• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

kumbaka napisał: 

> Oto mój ostatni post z forum we Wrocławiu:
> forum.gazeta.pl/forum/w,72,142286171,142445916,Re_PZD_go_home_.html
> Jasiek hola hola z tym przeznaczaniem naszych ogrodów pod budowę byle czego, bo
> idea ogrodów działkowych jest ze wszelkich miar niebagatelna i zasługuje na uz
> nanie. Jeśli chodzi o pogonienie z ogrodów pzd tj. patologicznej struktury to m
> asz rację trzeba to szemrane towarzystwo odsunąć od naszej działkowej kasy i ro
> zliczyć.
> Kolego to, że mnie na forum wałbrzyskim atakują to normalne, bo odstawienie od 
> koryta bardzo boli, poza tym te metody socjotechnicznej manipulacji w tym przyp
> adku stygmatyzacji są znane i wiadomo jak działała sb-cja, która w różny sposób
> dyskredytowała opozycję. Masz rację, że atmosfera i styl działania leśnych lu
> dków przypomina „stan wojenny” po pierwsze, dlatego, że pzd w ich w
> ydaniu ma charakter paramilitarny, ponieważ posługują się bojówkarzami, którzy 
> są dyspozycyjni i mogą ci np. spalić altanę, zablokować wejście na zebranie alb
> o oczernić w ogrodzie. Poza tym często są to różnego rodzaju funkcjonariusze tj
> . byli milicjanci, prokuratorzy, czy stalinowscy sędziowie tudzież wojskowi i t
> u podam przykład. Pułkownik Z. Śliwa jest prezesem rod im. Armii Wojska Polskie
> go w Poznaniu, a także prezesem Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu, ale także je
> st członkiem prezydium krajowej rady PZD. Tutaj nawet nie ma zastosowanie zasad
> a wash & go tylko Tri-To-Go. To jest chore, bo to przekreśla nadzór wewnętrzny.
> 
> Taki patologiczny układ nie jest przypadkowy, bo dożywotność i podwójne czy naw
> et potrójne stanowiska służą zapewnieniu dostępu do kasy działkowców, ale także
> chronią przed ujawnieniem informacji o lewych interesach. Wiadomo, że działacz
> e pzd się przed działkowcami nie rozliczają i także rada krajowa nie ujawnia sw
> ojego budżetu, a nawet bilans finansowy nie jest znany w KRS. Właśnie rzekoma w
> alka o zachowanie struktury ma taki cel, aby uniemożliwić nadzór i dostęp do do
> kumentów. Oczywiście nielegalne przepływy finansowe są i są powołane spółki i t
> u jestem pewien, że działkowcy nic o tym nie wiedzą, ba nawet nie domyślają się
> , że za ich składkowe pieniądze finansowane były jakieś inwestycje, budynki, cz
> y inne, które powstały za kasę działkowców, natomiast faktycznie w księgach wie
> czystych mają konkretnych właścicieli, którzy np. czerpią korzyści z najmu, dzi
> erżawy itd. To wszystko wyjdzie na jaw, jak leśne dziadki stracą stanowiska i n
> owe zarządy dokonają bilansu otwarcia. Jednak dzisiaj służę przykładem i zacznę
> od samej góry:
> Eugeniusz Kondracki prezes po wsze czasy i warto przypomnieć ile zarabiał na pó
> ł etatu kilka lat wcześniej: 8,5 tys. PLN.
>  www.fakt.pl/Dzialkowcy-Wasz-prezes-zyje-jak-krol-,artykuly,47516,1.html
> To jest pierwsze pół etatu, ale ma też drugie, również stanowisko prezesa:
> www.imsig.pl/pozycja/2005/135/KRS/68833,DOM_DZIA%C5%81KOWCA_POLSKIEGO_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84
> miejsca.warszawa.gazeta.pl/miejsca_warszawa/161225595/Dom+Dzia%C5%82kowca+Polskiego+sp.+z+o.o./miasto-Warszawa/p/
> Mamy, więc do czynienia z pracusiem, ale czy ktoś z Państwa słyszał o takiej in
