• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: grazyna piszczoła napisał(a): 

> Warszawa, 2013-04-19
> 
> K A N C E L A R I A   S E J M U
> BIURO KORESPONDENCJI I INFORMACJI
> ul. Wiejska 4/6/8
> 00-902 Warszawa
> 
> Pan/Pani
> Grażyna Piszczoła
> grazynapiszczola@poczta.fm
> (dane wprowadzone przez korespondenta, automatycznie przeniesione z formularza)
> 
> Biuro Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu potwierdza odbiór listu prze
> słanego z formularza udostępnionego w Systemie Informacyjnym Sejmu na stronie 
> www.sejm.gov.pl.
> 
> Jeżeli przedmiotem korespondencji są opinie o działalności Sejmu i jego organów
> , po przeanalizowaniu zostaną one wykorzystane w informacjach o korespondencji 
> dla tych podmiotów.
> 
> Uwagi na temat projektów ustaw lub obowiązujących przepisów ustawowych zostaną 
> przekazane do wykorzystania w procesie ustawodawczym i pracach parlamentarnych.
> 
> Jeżeli list wymaga odpowiedzi i zawiera dane niezbędne do jej udzielenia, Biuro
> Korespondencji i Informacji dołoży starań, aby udzielić odpowiedzi w możliwie 
> krótkim czasie.
> Sejm i jego organy nie mogą jednak podejmować działań wykraczających poza zakre
> s ich zadań i kompetencji.
> 
> Poniżej znajduje się treść nadesłanej przez Państwa korespondencji
> Artykuł z Infoekspresu - Mediów niezależnych NGI
> 
> Eugeniusz Kondracki, czyli mózg Komitetu Obywatelskiego tworzy Obywatelski Proj
> ekt Ustawy o Ogrodach – Podobny tworzy Sojusz Lewicy Demokratycznej
> Dodane przez Infoekspres w Wiadomości 
> Polska. Na skutek uznania przez Trybunał Konstytucyjny – Ustawy o ROD nie
> zgodnej z Konstytucją, a Polskiego Związku Działkowców za związek wybitnie przy
> klejony do tej ustawy, który tworzy monopol i bezprawie w Polskich Ogrodach, w 
> okresie 18 miesięcy ma powstać nowa Ustawa o Ogrodach. Oznacza to, że w styczni
> u 2014 roku powinno w tej kwestii obowiązywać nowe prawo.
> Do prac związanych z przygotowaniem nowej ustawy zabrały się partie z polskiego
> parlamentu. Zabrał się też na poważnie Eugeniusz Kondracki, czyli Polski Związ
> ek Działkowców.
> I tak powstał Projekt Obywatelski – Eugeniusza Kondrackiego, który zakład
> a iż ludzie z PZD nadal będą mieli monopol w Polskich Ogrodach.
> 
> Tak więc związek PZD miałby się przekształcić w nowy, inaczej mówiąc reaktywowa
> ć pod nową nazwą.
> 
> Obok projektu Eugeniusza Kondrackiego, czyli Komitetu Obywatelskiego powstał te
> ż projekt podobny stworzony przez SLD, partię która miała udział w haniebnej Us
> tawie o ROD z 2005 roku.
> 
> Partia ta jak zwykle jest za retuszem PZD i nowelizacją ustawy, a nie ustawą no
> wą.
> 
> Jak rozpisują się „media głównego nurtu”, czyli niepolskie i polity
> czne:
> 
> Projekt Obywatelski cieszy się poparciem Ruchu Palikota.
> Klakierzy ustawieni w Sejmie przez Eugeniusza Kondrackiego i jego lobby na rzec
> z Projektu Obywatelskiego, czyli dalszego dzierżenia władzy robią wszystko, aby
> ten projekt został zatwierdzony.
> 
> PSL oraz PIS potwierdził gotowość poparcia Projektu Obywatelskiego wykonanego p
> rzez Eugeniusza Kondrackiego i jego zespół. 
> Rzecz jasna na takie rozwiązanie Działkowcom Polskim, ani ich rodzin i obywatel
> om Polski zgodzić się nie można.
> Trybunał Konstytucyjny uznał, że Polski Związek Działkowców nie może mieć racji
> bytu i w związku z tą decyzją powinien być rozwiązany.
> Uznając jak dużo już szkody odnieśli Działkowcy Polscy od Polskiego Związku Dzi
> ałkowców i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a ściśle ujmując ludzi o tych samych 
> poglądach ideowych (czytaj: politycznych) – ich projekty pod szyldami 
> 222;Komitet Obywatelski” itp. - nie powinny być brane pod uwagę.
> Działkowcy Polscy nie popierają tego Projektu Obywatelskiego. Poparcie – 
> z podpisem łącznie - dają Ci sami ludzie z Polskiego Związku Działkowców, którz
> y krzyczeli, że Trybunał Konstytucyjny działa przeciwko Działkowcom Polskim, że
> bez PZD zginie Ruch Ogrodniczy w Polsce itp. dyrdymały - ustawieni przez Eugen
> iusza Kondrackiego i jego świtę.
> Piotr Moskwa
> 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się