• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

Gość portalu: Andrzej Szubert napisał(a): 

> Przed rokiem opublikowałem na forum.pl tekst pt. „Zbigniew 
> Bereszyński manipulatorem historii”.
> forum.gazeta.pl/forum/w,65,85910031,0,Zbigniew_Bereszynski_man
> ipulatorem_historii.html 
> Z. Bereszyński nigdy w wiarygodny sposób nie wyjaśnił wątpliwości 
> dotyczących jego tekstu pt. „Biuletyn Nad Stobrawą”.
> www.bereszynski.cba.pl/rewolucja_historia_9.htm 
> A zwłaszcza, skąd wziął wątpliwe „fakty” konspiracyjnej działalnośc
> i 
> Ryszarda Gleicha i członków jego rodziny, które wyszczególniłem w 
> moim tekście. A którym nawet sam Ryszard Gleich zaprzecza w jego
> wcześniejszym liście do J. Deptuły (z roku 1990) i podpisanym przez 
> niego „oświadczeniu”.
> www.internowani_z_kluczborka.republika.pl/ 
> 
> Pomijam tutaj „mniejsze” formy manipulacji Z. Bereszyńskiego, jak 
> zniekształcanie proporcji pomiędzy pierwszą a drugą siatką 
> konspiracyjną, na korzyść tej drugiej. Czy pomijanie wielu znanych 
> mu pozytywnych faktów dotyczących pierwszej i negatywnych faktów 
> dotyczących drugiej konspiracji.
> Opisałem to szczegółowo w „manipulatorze”.
> Jeden jedyny raz Bereszyński próbował wyjaśnić owe wątpliwości na 
> forum.pl
> forum.gazeta.pl/forum/w,65,100682574,,Apel_do_Zbysia.html?v=2 
> Jednakże jego wyjaśnienia nie są w żaden sposób przekonywające.
> W międzyczasie Z. Bereszyński zamieścił „wyretuszowany” biogram W. 
> Gilewicza w Encyklopedii Solidarności.
> www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?
> title=Wojciech_Jerzy_Gilewicz 
> 
> Zaproszony kilka lat temu na konferencję historyczną w opolskim 
> ratuszu Z. Bereszyński przygotował jego pierwszą wersję 
> tekstu „Opór społeczny” (o Solidarności w Kluczborku). Tekst ten, 
> napisany na podstawie kilku szczątkowych teczek, zawierał rażące 
> błędy. Jak choćby przypisany (przez Bereszyńskiego) Ryszardowi
> Gleichowi współudział w konspiracyjnej drukarni funkcjonującej w 
> okresie stanu wojennego w Kluczborku.
> Bereszyński zaufał szczątkowym dokumentom SB, która aresztując 
> Gleicha była przekonana, że jest on konspiratorem. Nie czekając na 
> dalsze „teczki”, nie pytając się innych osób znających tę sprawę, 
> Bereszyński
> zrobił z Gleicha członka konspiracyjnej siatki.
> 
> Zabrakło w „Oporze społecznym” krótkiego choćby wyjaśnienia, że jes
> t 
> to wstępny szkic, oparty na niewielkiej ilości dokumentów. Tekst 
> sprawiał wrażenie pełnej historii kluczborskiej Solidarności. Z 
> wystawieniem
> ocen poszczególnym osobom opisanym w tekście.
> 
> Przez jakiś czas, poprawiany i uzupełniaty tekst „Oporu 
> społecznego ”wisiał na stronie
> www.nadstobrawa.za.pl/#0 
> Wyglądało to tak – Bereszyński pisał kolejną wersję, przysyłał ją do 
> mnie, ja wskazywałem na jego kolejne błędy (zatrzymane w maju 82 
> dwie nauczycielki Bereszyński przypisał do sprawy Gleicha i 
> kolportażu, choć
> zatrzymane zostały one w związku z „żałobnym” pochodem 
> pierwszomajowym), Bereszyński poprawiał błędy i tekst umieszczano na 
> stronie mojej żony. Od samego też początku sugerowałem 
> Bereszyńskiemu ograniczenie jego własnych wniosków, domysłów i 
> opinii dotyczących ludzi i zdarzeń. Na co Bereszyński reagował 
> rosnącym rozdrażnieniem.
