• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

chalsia  napisała: 

> > W takim razie, na jakie zasadzie raty kredytów za mieszkania czy samochod
> y, tud
> > zież inne pożyczki mogą wliczać sobie w koszty utrzymania ojcowie i sąd t
> o bier
> > ze pod uwagę,
> 
> sądowi, który to bierze pod uwagę, należy "zwrócić uwagę, że błądzi", poprzez n
> apisanie pisma procesowego z wnioskiem o nieuwzględnianie tej pozycji w kosztac
> h utrzymania eksa na podstawie poniższego:
> 
> "zgodnie z utrwalonym w doktrynie poglądem spłata przez dłużnika kredytu bankow
> ego niezależnie od jego przeznaczenia, koszty dobrowolnej przynależności do sto
> warzyszeń, klubów, nawet wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nie mó
> wiąc o wydatkach konsumpcyjnych w szerokim tego słowa znaczeniu nie powinny wpł
> ywać obniżająco na podstawę wymiaru alimentów (Smyczyński T. glosa   P  OSP  19
> 95/9/194 - t.2 , Glosa do uchwały SN z dnia 9 listopada 1994 r., III CZP 138/94
> )
> Zadłużenie bankowe  zobowiązanego nie może powodować ograniczenia należnych mał
> oletniemu pozwanemu alimentów. Osoba bowiem na której ciąży obowiązek alimentac
> yjny, musi się z tym liczyć przy podejmowaniu wydatków na zakup sprzętu, mebli,
>  samochodu itp. i ich wysokość planować stosownie do posiadanych możliwości, z 
> uwzględnieniem wspomnianego obowiązku alimentacyjnego. Takie stanowisko zajął S
> N w wyroku z dnia 12. 11. 1976r. III CRN 236/76."
>  

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się