• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Kumbaka napisał(a): 

> Witam. Przyznam, że jestem trochę zdziwiony, że Pani Grażyna podejmuje polemikę
> z Leśnym Dziadkiem z OZ, bo to przecież strata czasu i nie ma najmniejszego se
> nsu, bo dla nich czas zatrzymał się najpóźniej w epoce późnego Gomułki i jedyne
> , co można od nich usłyszeć to „Nie godzim się na zamiany, na likwidację 
> PZD, bo to koniec świata.” Pani Grażyno pozdrawiam i trzymam kciuki za wy
> grane procesy, bo racja jest po Pani stronie. Jest Pani prawdziwym działkowcem,
> bo po pierwsze przez tyle lat uprawiała Pani z mężem ogród, a po drugie działa
> Pani na korzyść wszystkich działkowców i to jest wyróżnik dobrego działkowca, 
> że nie jest mu obojętny los polskiego ruchu działkowego. Dziękuję i proszę tak 
> dalej trzymać, bo to co już Pani dla nas działkowców zrobiła to jest bezcenne. 
> Proszę Państwa przepisy o ROD były niekonstytucyjne i to nie ulega wątpliwości,
> ale za taki stan rzeczy odpowiada właśnie to leśne towarzystwo, które miało po
> czucie bezkarności i zaczęło nas okradać z działek, pozbawiać wszelkich praw, a
> le ten element zawłaszczania naszego mienia był decydujący i to w konsekwencji 
> doprowadziło do orzeczenia TK. 
> Obłuda i zakłamanie funkcjonariuszy PZD najlepiej wychodzi przy okazji ich wypo
> wiedzi i ja skorzystam z tej okazji i poddam krótkiej analizie wypowiedź aktywi
> sty PZD z OZ Szczecin. Po pierwsze mam duże wątpliwości, czy ten gostek jest dz
> iałkowcem, bo on bezzasadnie odmawia tego prawa Pani Grażynie, która jest nesto
> rem sanacji polskiego ruchu działkowego i prawo do miana działkowca należy się 
> jej jak przysłowiowemu „psu buda”. Proszę Państwa funkcjonariusze P
> ZD na ogół nie uprawiają działek np. ich guru Eugeniusz, tylko żerują na działk
> owcach i są przyspawani do stanowisk i kasy działkowców. Niestety taka jest pra
> wda, ale to również zasługa samych działkowców, że na takie dziadostwo przez ty
> le lat pozwalali. Dalej towarzysz PZD twierdzi, że nie ma podstaw prawnych do t
> ego, aby zakładać stowarzyszenia, który to wniosek nie ma żadnych podstaw a naw
> et jest sprzeczny z orzeczeniem TK, gdzie wyraźnie sędzia trybunału jednoznaczn
> ie uzasadniał konieczność zakładania takich stowarzyszeń, bo to jest proces cza
> sochłonny zwłaszcza, jeżeli ma to być organizacja pożytku publicznego z możliwo
> ścią odpisywania podatku itd. Ten leśny dziadek działkowców dezinformuje, bo ch
> ce nadal żerować na działkowcach i dla niego liczy się każdy miesiąc pobierania
> wypłaty z kasy PZD i przynajmniej liczy na opóźnienie procesu odspawania od za
> jmowanego stanowiska. Oni nas dalej kompromitują, ale najgorsze jest to, że wyk
> orzystują do tego nasze pieniądze, dlatego proszę mieć to na uwadze i wstrzymać
> się z finansowaniem PZD (nie dot. to opłat za media), bo koniec tej organizacj
> i jest przesądzony a pieniądze będą wykorzystywane na działania przeciwko nam d
> ziałkowcom, bo oni nie odpuszczą i będą trwać na stanowiskach do samego końca, 
> aż komornik ich przepędzi i nie ma wątpliwości, co do tego, że nowe zarządy, kt
> óre obejmą ogrody zastaną pustki w kasach działkowców. Proszę zakładać stowarzy
> szenia i ratować, co się da, bo im później to nastąpi tym będzie gorzej, bo chc
> iwość tych ludzi jest przeogromna a na ogrodach im nigdy nie zależało i zawłasz
> czą wszystko to, co jest możliwe. Jaka jest obecnie sytuacja? Stowarzyszenia po
> wstają i to błyskawicznie, np. Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego „Prawdzi
> wek” w Świdnicy, któremu kibicujemy od samego początku. Celem tego stowar
> zyszenia jest samodzielne prowadzenie ogrodu i separacja od aktywistów z PZD i 
> działkowcy z tego ogrodu nie będą już łożyć na całe rzesze działaczy z zarządów
> okręgowych, rady krajowej i niezliczonych komisji, gdzie dożywotnio zasiadli n