> To właśnie najbardziej charakteryzuje Z. Bereszyńskiego. On nie 
> ograniczał się wyłącznie do opisu. Jego tekst zawierał jego własne, 
> subiektywne, a najczęściej mylne i nieuzasadnione wnioski, sugestie 
> i opinie, które
> Bereszyński wręcz narzucał czytelnikom.
> Ostatecznie, gdy wyciągane przez Z. Bereszyńskiego wnioski i opinie 
> stały się zbyt dowolne, jego tekst „Opór społeczny” ostatecznie 
> został ze strony mojej żony usunięty.
> 
> Od czasu, gdy GW w czerwcu 2008 przedstawiła W. Gilewicza jako 
> bohatera Solidarności, a uwiarygadniającego go R. Gleicha 
> jako "czołowego opozycjonistę w Kluczborku", Bereszyński, który do 
> tej pory, pisząc o kluczborskiej Solidarności, cechował się głównie 
> wyciąganiem nieuzasadnionych
> wniosków i ocen, stał się manipulatorem, wręcz fałszerzem historii. 
> Który nie waha się podawać fikcyjnych „faktów”, aby zrobić z osoby 
> tuzinkowej, o wątpliwych momentach w życiorysie (TW ps. „Renek”), 
> czołowego
> działacza opozycji w Kluczborku.
> Zadziwiająca jest też jego postawa w ocenie Gilewicza. Bereszyński 
> minimalizuje znaczenie donosów tego ostatniego, pisząc, że nie 
> przynosiły one szkody osobom, na które Gilewicz donosił, oraz, że
> były one dla SB mało wartościowe.
> www.bereszynski.cba.pl/rewolucja_historia_48.htm 
> 
> SB, bez agentów i donosicieli, była nieomal głucha i ślepa. Nie 
> wszędzie można było zainstalować podsłuch. 
> Donosy Gilewicza, zwięzłe i lakoniczne, informowały SB, co 
> faktycznie dzieje się w infiltrowanym przez Gilewicza środowisku. 
> Dzięki nim SB szybko np. zrezygnowała z dalszej kontroli Głąba i 
> Pastwińskiego, którzy byli po prostu pasywni. W tym wypadku 
> funkcjonariusze SB, zamiast niepotrzebnie nadal obserwować tych 
> dwóch, mogli więcej czasu poświęcić ludziom faktycznie aktywnym. A 
> ich nazwiska wymieniał Gilewicz w jego donosach. 
> 
> Bereszyński przypisuje aresztowanie Zygmunta Jurkiewicza donosom 
> B.Teodorowskiego, TW, ps. „Kozak”. Donosy te są faktem, ale... 
> W „Oporze społecznym” cytował Bereszyński na stronie 23 raporty SB.
> 
> „W wyniku prowadzonych czynności operacyjnych uzyskano informację 
> sprawdzoną, że Jerzy Deptuła w miesiącu kwietniu 1983 roku 
> kolportował na terenie Kluczborka nielegalnie wydawaną gazetkę »Nad 
> Stobrawą«, lecz ze względu na dekonspirację środka pracy operacyjnej 
> od realizowania czynności
> procesowych odstąpiono.”
> 
> „Z uzyskanych informacji wynika, że DEPTUŁA Jerzy oraz SZUBERT 
> Marian kolportowali na terenie Kluczborka nielegalne 
> wydawnictwo »Nad Stobrawą«. [...] Ze względu na możliwość 
> dekonspiracji osobowego źródła informacji, od realizacji czynności 
> procesowych odstąpiono.”
> 
> Z. Bereszyński wie, że na podstawie donosów SB nie dokonywała 
> aresztowań.
> Wie też, że Jurkiewicza aresztowano 13 maja 82. Dokładnie tego 
> samego dnia Gilewicz złożył na SB zeznania obciążające Jurkiewicza.
> www.nadstobrawa.za.pl/dokumenty%20ipn.html#0 
> Dodam tylko, że akt oskarżenia przeciwko Jurkiewiczowi sporządzony 
> został na podstawie zeznań W. Gilewicza (o czym Bereszyński także 
> wie).
> Jest faktem, że „Kozak” pisał donosy na Jurkiewicza i Gleichów. 
> Normalna procedura SB polegała jednak na wzmożonej 
> obserwacji „delikwentów”, umożliwiającej aresztowanie ich poprzez 
> np. przyłapanie ich na gorącym uczynku. Jurkiewicza i Gleichów 
> aresztowano, choć nie przyłapano ich na gorącym uczynku. W dniu ich 
> aresztowania, 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się