• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: PIOTR napisał(a): 

> www.wrzesnia.info.pl/html/artyk/load.php?nrartyk=3019
>  Rubryka: Z Wrześni
> Autor: Marzena Zbierska
> Nadesłano: 2004-10-08 09:14
> 
> Przegląd na złej drodze?
> 
> - Zarządca drogi nie chce dbać o ochronę środowiska. Chce pozbyć się 
> odpowiedzialności za wieloletnie zaniedbania, za brak perspektywicznego 
> myślenia... - mówi przedstawiciel Komitetu Protestacyjnego mieszkańców 
> miejscowości położonych przy drodze Września-Słupca o poczynaniach Generalnej 
> Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - O nakaz wykonania przeglądu 
> ekologicznego staraliśmy się półtora roku. W końcu wojewoda wydał decyzję. 
> Teraz odwołanie do ministerstwa może wszystko zaprzepaścić - wyrokują.
> O problemach mieszkańców Gutowa Wielkiego, Węgierek, Otocznej i innych 
> miejscowości pisaliśmy wiele razy na łamach "WW". Zaczęły się po tym, jak 
> Autostrada Wielkopolska S.A. wprowadziła opłaty na A2. Jak alarmował wtedy 
> Kazimierz Kosmala, sołtys Węgierek, to właśnie duże i ciężkie pojazdy, które 
> jadą przez Polskę tranzytem i omijają płatną autostradę, robią największy 
> hałas. 
> Decybele ponad normę
> Poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządca 
> drogi, na wniosek mieszkańców zrzeszonych w Komitecie Protestacyjnym Droga 92 
> przeprowadził remonty nawierzchni oraz pomiary natężenia hałasu, które wykonano
> 
> w 2003 roku. Badania wykazały przekroczenia norm zarówno w dzień, jak i w nocy.
> - Dokucza nam nie tylko hałas, ale także spaliny oraz wibracje, które po latach
> 
> mogą być przyczyną uszkodzenia budynków - mówi przedstawiciel komitetu. - 
> Dlatego wystąpiliśmy do wojewody o zlecenie GDDKiA przeglądu ekologicznego, 
> który uwzględnia także te pomiary.
> Przegląd ekologiczny dróg wykonywany jest niezwykle rzadko i można przyjąć, że 
> decyzja wojewody to precedens w skali kraju. Przegląd na drodze Września-Słupca
> 
> miałby zakończyć się do 31 grudnia 2004 roku.
> - Decyzja, która zobowiązała Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do 
> sporządzenia przeglądu ekologicznego, była podyktowana sygnałami o dużej 
> uciążliwości tej drogi dla mieszkańców - mówi Grażyna Smodlibowska-Hruszka, 
> kierownik Oddziału Ochrony Środowiska i Ocen Oddziaływania Wielkopolskiego 
> Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. - Przegląd ekologiczny wykonywany jest w 
> wyjątkowych przypadkach, kiedy istnieją podejrzenia, że droga negatywnie 
> oddziałuje na środowisko lub jest szkodliwa dla ludzi. Obowiązek wykonania 
> przeglądu jest nakładany na zarządcę drogi i wynika z prawa o ochronie 
> środowiska. Przegląd zawiera między innymi opis instalacji, usytuowanie czy 
> zasięg oddziaływania na obiekty mieszkalne. Docierały do nas sygnały od 
> mieszkańców o wysokim natężeniu hałasu i emisji spalin.
> Przegląd czyli odszkodowanie
> Jeżeli okaże się, że hałas, emisja spalin wykraczają poza dopuszczalne normy, 
> okolice drogi mogą zostać uznane za obszar ograniczonego użytkowania, co 
> oznacza, że istnieje tam - jak mówią urzędnicy - pogorszona jakość korzystania 
> z własności. To upoważnia do kolejnego kroku. Właściciele nieruchomości 
> położonych na terenie obszaru, mogą dochodzić odszkodowań od zarządcy drogi, 
> czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
> - Generalna dyrekcja wie, co robi. Odwołuje się od decyzji o sporządzeniu 
> przeglądu bo to może oznaczać dla niej konsekwencje finansowe - mówi Jan Biskup
> 
> z Komitetu Protestacyjnego "Droga 92". - Jest to posunięcie wyraźnie skierowane
> 
> w mieszkańców żyjących w otoczeniu drogi. Co więcej, GDDKiA nie chce wypełniać 
> nałożonych na nią ustawowych zadań w dziedzinie ochrony środowiska. Chce pozbyć
> 
> się odpowiedzialności za wieloletnie zaniedbania w remoncie drogi oraz brak 
> perspektywicznego myślenia, bo nie przewidziano, że zwiększy się natężenie 
> ruchu w związku z budową autostrady. O nakaz wykonania przeglądu ekologicznego 
> staraliśmy się półtora roku. W końcu wojewoda wydał decyzję. Teraz odwołanie do
> 
> ministerstwa może wszystko zaprzepaścić.
