• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: grazyna piszczoła napisał(a): 

> Wyżej wymieniony wpis został przesłany do Sejmu. 
> Niżej jego potwierdzenie
> 
> Warszawa, 2013-04-19
> 
> K A N C E L A R I A   S E J M U
> BIURO KORESPONDENCJI I INFORMACJI
> ul. Wiejska 4/6/8
> 00-902 Warszawa
> 
> Pan/Pani
> Grazyna Piszczoła
> grazynapiszczola@poczta.fm
> (dane wprowadzone przez korespondenta, automatycznie przeniesione z formularza)
> 
> Biuro Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu potwierdza odbiór listu prze
> słanego z formularza udostępnionego w Systemie Informacyjnym Sejmu na stronie 
> www.sejm.gov.pl.
> 
> Jeżeli przedmiotem korespondencji są opinie o działalności Sejmu i jego organów
> , po przeanalizowaniu zostaną one wykorzystane w informacjach o korespondencji 
> dla tych podmiotów.
> 
> Uwagi na temat projektów ustaw lub obowiązujących przepisów ustawowych zostaną 
> przekazane do wykorzystania w procesie ustawodawczym i pracach parlamentarnych.
> 
> Jeżeli list wymaga odpowiedzi i zawiera dane niezbędne do jej udzielenia, Biuro
> Korespondencji i Informacji dołoży starań, aby udzielić odpowiedzi w możliwie 
> krótkim czasie.
> Sejm i jego organy nie mogą jednak podejmować działań wykraczających poza zakre
> s ich zadań i kompetencji.
> 
> Poniżej znajduje się treść nadesłanej przez Państwa korespondencji
> Wypowiedź opinia na forum przeniesiono do zapoznania się w Sejmie 
> projekt ustawy o ROD
> Autor: Gość: grazyna piszczoła IP: *.globalconnect.pl 19.04.13, 11:22
> Dodaj do GP
> Odpowiedz
> Witam wszystkich działkowiczów na forum .
> Obecnie wiele złego dzieje się na naszych ogrodach działkowych .Działkowicze kt
> órzy podpisali się pod obywatelskim projektem ustawy o ogrodach działkowych i z
> łożyli go do Sejmu zrobili najgorszą rzecz którą można było zrobic. Projekt ten
> popiera Zarząd PZD o jej działalności oraz SLD
> W Sejmie kiedy odbywało się posiedzenie( 17.04.2013 r godz.13:00 ) sprawozdawcy
> - posłowie czytali projekty, to na trybunie wygłaszali ilu to działkowców jest
> za związkiem PZD ilu podpisało projekt obywatelski p. Kondrackiego, który rząd
> ził ogrodami jakby była to jego własnośc.
> W Sejmie toczą się debaty w Komisji Nadzwyczajnej oraz w Komisji Infrastruktury
> o ustawę o ogrodach działkowych. Jeżeli ktoś ma dokumenty źródłowe i posiada d
> okumenty o przekrętach zarządów okręgowych PZD lub o działalności zarządów któr
> zy wyrzucali działkowicza z działki, powinien skierowac te dokumenty do Komisji
> Sejmowej .
> Na stronie sejmowej - internetu można kierowac pisma i dokumenty
> Na formularzu sejmu jest strona do Komisji oraz do Sejmu .
> Kiedy odbywało się posiedzenie Sejmu" czytanie pierwsze"- sprawozdanie 4 projek
> tów na galerii zasiadał Prezes PZD p. Kondracki , często sprawozdawcy czytając 
> swój projekt kierowali się w stronę p. Kondrackiego . jakie było to żenujące. C
> zyżby projekt ustawy o ogrodach działkowych był uzależniony od lobbisty p. Kond
> rackiego.
> Żyjemy w kraju w którym rządzą nie posłowie a grupy osób którzy wywodzą się z d
> awnej epoki socjalizmu.
> Czas nastał byśmy sami decydowali o naszej własności ponieważ działki to nasza 
> własnośc którą w 1982 r zabrano nam tak jak nasze mieszkania spółdzielcze.
> To nie Państwo Prawa to Państwo w Państwie .
> Korupcja sięgnęła już zenitu . Jest bardzo złym doradca kiedy posłowie są powią
> zani z grupą osób którzy mają duży wpływ na uchwalanie ustaw.
> Pytanie jest gdzie są eksperci i konstytucjonaliści, którzy powinni opiniowac k
> ażdą ustawę by nie były by ustawy zaskarżanej do Trybunału Konstytucyjnego o je
> go wykładnie czy są one zgodne z Konstytucją.
> Posłowie uchwalają ustawy tylko dla siebie a nie dla społeczeństwa jest to chor
> e Państwo które w swojej nazwie ma RZECZPOSPOLITA POLSKA-Demokratyczne Państwo 
> Polskie powinno działac zgodnie z zapisem Konstytucji art 1 - Rzeczpospolita je
> st dobrym wszystkich obywateli art 2 Rzeczpospolita Polska jest krajem demokrat
> ycznym państwa prawnego , urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej
> .
> Jak widac z posiedzeń sejmowych posłowie nie spełniają tych dwóch artykułów a k
> ażdy poseł działa na swój sposób myślenia.
> Konstytucja jest martwa a posłowie działają w sposób naganny.
> Nic dla narodu -społeczeństwa polskiego a tylko dla siebie.
> Biedny naród to jednostka, którą trzeba zniszczyc przez uchwalanie niekonstytuc
> yjnych ustaw co już tak uczyniono . Brak pracy doprowadza się obywateli do nędz
> y .
> Takie jest Państwo Polskie . Wysokie nagrody z podatków polaków należą się tylk
> o dla wybrańców, natomiast zasiłek dla osób którzy żyją w skrajnej nędzy to 50,
> 00 zł. na osobę .
> Z poważaniem
> Grażyna Piszczoła
> Komitet Osób Pokrzywdzonych
> Media niezależne - Infoekspres Marszałek SejmuDla mediów

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się