• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

kumbaka napisał: 

> Mój post z wałbrzyskiego forum:
> Witam, dzisiaj przedstawię Państwu postać kolejnego leśnego dziadka z zarządu o
> kręgowego, ale przed tym kilka informacji. I posiedzenie w/wym. rozprawy jest j
> uż w sieci i mam już nagrania z dwóch kolejnych rozpraw, ale podam linki, jak b
> ędę o tym pisał, bo to są obszerne materiały i na jednym poście się nie skończy
> . Druga sprawa to pozorny flak, czyli ślepa kiszka domaga się odpowiedzi na zad
> ane pytanie, ale sądzę, że jest to pytanie do Jacha a ten nie jest w stanie zas
> pokoić ciekawości wym. kiszki. Trudno, musisz uzbroić się w cierpliwość. I trze
> cia sprawa to leśne dziadki latają po Podzamczu i zbierają podpisy. Proszę na n
> ich uważać, bo nie ma żadnych gwarancji bezpieczeństwa naszych danych osobowych
> , bo pisałem już o tym, że ten patologiczny zarząd udostępnił dane osobowe dzia
> łkowców zewnętrznej firmie windykacyjnej. Kolejna sprawa to oni zbierają podpis
> y za poparciem ustawy, która dalej utrzymuje ten pasożytniczy układ i strukturę
> , która żeruje na działkowcach i nie ma żadnej szansy, aby to dziadostwo się ut
> rzymało. Następna sprawa to oni działają tylko w swoim interesie tj., aby utrzy
> mać stołki jak najdłużej i dla nich liczy się każdy dodatkowy miesiąc darmowego
> żerowania. Dalsza sprawa to ten śmieszny projekt nie jest zaakceptowany przez 
> działkowców tylko rada krajowa wybrała sobie takich delegatów jak Klimków, czy 
> Ziomek i oni działkowców sprzedali tj. przyjęli projekt, który jest dla nich ni
> ekorzystny. Oni nazwali ten projekt obywatelskim, aby ściemniać i wciskać ludzi
> om kit. To jest projekt leśnych dziadków, którzy marzą tylko o tym, aby dalej t
> rwać najlepiej dożywotnio na swoich dotychczasowych stołkach, – ale nic z
> tego nie będzie i to jest pocieszające. Tak, więc przestrzegamy i proszę na ni
> ch uważać. 
> A teraz przedstawię Państwu wym. wcześniej Ziomka, który jest wiceprezesem zarządu okręgowego PZD w Szczawnie-Zdroju. Zaraz przedstawię Państwu fragmenty jego listu do Marszałka Sejmu, ale wcześniej wyjaśnię, że ta bidula była członkiem rady nadzorczej WTBS, który w 2003 r. zasiadał tam razem z Ignaszakiem Jerzym, Zarzycką Agnieszką, Iwoną Żuka-Magierską czy Karykowskim Jerzym. Zapewne już niektórzy orientują się, że to towarzystwo ma określoną barwę polityczną, ale dla mniej zorientowanych powiem, że chodzi tu o kolor czerwony. Ziomek nadto zajmuje stołek przewodniczącego komisji rozjemczej w ROD Słoneczne Wzgórze [Piaskowa Góra], gdzie prezesem jest a jakże Henryk Malik, który również brał udział w wym. radzie nadzorczej WTBS, a o tym proszę poczytać sobie na odrębnym wątku: forum.gazeta.pl/forum/w,168,133832716,,Rezolucja_Pokrzywdzonych.html?v=2
> Czyli mamy tu do czynienia z działaczem wielostołkowym, ale który sam określa s
> ię, jako bidulę i teraz przytoczę Państwu kilka zdań z jego pisma, które skiero
> wał do Marszałek Sejmu, gdzie pisze tak:
> „Jako długoletni  użytkownik działki, który w międzyczasie nabył upraw
> nienia emerytalne, jestem zaniepokojony, żeby nie użyć mocniejszego sformuło
> wania „zdruzgotany”  orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dn
