• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

  • Podglad

Odpowiadasz na:

whitebread  napisał: 

> Dokładnie miałem ten sam przypadek i te same wątpliwości ok. miesiąca temu.
> W tym przypadku zakłada się księgę wieczystą na spółdzielcze własnościowe prawo
>  
> do lokalu mieszkalnego. Sprawa nieuregulowanych gruntów nie ma z tym nic 
> wspólnego, oczywiście z tym zastrzeżeniem że takiego mieszkania nie będzie 
> można przekształcić na całkowitą własność (tzn. mieszkanie hipoteczne) bo do 
> tego wymagane są uregulowane sprawy grutowe. Też miałem wątpliwości czy wobec 
> tego takie mieszkanie kupować. Notariusz jednak wyjaśnił mi, że spółdzielnie 
> mają ustawowy obowiązek uregulowania sprawy własności gruntów i to jest głównie
>  
> powodem, że podpisują one z UM umowy dzierżawy grutnów tylko na kilka lat. 
> Zakładają przy tym, że za te kilka lat uda im się uregulować całkowice sprawy 
> gruntowe i staną się właścicielem. Problem w tym, że w polskich warunkach 
> sprawy w sądzie mogą trwać kilka lat szczególnie w przpadku gdy są roszczenia 
> prywatnych właścicieli, ale tak czy owak muszą zostać rozpatrzone pozytywnie na
>  
> korzyść spółdzielni.
> 
> Ja osobiście dokonywałem ustanowienia hipoteki za pośrednictwem notariusza. 
> Notariusz w akcie notarialnym wpisuje wniosek o założenie KW oraz o 
> ustanowieniu hipotek i potem samemu zawozi to do sądu. Nie musisz więc udawać 
> się do sądu osobiście, stać w kolejkach, wypełniać różnych wniosków itp. Ponoć 
> też wtedy koszty ustanowienia hipoteki są mniejsze (tak przynajmniej mi 
> tłumaczył), ale nie wgryzałem się w temat.
> 
> Uwaga odnośnie banków. W moim przypadku doradcy kredytowi z różnych banków nie 
> wiedzieli i nie dowierzali, że można założyć KW na mieszkanie spół. wł. 
> Dodatkowo więc żądali przedstawienia im zaświadczenia ze spółdzielni w którym 
> było jasno napisane że "nie ma przeszkód do założenia KW" oraz w którym było 
> wyszczególnione na jakich gruntach leży działka (obręb, nr działki). Bez 
> takiego zaświadczenia mieli wątpliwości co do udzielenia kredytu. Spółdzielnia 
> wystawiła takie zaświadczenie i było OK. Niektóre banki udzielenie kredtu 
> dodatkowo warunkowały od tego, aby to notariusz w akcie wystąpił z wnioskiem o 
> założenie KW. Niedoinformowanie w bankach jest ogromne więc musisz uzbroić się 
> w cierpliwość. 
> 
> Aby założyć KW na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego będą 
> Ci potrzebne następujące dokumenty: (na moim przykładzie)
> 
> 1. Zaświadczenie z banku o ustanowieniu hipotek. Bank wystawi Ci takie 
> zaświadczenie przy podpisywaniu umowy kredytowej.
> 
> 2. Zaświadczenie ze spółdzielni w celu ustanowienia hipoteki. Muszą w nim być 
> zawarte dane mieszkania, jego plan itp. Spółdzielnia będzie wiedzieć o co 
> chodzi.
> 
> 3. Wypis z rejestru gruntów na których stoi budynek w którym jest twoje 
> mieszkanie. Otrzymasz go w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta/Gminy. Na wniosku o 
> wystawienie musisz wpisać obręb i nr działki na której stoi budynek, a to 
> dowiedziesz się już w spółdzielni.
> 
> I na koniec mała uwaga. Jeśli nie jesteś właścicielem mieszkania to szanse, że 
> cokolwiek załatwisz sama w spółdzielni są równe zeru. O wystawienie wszelkich 
> zaświadczeń będzie musiał wnioskować sprzedający. A to już jego dobra wola. 
> Zaświadczenia wymienione w pkt.2 i 3 możesz sobie załatwić już sama po 
> podpisaniu aktu notarialnego i donieść je notariuszowi np. tydzień później bo 
> rozpatrywanie wniosków w sądzie trwa ok. pół roku więc nie ma to znaczenia.
> 
> 
> Na koniec wykładnia prawna:
> 
> KSIĘGA WIECZYSTA DLA OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH
> 
> Kwestie zakładania ksiąg wieczystych dla ograniczonych praw rzeczowych: 
> własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego 
> prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni 
> mieszkaniowej, reguluje ustawa z 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i 
> hipotece (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 124, poz. 1361 z póź. zm.).
> Zgodnie z art. 1 ust. 3 powołanej wyżej ustawy księgi wieczyste mogą być 
> prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa 
> do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do 
> domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Do ksiąg wieczystych dla 
> powyższych ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio przepisy o 
> księgach wieczystych dla nieruchomości (art. 24¹ ust. 1). Podstawą oznacza
> nia 
> nieruchomości w księdze wieczystej są dane z ewidencji gruntów i budynków.
> Przepisy uzależniają założenie księgi wieczystej dla spółdzielczych 
> ograniczonych praw rzeczowych od wniosku osoby, której prawo to przysługuje, 
> natomiast nie zakazują zakładania ich w wypadku, gdy spółdzielnia mieszkaniowa 
> nie ma uregulowanego tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się 
> budynek mieszkalny należący do spółdzielni. Stanowisko takie potwierdził 
> również Sąd Najwyższy w dwóch uchwałach: 
> 
> 1) uchwała SN 1994.09.28 / III CZP 121/94 / Rejent 1996/3/123
> „Brak uregulowania tytułu prawnego spółdzielni mieszkaniowej do nieruchom
> ości, 
> na której znajduje się budynek mieszkalny należący do spółdzielni, nie stanowi 
> przeszkody do założenia księgi wieczystej celem ujawnienia praw wymienionych w 
> art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 
> (Dz.U. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.)”. 
> oraz 
> 
> 2) uchwała SN 1994.05.30 / III CZP 73/94 / OSNC 1994/12/236
> „Założenie księgi wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego własnościowe
> go 
> spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność 
> Spółdzielni Mieszkaniowej nie jest uzależnione od uregulowania tytułu prawnego 
> spółdzielni do nieruchomości, na której znajduje się ten budynek mieszkalnyR
> 21;. 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się