• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Kumbaka napisał(a): 

> Grażyna to leśne stworzenie piło do mnie. To ja jestem dla nich groźny.
> Witam i zapraszam do zapoznania się z kolejnym przykładem „bestialstwa
> 221; leśnych dziadków, a rozpocznę od komentarza z forum:
>  
> „PZD to faszystowsko-komunistyczna organizacja, która ludziom potrafi zgo
> tować piekło na ziemi. Jest to pasożytniczy związek żerujący na przymusowych cz
> łonkach oraz gruntach Gmin i Skarbu Państwa. Mimo wyroku Trybunału, który ludzi
> om dał nadzieję, działacze PZD w Sejmie po raz kolejny przepychają swoją ustawę
> , która tych bandytów i tyranów z PZD dalej utrzyma przy władzy a użytkowników 
> działek pogrąży w dalszej ich niewoli. PRECZ Z PZD!!!!!!”
> Więcej podobnych wpisów znajduje się pod artykułem „Zmienili mi zamki do 
> altany”:
> www.7dni.com.pl/Aktualnosci/?id=1011&addComment=no
> Pzd zostaje zlikwidowane i nie ma od tego odwrotu, pozostaje tylko jedno pytani
> e, które rozstrzygnie senat, tj. czy nastąpi to już w styczniu 2014 r., czy w k
> olejnych miesiącach tego roku i tyle. Leśne ludki stracą swoje stanowiska, bo d
> ziałkowcy nie będą musieli już utrzymywać okręgów, rady krajowej i tej związane
> j z tym patologii. Dlatego dziwię się, że na kilku forach w kraju leśny ludek o
> nicku toni jeszcze grozi i straszy. Jest duże prawdopodobieństwo, że za tym ni
> ckiem stoi leśna babka z ROD Podzamcze, wielostołkowa działaczka pzd, która nie
> bawem straci intratną posadę. Jej nazwisko pojawiło się również w senacie, gdzi
> e nawołuje do uchwalenia ustawy i szkaluje działkowców, którzy działają w naszy
> m interesie. Drugi typ to Jachu, mający również dwa stołki jeden w zarządzie og
> rodu a drugi w zarządzie okręgu. Takich działaczy trzeba pozbawić stanowisk w p
> ierwszej kolejności, bo oni będą bronić tylko swoich stołków i będą opóźniać se
> cesję ogrodów z pod władztwa pzd. Proszę zobaczyć jak toni grozi działkowcowi, 
> bo on dalej myśli, że będzie mógł wykorzystywać pieniądze działowców do walki z
> działkowcami. Trzeba ich odciąć od naszych pieniędzy i rozliczyć ich, gdzie i 
> na co poszły fundusze działkowców. Spokojnie to zrobimy, już nam nie uciekną, a
> teraz zmienia się wszystko, będzie pełna księgowość, rachunek bankowy i dotych
> czasowe przekręty nie będą już możliwe. Ta jawność spowoduje to, że będą oni mi
> eli trudności w obsadzeniu stanowisk, a kadencje ich władz kończą się i nie sąd
> zę, aby ktoś rozumny objął stanowisko w pzd. Bardzo dobrze, że na forum wpisał 
> się toni, bo jest to ewidentnie leśny ludek, który żyje w martixie PRL-u i pros
> zę zobaczyć, co on pisze - on nie zajmuje się analizą wystąpienia działkowca, k
> tóry ma prawo zgłosić poprawki do ustawy, zwłaszcza, że są w interesie działkow
> ców, ale dla niego to są donosy. Dalej grozi, że on zajmie się moim dorobkiem, 
> zapewne będzie szkalował zwykłego działkowca. Proszę Państwa jest różnica, kied
> y my działkowcy krytykujemy nieudolnych dożywotnich funkcjonariuszy pzd, bo oni
> zajmują stanowiska, mają obowiązki, pobierają wynagrodzenie, a np. atakiem na 
> moją osobę, dodam prywatną osobę, przez aktywistę pzd, który do tego celu wykor
> zystuje zajmowane stanowisko i dotychczas wykorzystywał do tego celu fundusze d
> ziałkowców. To dziadostwo musiało się kiedyś skończyć i jesteśmy na dobrej drod
> ze, aby ich rozliczyć, bo nie damy się zastraszyć i będziemy domagać się pełneg
> o rozliczenia tego draństwa a następnie pociągnięcia do odpowiedzialności. Jede
> n z tego leśnego towarzystwa właśnie na forum pomówił naszego pełnomocnika i tr
> wa śledztwo min. w tej sprawie, które zostało przeniesione do Dzierżoniowa tak,
> aby byli funkcjonariusze w tym milicji nie mieli możliwości wpływania na jego 
> wynik. Niebawem dowiemy się, kto był taki mocny i poinformujemy Państwa, ale ta
> kże pociągniemy go do odpowiedzialności za oszczerstwa. Nowa ustawa otwiera nam
> drzwi do wolności i musimy z tego korzystać. Nie można godzić się na to, aby n
> as działacze pzd obrażali a swoje stołki wykorzystywali do zastraszania nas, zr
> esztą, jaka to kultura to niech zaświadczy przykład odpowiedzi, którą otrzymali
> śmy od jednego prezesa.       
> „Odwal się. Nie życzę sobie zaśmiecania poczty przez takie gó...ane infor
> macje. Lecz się człowieku. Żegnam”. Prezes ROD Stokrotka Strzegom. 
> To jest kolejny przykład - on nie odnosi się do meritum sprawy tylko próbuje na
> s działkowców obrażać i wykorzystując do tego zajmowane stanowisko prezesa ogro
> du. Należy też mieć na uwadze, że nasze komunikaty nie są przekazywane tylko do
> wiadomości prezesa, ale są wysyłane przede wszystkim do działkowców z tego ogr
> odu. Natomiast wcześniej toni groził działkowcowi - proszę państwa to są meto
> dy esbeckie: poniżanie, obrażanie, grożenie, tak działają działacze pzd, dlate
> go apeluję do działkowców, trzeba ich usunąć ze stanowisk w naszych ogrodach i 
> odciąć od naszych działkowych funduszy, a przekonacie się Państwo ile pieniędzy
> pozostanie w ogrodach, które będzie można zagospodarować w dla naszego wspólne
> go dobra. 
> To na razie tyle, bo tych przekrętów wychodzi coraz więcej i piszemy o tym na F
> B Forum Stowarzyszeń Ogrodowych, ale jest to grupa zamknięta, natomiast zaprasz
> am na stronę:
>  www.facebook.com/groups/cba.na.pzd/
> CBA na PZD, która jest otwarta dla wszystkich. Natomiast szczególnie zaintereso
> wanych proszę o kontakt to udostępnię w/wym. stronę, gdzie hitem jest codzienny
> felieton:  „Z życia biura KR PZD”.
> To na razie tyle, bo muszę zająć się spamem toniego.
> Wolny od pzd Wasz Kumbaka 
> Pozdrawiam ]:->

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się