• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Hiszpan  napisał(a): 

> Protram przebuduje krakowskie tramwaje? 
> Wrocławski Protram pokonał poznański Modertrans w przetargu na przebudowę trzec
> h tramwajów 105Na na jednoprzestrzenny, wieloczłonowy tramwaj niskopodłogowy "4
> 05N-Kr". Warta 6,765 mln złotych brutto oferta otrzymała maksymalną liczbę punk
> tów.
> Przedmiotem rozstrzygniętego przez MPK Kraków przetargu było wykonanie moderniz
> acji trzech tramwajów 105Na na jednoprzestrzenny, wieloczłonowy z niską podłogą
>  tramwaj „405N – Kr”, przekazanie kompletnej dokumentacji tec
> hnicznej wagonu 405N-Kr wraz z autorskimi prawami majątkowymi, świadectwem homo
> logacji lub poszerzonym badaniem technicznym wagonu po modernizacji, pozytywnym
>  wynikiem badań urządzeń elektrycznych w zakresie zakłóceń radioelektrycznych.
> Podstawą do oceny ofert były trzy kryteria: cena oferty brutto w złotych polski
> ch (70 proc.), skrócony termin odbioru ostatecznego wagonu po modernizacji w dn
> iach kalendarzowych (20 proc.) oraz okres gwarancji w pełnych miesiącach (10 pr
> oc.). Z dwóch zgłoszonych do przetargu ofert, maksymalna liczbę punktów w każde
> j kategorii zdobyła tylko propozycja przedstawiona przez wrocławski Protram. Je
> go oferta opiewała na 5,5 mln złotych netto (6,765 mln złotych brutto). Zamawia
> jący przeznaczył na zamówienie 5,5 mln złotych.
> Zamówienie przewiduje uruchomienie tramwaju i szkolenie w zakresie obsługi, kon
> serwacji i napraw tramwaju z wykorzystaniem urządzeń, przyrządów i narzędzi spe
> cjalnych koniecznych do ich wykonania, przekazanie niezbędnego kompletu urządze
> ń i narzędzi specjalnych niezbędnych do diagnozowania, konserwacji i napraw wag
> onu po modernizacji oraz udzielenie gwarancji. Tramwaj ma być dostarczony do ko
> ńca marca 2012 roku.
> 
> W sytuacji kiedy łódzkie MPK nie potrafi przeprowadzić tak zaawansowanej modern
> izacji z częścią niskopodłogową może warto pójść drogą Krakowa i skorzystać z p
> omocy Protramu lub Modertransu. Wydaje się, że nasze udane ale jednak wysokopod
> łogowe modernizacje to nie jest właściwa droga. Zwłaszcza w świetle demograficz
> nej perspektywy wskazującej Łódź jako "najstarsze" miasto Polski. Nastąpi więc 
> przyrost pasażerów o ograniczonej sprawności.

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się