> Po co kolejne ekspertyzy?
> To nie jest nasza zła wola - zapewnia Marek Napierała, naczelnik wydziału dróg 
> GDDKiA, oddział w Poznaniu. - Konieczne jest sprostowanie pewnego błędu 
> formalnego, bo oddział w Poznaniu nie jest zarządcą drogi krajowej numer 92 w 
> granicach administracyjnych Konina (badanie natężenia ruchu na ulicach Konina 
> weszło w zakres przeglądu - przyp. MZ), a ponadto chcemy uniknąć ponownego, w 
> naszym rozumieniu, wydawania pieniędzy na ten sam cel. W 2003 roku na drodze 
> numer 92 były prowadzone pomiary natężenia hałasu, które wykazały przekroczenia
> 
> dopuszczalnego poziomu. Dlatego na tej drodze, w latach 2003 i 2004, 
> zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy szereg remontów i inwestycji, aby zmniejszyć
> 
> poziom hałasu komunikacyjnego i jego uciążliwość dla mieszkańców. Czy takie 
> działania nie są skuteczniejsze od kolejnych, długotrwałych i kosztownych 
> ekspertyz? Przebudowaliśmy skrzyżowania, wyznaczyliśmy bezpieczne przejścia dla
> 
> pieszych wyposażone w sygnalizacje świetlne, we Wrześni powstało kolejne rondo,
> 
> które wymusi na kierowcach wolniejszą jazdę i zwiększy bezpieczeństwo ruchu. 
> Poza tym, GDDKiA wyremontowała nawierzchnię na siedmiu kilometrach drogi. 
> Zdaniem Marka Napierały, dzięki dużym nakładom finansowym odcinek drogi 
> Września-Słupca przez ostatnie dwa lata zmienił swoje oblicze na lepsze.
> - Na 2005 rok planujemy kolejne inwestycje na tej drodze. Nie możemy jednak 
> ograniczyć ruchu pojazdów ciężkich, bo zgodnie z ustawą o autostradach 
> płatnych, droga krajowa numer 92 musi pozostać drogą alternatywną dla 
> autostrady A2 - dodaje naczelnik.
> Odwołanie GDDKiA trafiło do Ministerstwa Środowiska 17 września. Zgodnie z 
> Kodeksem Postępowania Administracyjnego minister może utrzymać w mocy 
> zaskarżoną decyzję albo uchylić decyzję wojewody w całości lub w części. Jak 
> poinformował Szymon Majewski z biura prasowego Ministerstwa Środowiska, decyzja
> 
> ministra będzie znana najpóźniej 18 października.
> 
> Marzena Zbierska
> 
> Zarządca drogi ma prawo do odwołania i z tego prawa skorzystał. Zastanawia 
> jedynie kwestia, jak zza ministerialnego burka w Warszawie ocenić, czy droga 
> położona w Wielkopolsce jest uciążliwa dla mieszkających w sąsiedztwie i czy 
> przeprowadzenie przeglądu ma sens? Okazuje się, że nie jest to pozbawione sensu
> 
> (pomijając procedury administracyjne), bo gmach Ministerstwa Środowiska 
> znajduje się przy ulicy Wawelskiej, która jest jedną z najbardziej ruchliwych 
> ulic Warszawy i w dodatku wchodzi w skład Trasy Łazienkowskiej. Hałas, smród i 
> spaliny powinny więc być dla pracowników resortu chlebem powszednim. Zobaczymy,
> 
> czy zjadacze chleba z Węgierek, Otocznej czy Goliny przełkną ministerialne 
> decyzje.
> 
> Marzena Zbierska
> 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się