• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

kumbaka  napisał: 

>  Witam w Gdańsku, Grupa Niezależna ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu kon
> tynuuje rozważania na temat patologii w Polskim Związku Działkowym, które skutk
> owały tym, że organizacja ta stała się nieprzydatna i uległa samozagładzie. Peł
> ną odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi ekipa E. Kondrackiego, która wcz
> eśniej mamiła działkowców twierdzeniem, że ustawa o ROD jest konstytucyjna a na
> stępnie jak Trybunał Konstytucyjny obalił tą tezę, (którą zresztą przewidywaliś
> my) po raz drugi oszukała działkowców obiecując im reaktywację PZD (projekt oby
> watelski) a tym samym utrzymanie status quo. Celem działania tej skompromitowan
> ej ekipy było tylko odwrócenie uwagi od rzeczywiście podejmowanych działań zmie
> rzających do tego, aby wywłaszczyć działkowców z funduszy na rzecz partyjnej no
> menklatury, która po likwidacji PZD straci intratne synekury. Proszę zobaczyć, 
> jaki chytry plan, działkowcy w trwodze walczą o utrzymanie ogrodów, a tymczasem
>  działacze spokojnie zabezpieczają swoje interesy i losem działkowców w ogóle s
> ię nie przejmują. Ale o tym za chwilę. Ostatnio pisaliśmy o malwersacjach finan
> sowych i spółkach prawa handlowego, które utworzyli aktywiści PZD, po to, aby i
> nteres się jeszcze szybciej kręcił i aby można było spokojnie robić lewe intere
> sy na koszt działkowców. Jest to opisane na portalu BZ w art. pt. „Jak i 
> dlaczego musimy rozstać się z PZD”. Dostępny jest on na stronie:
> www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=9323
> Można również o tym poczytać w biuletynie wewnętrznym Zielonej Doliny nr 42, kt
> óry jest opublikowany na stronie:
> img843.imageshack.us/img843/8043/b42.pdf
> Te informacje przypominam z tego powodu, ponieważ ten komunikat będzie szeroko 
> kolportowany min. rozsyłany do posłów, instytucji, mediów w kraju i za granicą 
> i GN zwraca się do wszystkich adresatów o jego dalsze propagowanie, ponieważ pe
> łna informacja na temat patologii w PZD przyczyni się do sanacji ruchu działkow
> ego w Polsce, ale już bez PZD i jego żerujących na działkowcach działaczy. 
> Proszę Państwa na początku podałem tezę, że działacze przygotowali i przeprowadzili plan awaryjny, który ma na celu utrzymanie stołków i dochodów i teraz przejdę do jej uzasadnienia. 14 listopada 2012 r. ekipa E. Kondrackiego rejestruje w KRS pod numerem 0000439816 Fundację Rozwoju Ogrodów Działkowych i prezesem zarządu zostaje Kostrzewa Antoni Ryszard, tu przypomnę członek Rady Krajowej PZD a wcześniej wiceprezes PZD. Wpis można zobaczyć min. na stronie KRS: ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu lub na stronie:
> www.krs-online.com.pl/fundacja-rozwoju-ogrodow-dzialkowych-krs-772586.html
> Dla uzupełnienia a właściwie dla uzyskania pełnej dokumentacji trzeba ujawnić t
> akże funkcjonariuszy Rady Krajowej PZD, którzy ten plan przygotowali, ale także
>  trzeba pamiętać o M. Fojt przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD i O.
