• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

  • Podglad

Odpowiadasz na:

slaw  napisał: 

> 1) "Są prawne rozwiązania skontrolowanie tego..." - podaj konkretny cytat z ust
> awy jaki masz na myśli. Taki, żeby z niego wynikało: kto może skontrolować, co 
> może skontrolować, kiedy może skontrolować i po czym ma definitywnie poznać, że
>  ktoś powinien być zameldowany - tak, żeby to było nie do podważenia.
> 
> 2) "...  powinna być zgłoszona ..." - podaj cytat ustawy na podstawie którego m
> ożna wyciągnąć jakieś konsekwencje wobec osoby, która nie wywiąże się z tej pow
> inności.
> 
> 3) Osoba zameldowana nie musi płacić. Może wyjechać na parę miesięcy i nie mies
> zkać tam gdzie jest zameldowana. Słowo "zamieszkuje" nie jest tożsame z "jest z
> ameldowana".
> 
> Podstawa prawna:
> 
> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (
> Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622) 
> Art. 6i. 1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
> powstaje:
> 1) w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 – za każdy miesią
> c, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
> 
> 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się