• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Grażyna Piszczoła napisał(a): 

> dalsza wypowiedz. 
> Kiedy odbywało się posiedzenie Sejmu" czytanie pierwsze"- sprawozdanie 4 projek
> tów na galerii zasiadał Prezes PZD p. Kondracki , często sprawozdawcy czytając 
> swój projekt kierowali się w stronę p. Kondrackiego . jakie było to żenujące. C
> zyżby projekt ustawy o ogrodach działkowych był uzależniony od lobbisty p. Kond
> rackiego. 
> Żyjemy w kraju w którym rządzą nie posłowie a grupy osób, którzy wywodzą się z 
> dawnej epoki socjalizmu. 
> Czas nastał byśmy sami decydowali o naszej własności, ponieważ działki to nasza
> własnośc którą w 1982 r zabrano nam tak jak nasze mieszkania spółdzielcze. 
> To nie Państwo Prawa lecz Państwo w Państwie . 
> Korupcja sięgnęła już zenitu . Jest bardzo złym doradcą kiedy posłowie są powią
> zani z grupą osób którzy mają duży wpływ na uchwalanie ustaw. 
> Pytanie jest gdzie są eksperci i konstytucjonaliści?, którzy powinni opiniowac 
> każdą ustawę by nie były ustawy zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego o jego 
> wykładnie czy są one zgodne z Konstytucją czy nie.? 
> Posłowie uchwalają ustawy tylko dla siebie a nie dla społeczeństwa jest to chor
> e Państwo które w swojej nazwie ma RZECZPOSPOLITA POLSKA-Demokratyczne Państwo 
> Polskie powinno działac zgodnie z zapisem Konstytucji art 1 - Rzeczpospolita je
> st dobrym wszystkich obywateli art 2 Rzeczpospolita Polska jest krajem demokrat
> ycznym państwa prawnego , urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej
> . 
> Jak widac z posiedzeń sejmowych posłowie nie spełniają tych dwóch artykułów a k
> ażdy poseł działa na swój sposób myślenia. 
> Konstytucja jest martwa a posłowie działają w sposób naganny. 
> Nic dla narodu -społeczeństwa polskiego a tylko dla siebie. 
> Biedny naród to jednostka, którą trzeba zniszczyc przez uchwalanie niekonstytuc
> yjnych ustaw co już tak uczyniło tj. Sejm i Senat . Brak pracy doprowadza się o
> bywateli do nędzy . 
> Takie jest Państwo Polskie . Wysokie nagrody z podatków polaków należą się tylk
> o dla wybrańców, oraz uchwalenie ustawy o ROD ma wiele braków dot. orzeczenia T
> rybunału Konstytucyjnego.
> Szkoda tylko pracy Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i pieniędzy podatników. 
> 
> Pomimo wielu pism skierowanych do Sejmu i do Senatu nie jest istotne gdyż lobbi
> ści i działalności prezesa Polskiego Związku Działkowców wraz ze swoim pełnomoc
> nikiem jest ważniejszym podmiotem jak Sejm , posłowie i Senat. 
> 
> Przesyłam pisma skierowane do Senatu RP. 
> 
> 
> Temat: 
> Kancelaria Senatu 
> E-mail: 
> grazynapiszczola@poczta.fm 
> Imię: 
> Grażyna 
> Nazwisko: 
> Piszczoła 
> Firma/organizacja/inst 
> 
> redakcja Afery i Prawa nr 036/2013 
> 
> Między Narodowa Federacja Dziennikarzy Magazyn Afery Prawa zapytuje się dlaczeg
> o Premier Pan Donald Tusk zadeklarował się ,że Platforma Obywatelska zgadza si
> ę na kompromis, w której sprawa uwłaszczenia powinna zostac uregulowana w odręb
> nej ustawie . Dlaczego zmusza się działkowców do przymusowej przynależności do 
> Stowarzyszeń do których każdy ma wolności zrzeszania się art 58 Konstytucji, Je
> st wielkim błędem kiedy Sejm Najwyższa Władza Ustawodawcza nie przestrzega Kons
> tytucji Rzeczypospolitej Polskiej ,art 58 i zmusza obywateli do przymusowych pr
> zynależności do których społeczeństwo polskie nie chcą należec, bo wolnośc każ
> dego obywatela jest niepodważalna. Także niedopuszczalnym jest by Premier Pan D
> onald Tusk spotykał się z Prezesem Polskiego Związku Działkowców i mecenasem To
> maszem Terleckim w celach ustaleń jaka ma byc ustawa .Czy nie jest to państwo s
> korumpowane. Gdzie są prawnicy sejmowi i Minsterstwo Sprawiedliwości . Jeżeli m
> amy miec Państwo Prawa to Sejm nie może byc zależny od osób trzecich . W państw
> ie Prawa każda ustawa ma wady prawne, ponieważ jest uchwalana pod presją . Posł
> owie głosując muszą wiedziec jaki stan prawny jest dobry dla obywateli Rzeczyp
> ospolitej Polskiej . W naszym kraju korupcja rozwinęła się już w taki sposób że
> także w Sejmie jest uznawana za coś oczywistego. Ustawa o PZD jest w dalszym c
> iągu bez zmian , monopolista może w dalszym ciągu otrzymywac za darmo - nieodpł
> atnie ogrody działkowe w sposób legalny zmieniając tylko nazwę z PZD na stowarz
> yszenie o innej nazwie . Dlaczego w Sejmie nie ustalone że majątek, który posia
> da PZD jest majątkiem działkowców są to wielomilionowe kwoty.
> Za sprawą korupcji rujnuje się z premedytacją całą Polskę, a jej obywateli skaz
> uje się na przestrzeganie ustawy która jest bublem prawnym 
> 
> Dzięki korupcji liczy się tylko interes wszystkich stron, które dają łapówki i 
> je biorą. Absolutnie nie liczy się obywatel Polski. Przed sądami polskimi przeg
> rywają obywatele Polski, w sprawach ogrodów działkowych, które użytkowali od 1
> 948 r ., i bez zgody w 1982 roku Zarząd PZD monopolista wpisywał każdego działk
> owca do przymusowej przynależności jako członka bez jego zgody . Wiele deklara
> cji członkowskich nie zostało podpisane przez działkowca a podpisy zostały podr
> obione a po śmierci męża PZD zabrał działkę tylko dlatego że ja nie chciałam na
> leżec do Związku PZD gdzie gwarantowała mi to Konstytucja . Sprawę przegrałam w
> II instancjach więc byłam inicjatorem skierowania skargi do Trybunału Konstytu
> cyjnego . W orzeczeniu TK uznano że miałam racje lecz obecnie Sejm nie przychy
> lił się do orzeczenia a uchwalił Ustawę taka jaka chciał P. Kondracki 
> 
> Przez galopującą korupcję w kontakcie obywatela z urzędem - liczy się ten główn
> ie, kto ma władzę i pieniądze ?!
> 
> Niedopuszczalne jest dalsze dopuszczanie do niszczenia obywateli Polski, jej in
> teresów gospodarczych i narodowych.
> W związku z Powyższym zwracam się do Prokuratury Generalnej o wsparcie słusznej
> walki z korupcją i informowanie nas o jej wszelkich przejawach. 
> 
> Z poważaniem 
> Grażyna Piszczoła
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się