>  Ochrymiuk przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej PZD, które w pełni aprob
> owały ten scenariusz, który ma polegać na tym, aby pieniądze składkowe działkow
> ców znalazły się poza naszym zasięgiem. Na poniżej wym. stronie jest przedstawi
> one całe to kute na cztery nogi gremium:
> img405.imageshack.us/img405/4611/krspzdiichfundacjirozwo.pdf
> Proszę Państwa nie ulega najmniejszej wątpliwości, że E. Kondracki i jego serwiliści chcą wyprowadzić z PZD kwotę 50.000.000 PLN do wym. fundacji, a przypomnę, że pieniądze te miały być przeznaczone na modernizacje ogrodów działkowych w Polsce a zamiast tego po raz kolejny działacze zasiądą w zarządzie i radzie nadzorczej wym. fundacji i za puste debaty na temat rozwoju ogrodów działkowych będą się sowicie wynagradzać, natomiast działkowcy zostaną pozbawieni szansy na uzyskanie środków na modernizacje swoich ogrodów, mimo, że zgromadzili na ten cel fundusze. Po raz kolejny działkowcy zostali oszukani, bo wcześniej prominentni działacze PZD za pieniądze działkowców utworzyli sobie intratne etaty w spółkach prawa handlowego, ale to im nie wystarczyło i teraz dodatkowo stworzyli sobie wym. fundację, której byt nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ wcześniej zgromadzone na ten cel środki powinny zostać przekazane ogrodom na modernizację i to byłby dodatkowy atut, aby nie likwidować dobrze urządzonych i zmodernizowanych ogrodów. Jednym słowem pieniądze działkowców są wykorzystywane do celów pozastatutowych i marnowane są na interesy działaczy z Rady Krajowej PZD oraz na utrzymywanie kancelarii prawniczych, które tu również korzystają i czerpią znaczne korzyści. Taki patologiczny stan rzeczy jednoznacznie dyskwalifikuje PZD, jako podmiot, który może zabierać głos w sprawach działkowców, natomiast działkowcy powinni powstrzymać się z płaceniem składek członkowskich na rzecz PZD, ponieważ nie mają oni obowiązku finansować podejrzanych interesów funkcjonariuszy PZD, spółek czy fundacji. Tak na marginesie dodam tylko, że członkiem RK jest Z. Śliwa, który jednocześnie jest prezesem OZ w Poznaniu, a z Wielkopolski GN otrzymuje największą ilość niepokojących sygnałów i prezesi ROD z tego rejonu z jednej strony wspierają nasze starania o likwidację PZD i budowę samorządu ogrodniczego od podstaw, a z drugiej strony nie mogą w tym procesie aktywnie uczestniczyć, bo są z miejsca „ustawiani” przez wym. PRL-owskiego pułkownika. W ogrodach, które zamierzają się usamodzielnić wprowadza się natychmiast zarządy komisaryczne, a rzekomo projekt obywatelski i PZD dopuszcza secesję i jak się okazuje tylko na papierze. Otrzymaliśmy także informację, że w Poznaniu biura PZD są już wysprzątane i nie udostępnia się już żadnych dokumentów. Jednym słowem działacze RK dokładnie wiedzą, że czas PZD przeminął, wkrótce ten rzekomo obywatelski projekt E. Kondrackiego i jego kolesi przepadnie w sejmie, ale za to pozostaną spółki prawa handlowego i wym. fundacja, czyli taktyczny desant ma szansę na powodzenie i działacze zostaną w pełni zabezpieczeni. Tak może być, ale nie musi i trzeba koniecznie i niezwłocznie zawiadomić organy państwa celem natychmiastowego wprowadzenia kuratora do PZD, który zabezpieczy nasze działkowe fundusze. Niebawem zostanie zrealizowany na ten temat kolejny film i redaktor Dobiesław Wieliński publicznie zaapeluje do instytucji państwowych o podjęcie stosownych decyzji. Przed KRS toczy się w tej sprawie postępowanie i dlatego GN proponuje złożenie stosownego wniosku, o zabezpieczenie funduszy działkowców przed ich bezprawnym wyprowadzeniem poza PZD. Jest to sprawa priorytetowa i inne sprawy, które tu zamierzałem podjąć muszą poczekać. Na zakończenie zapraszam do zapoznania się z procesem działkowca z Wałbrzycha, który walczy z PZD o prawo uprawiania swojego ogrodu, natomiast zarząd ROD „Podzamcze” ustanowił w tej sprawie radcę prawnego również na koszt działkowców, aby bronił ich interesów i pozbawił działkowca prawa do użytkowania swojego ogrodu. Tu przypomnę, że projekt E. Kondrackiego rzekomo dopuszcza możliwość uprawiania ogrodu poza PZD, natomiast rzeczywistość jak się po raz drugi okazuje jest zupełnie inna. Film dostępny jest na stronie: www.youtube.com/watch?v=4mY1eZzwbTw
> Wkrótce opublikujemy ścieżkę dźwiękową z kolejnych rozpraw i dokumenty z tej bu
> lwersującej środowisko działkowców sprawie.
> GN ROD 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się