> stytucji jak Dom Działkowca Polskiego? Nie? To podaję informację, że 100 % udzi
> ałów ma tutaj pzd a kapitał bilansowy to 3 mln. PLN. Tam prezesem jest także An
> toni Kostrzewa i to nazwisko również jest jakoś mi bliskie i również pasuje do 
> leśnego dziadka.
> To oczywiście nie koniec, bo ten tuptuś ma jeszcze trzecie pół etatu:
>  www.krs-online.com.pl/wydawnictwo-dzialkowiec-sp-z-o-o-krs-9859.html
> Kondracki Eugeniusz Antoni – prezes zarządu i Kondracka Magdalena –
> prokurent i trzeba dodać, że bardzo zdolna i przedsiębiorcza córka prezesa.
> Kopiemy dalej, bo interesuje nas struktura:
> www.dzialkowiec.com.pl/wydawnictwo/struktura
> Mamy, więc, córka prezesa wcześniej prokurent i dodatkowo pani dyrektor –
> gratulujemy a nasz bohater prezes Gienek to nie tylko prezes, ale także przewo
> dniczący kolegium wydawniczego – też gratulujemy, bo jak na Wiatyka 4 raz
> y pół etatu daje w sumie dwa pełne etaty to nieźle a nie należy zapominać, że j
> est to biedny emeryt, który musi na działce uprawiać marchewkę, aby związać kon
> iec z końcem. Tak przypuszczam, że lekko 30 tys. to wyciąga i na tym nie koniec
> , bo do kasy rady krajowej rocznie wpada 80 mln. PLN i gdzieś te pieniądze trze
> ba wydać, a na działki tj. na modernizację wydawano dotąd rocznie aż 2 miliony.
> Pozostałe pieniądze krążą, wprowadza się w ruch, bo pieniądz robi pieniądz i t
> ak z każdym obrotem nabierają one większej prędkośći i z czasem dorównują tej w
> LHC (zderzacz hadronów) i w pewnym momencie nie można już powiedzieć, gdzie on
> e są, zamieniają się, bowiem w bozon Higgsa, tzn. mają masę, ale jej jednocześn
> ie nie mają i ekonomia zmienia się w mechanikę kwantową, bo konta wykazują, że 
> kasa jest jednocześnie w dwóch a nawet w trzech miejscach i to jednocześnie. Te
> go nie da się rozgryźć, bo to wie tylko nasz bohater a przypuszczam, że prędkoś
> ci są tu takie, że i on do końca nie wie, co i jak. Pewne jest to, że po likwid
> acji tej patologicznej struktury trzeba będzie ten bajzel posprzątać, ale przyp
> uszczam, że wym. koteria oraz pułkownik krzywdy nie da sobie zrobić. W gorszej 
> sytuacji będzie rzesza popleczników, którzy ślepo wierzyli i zajadle bronili in
> teresów tej kliki i ich mecenasi, bo na ich konto a jednocześnie na szkodę dzia
> łkowców pracuje cała rzesza prawników. 
> Jaka z tego wynika konkluzja, że należy bezwzględnie wstrzymać się z wpłatami n
> a rzecz wspierania tego klanu i równie bezwzględnie zadbać o to, aby dane osób,
> które podpisały ten rzekomy projekt obywatelski nie trafiły na listy poparcia 
> LSD i PSL. Pieniądze działkowców są marnowane, a nadto wydawane do walki z dzia
> łkowcami i trzeba leśnych dziadków odseparować od kasy działkowców i to będzie 
> na nich skuteczny lek i w taki prosty sposób możemy się ich pozbyć. 
> Z tego wynika jeszcze jedna konkluzja, a mianowicie osoby uczciwe, które do tej
> pory w dobrej wierze zajmowały jakiekolwiek stanowiska w pzd powinny niezwłocz
> nie złożyć rezygnacje, ponieważ to odium może być również ich udziałem. To na r
> azie tyle, a w kolejce do publikacji mam dwa dokumenty (30 stron) i wiele cieka
> wych informacji, tak więc zapraszam do śledzenia tego wątku. 
> Pozdrawiam ]:->

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się