używam Mozilla Firefox. 
> 
> Dzięki za wszystko i proszę o wyrozumiałość. 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się