> ia 11 lipca 2012r. w sprawie naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
> z 2005 r.” Wyrok TK był dla niego zaskoczeniem, bo wcześniej siał propag
> andę, że ustawa jest oki, podczas, gdy faktycznie każdy nawet mało rozgarnięty 
> osobnik wiedział, że mieliśmy do czynienia z tępym monopolem, który działał na 
> szkodę działkowców i z tego powodu wnosili oni skargi do organów państwa i tylk
> o taki wyrok mógł zapaść. 
> „Wyrok ten jest niczym innym jak tylko zamachem na jedność ruchu zwi
> ązkowego i unicestwienie polskiego ogrodnictwa działkowego.” Komusza me
> ntalność jest tu widoczna, bo liczy się jedność, istnieje rzekomy zamach i skut
> ek unicestwienie polskiego ogrodnictwa działkowego. Dalszy komentarz jest zbyte
> czny, bo według niego takie tezy mają pomóc polskim działkowcom.
> „Jestem przekonany, że bezpowrotnie utraciłem wszystkie dotychczasowe 
> prawa jakie gwarantowała mi ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, a pr
> zechodząc na emeryturę, wierzyłem, że  będę mógł spokojnie uprawiać swoją dz
> iałkę w oderwaniu od różnego rodzaju zawirowań i zakusów elit politycznych i g
> ospodarczych.” Tak, ten pan myślał, że dożywotnio będzie sobie spokojnie 
> siedział na kilku stołkach a tu przyszła kryska na Matyska i korytko wkrótce wy
> schnie. 
> „Jeszcze nie ochłonąłem po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego oraz s
> kutkami jakie ono niesie dla mnie i ogromnej rzeszy działkowców, a tu mamy no
> wy projekt ustawy „O ogrodach działkowych” z dnia 23 sierpnia 2012
> r. złożony przez Solidarną Polskę , a do reprezentowania wnioskodawców w pra
> cach nad projektem tej ustawy został upoważniony Pan Poseł Andrzej Dera.
> 221; Ach ten Dera, który uznawany jest przez nich, jako diabeł wcielony, bo chc
> e likwidacji PZD a który faktycznie cały czas działa na korzyść działkowców i j
> ego projekt jest o niebo lepszy niż ich. Leśne dziadki cały czas działają destr
> ukcyjnie, bo powinni zająć się promocją swojego projektu a zamiast tego próbują
> eliminować konkurencję i to jest patologia, bo oni nie dopuszczają możliwości 
> jakiejkolwiek dyskusji czy porozumienia, bo tylko oni mają monopol na działki i
> koniec – iście jest to żałosne.
> „Zwracam się do Pani oraz  wszystkich Posłanek i Posłów, którym na 
> sercu leży dobro ludzi związanych z ziemią, działkami - o odrzucenie tego 
> projektu, jako szkodliwego dla miliona rodzin działkowych, dla rodzinnych
>  ogrodów działkowych, który godzi w konstytucyjne zasady samorządności obyw
> ateli i wolności zrzeszania się.” Ziomek twierdzi, że rzekomo ten proje
> kt narusza wolność zrzeszania się, ale to projekt PZD narusza w tym zakresie pr
> awo, bo według niego ustawą tworzy się stowarzyszenie a mało tego organy PZD zm
> ieniają nazwę na stowarzyszenia ogrodowe, czyli szachu machu i tępy monopol prz
> efarbuje się, zmienia nazwę i z wilka staje się białą owieczką – hahahaha
> ha. Proszę Państwa proszę się nie dać im mamić, bo oni szukają głupiego i zapew
> ne takich znajdą, ale na pewno PZD z Klimkowymi, Ziomkami czy innymi Olesińskim
> i idzie wprost na dno i jest to na szczęście proces nieodwracalny.
> Pozdrawiam ]:->

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się