> p. Ochrymiuk, Ożegalska czy Fojt a o rodzinie Kondrackiego już nie wspomnę. Nie
> będą także musieli finansować tego ogrodniczego brukowca „działkowcaR
> 21;, gdzie sączy się dezinformacja i propaganda. Zakładamy stowarzyszenia i prz
> ejmujemy nasze ogrody i proszę nie zapomnieć o rozliczeniu działaczy PZD z nasz
> ej kasy, bo tego nie można pominąć, ponieważ potrzebne będą środki na naprawę w
> yrządzonych przez nich szkód i stan ogrodu przed przejęciem trzeba dobrze udoku
> mentować, bo jak ich trochę znam, to bardzo szybko odetną się od wszystkiego i 
> będą za wszystko oskarżać nas działkowców. Dalej ten leśny dziadek imputuje, ab
> y wstrzymać się z zakładaniem stowarzyszeń do czasu przyjęcia tego ich śmieszne
> go rzekomo projektu obywatelskiego. Rzeczywiście ten gostek kpi sobie z nas jaw
> nie, bo proszę zobaczyć, że po pierwsze ten projekt nie jest obywatelski tylko 
> jest to projekt PZD. Kondracki ze swoją świtą i klakierami z OZ, których sam ws
> kazał min. Klimków – zebrali się w Warszawie i przyklapali ten nic nie wa
> rty projekt. Uwaga jest tu zasadnicza: ten projekt nie był poddawany pod ocenę 
> i konsultację działkowców tylko został im narzucony a przy zbieraniu podpisów p
> od nim działacze okłamują społeczeństwo, że rzekomo jest to projekt obywatelski
> . Powyżej jest link do forum z Warszawy i tam również działkowiec to potwierdza
> , że nawet w Warszawie działkowcy nic o tym projekcie nie wiedzieli i nie mieli
> żadnego wpływu na jego treść. Tu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest to projekt
> sprzeczny z obowiązującymi przepisami ustawy zasadniczej, bo narusza zasadę wo
> lności zrzeszania się i po drugie cała struktura PZD zmienia nazwę i staje się 
> stowarzyszeniami i tak ROD-y będą stowarzyszeniami ogrodowymi, zarządy okręgowe
> będą stowarzyszeniami okręgowymi i rada krajowa będzie centralnym stowarzyszen
> iem ogrodowym. Proszę zobaczyć, że działacze zachowają stanowiska, struktura po
> zostanie taka sama a zmieni się tylko nazwa. I tu wychodzi na jaw zakłamanie te
> go towarzysza PZD z OZ, bo proszę wyjść ze swoim ogrodem z tej struktury, przec
> ież od razu stowarzyszenie okręgowe uchyli uchwałę secesyjną takiego ogrodu, a 
> jak nie to zrobi to Kondracki. Jednym słowem prawa działkowców i ich wola nadal
> będzie zależeć tylko od działaczy PZD a oni nie odetną sobie pępowiny, przecie
> ż jak ogród wyjdzie ze struktury to również skończą się od niego wpływy a na to
> funkcjonariusze PZD nigdy nie zezwolą. Ten przykład jest oczywiście iluzoryczn
> y, bo nie ma najmniejszych szans, aby ten projekt PZD został przyjęty, bo z met
> y byłby po raz kolejny zaskarżony, bo narusza prawo. Teraz idziemy dalej i dzia
> łacze PZD trwonią nasze pieniądze na szukanie poparcia za tym projektem, który 
> można określić, jako PZD bis. Działacze PZD wypisują listy, gdzie się tylko da 
> i oczywiście ich głównym argumentem jest to, że „nie godzim się …&#
> 8230;..” tu szkoda mi czasu, aby nad tym zatrzymywać się, ale szkodliwe j
> est to, że organizują spotkania, narady, jeżdżą po całym kraju i wszystko to fi
> nansują z naszej kasy a efektów z tego nie będzie żadnych, bo ten projekt jest 
> niekonstytucyjny. Oczywiście i tu pokazują swoje oblicze tj. zakłamanie, bo dzi
> ałacze PZD podszywają się pod działkowców i wypisują bzdury w naszym imieniu a 
> faktycznie chodzi im o utrzymanie swoich stołków. Mam nadzieję, że od razu poja
> wi się larum i oburzenie, że po raz kolejny szkaluję działaczy, ale niestety ta
> ka jest prawda. Służę przykładem: dwóch działkowców z ROD Podzamcze w Wałbrzych
> u tj. Krystyna Kot i Józef Bojor skierowało pismo do przewodniczącego PO Donald
> a Tuska rzekomo w obronie ogrodów, PZD i obywatelskiego projektu, ale równocześ
> nie krytykującego projekt PO, proszę go przeczytać:
>