• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

moritor napisał: 

> link który podałeś nie otwiera artykułu lecz stronę która świetnie komentuje te
> kst Pawła napisany do rzymian
> "Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tyc
> h ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu
> można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stwor
> zenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - 
> stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić o
> d winy. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie d
> ziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ic
> h serce. Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę nieznis
> zczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożn
> ych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup
> nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Boż
> ą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamia
> st służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał i
> ch Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły poży
> cie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy
> normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z m
> ężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zb
> oczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wy
> dał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie 
> godzi.
> Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. 
> Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy, oszcz
> ercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi
> , rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni to
> , mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają,
> winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to cz
> ynią. "
> 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się