• (gość portalu) Zaloguj się
 • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

 • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

 • Podglad

Odpowiadasz na:

cpt_stowarzyszenie napisał: 

> Po czwartej debacie
> 
> W niedzielę - 22 października br. w SCK Kontrasty odbyła się kolejna debata z 
> cyklu Czas na debatę. Tym razem zorganizowana przez CPT wspólnie z Ośrodkiem 
> Teatralnym Kontrasty dotyczyła odpowiedzi na pytanie – Gdzie się podziała
> 
> studencka kultura?
> W debacie udział wzięli dr Bolesław Klepajczuk – Uniwersytet Szczeciński,
> 
> Waldemar Kulpa – SCK Kontrasty, Grzegorz Dolniak – Studencki Kabare
> t "Węzeł", 
> Dariusz Trzciński – redaktor naczelny fo:pa oraz Antoni Sobolewski –
> ; wiceprezes 
> Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość.
> W Szczecinie funkcjonuje 19 uczelni wyższych, w tym siedziba 16 szkół znajduje 
> się w Szczecinie, zaś 3 pozostałe uczelnie są filiami oraz punktami 
> konsultacyjnymi szkół wyższych. 5 szkół ma status uczelni publicznej, 11 szkół 
> to uczelnie niepubliczne, dwie uczelnie artystyczne Akademia Muzyczna w 
> Poznaniu (filia w Szczecinie) i Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej,. W ubiegłym 
> roku akademickim wykształcenie wyższe zdobywało na nich ogółem 86 tys. 
> studentów w tym ponad 44 tys. studia dzienne.
> Na sal oprócz studentów i działaczy studenckich zasiedli m.in. politycy i 
> kandydaci na prezydenta miasta Szczecina m. in. Warcisław Kunc, Jerzy Manduk, 
> Piotr Lewandowski oraz w imieniu Jacka Piechoty – Bartosz Arłukowicz R
> 11; 
> potencjalny wiceprezydent ds. społecznych (zaproszenie otrzymali wszyscy 
> kandydaci).
> Zasmucającym było to, że na sali nie pojawili się, żadni przedstawiciele 
> samorządów studenckich oraz władz uczelni a mówiono o nich często i głównie 
> niekoniecznie pochlebnie. 
> Jest o raczej zatrważające, że osoby którym szczególnie powinno zależeć na 
> rozwoju studentów, ich promocji a także budowaniu silnego pod każdym względem 
> ośrodka Akademickiego w Szczecinie w taki sposób potraktowali tak ważną dla 
> tego środowiska debatę.
> Podczas debaty doszliśmy do następujących wniosków:
> – kultura studencka istnieje,
> – studenci prowadzący działania artystyczne choć pozbawieni wsparcia medi
> alnego 
> i instytucjonalnego,
> – wszystkich zarówno studentów, wykładowców jak i ośrodki wsparcia kultur
> y 
> objął syndrom ekonomizacji życia - liczy się tylko kasa - studenci gonią za tym
> 
> co się opłaca, wykładowcy nie mają już czasu na kształtowanie studenta i jego 
> odkrywanie bo gonią z wykładu na wykład a ośrodki wsparcia poza nielicznymi 
> przykładami za wszystko zadają pieniędzy,
> – z licznych ośrodków kultury studenckiej pozostały tylko Kontrasty (o 
> technicznym stanie klubu mogli przekonać się uczestnicy debaty) - pozostałe 
> zamienione w sklepy i dyskoteki już nie pełnią swojej pierwotnej roli,
> – niezainteresowane są wspieraniem kultury studenckiej władze uczelni bra
> kuje 
> zrozumienia i wsparcia dla działań takich jak wystawy, koncerty czy też inne 
> formy wyrazu artystycznego,
> – brakuje promocji działań podejmowanych przez studentów – zarówno 
> w sferze 
> wsparcia przez macierzyste uczelnie jak i szczecińskie media (zainteresowane 
> głównie pogonią za sensacją i polityką),
> – wszyscy zgodnie stwierdzili, że szczecińskie Juwenalia to głównie piwno
> -
> dyskotekowa impreza a nie święto szczecińskich studentów. Impreza płatna, 
> której głównym zadaniem jest przyniesienie określonego dochodu grupie 
> organizatorów. Zgodnie stwierdzono, że wzorem innych miast Juwenalia powinny 
> prezentować też lokalne działania artystyczne studentów,
> – konieczne jest również uporządkowanie wsparcia oferowanego przez Miasto
> 
> Szczecin - zarówno w sferze przekazywania środków (np. na Juwenalia) jak i 
> otwarcia instytucji kultury na działania studentów (w tym również promocja tego
> 
> wsparcia), ważne tu jest również wykorzystanie byłej i obecnej aktywności 
> studentów w promocji miasta - choćby FAMY czy też DKF w Kontrastach czy też 
> obecnie działających kabaretów etc.,
> Na scenie występowali od lewej: Grzegorz Dolniak – Studencki Kabaret "Węz
> eł", 
> Waldemar Kulpa – SCK Kontrasty, Antoni Sobolewski – wiceprezes Stow
> arzyszenia 
> Czas Przestrzeń Tożsamość, Dariusz Trzciński – redaktor naczelny fo:pa, d
> r 
> Bolesław Klepajczuk – Uniwersytet Szczeciński.
> Mamy nadzieję, że choć w jakimś, może niewielkim, stopniu wywołaliśmy temat 
> konieczności wsparcia aktywności studentów. Bo to przecież podczas takich 
> działań kształtuje się ich aktywność, buduje wspólnota, rodzi przedsiębiorczość
> 
> tylko że ten proces wymaga wsparcia władz uczelni, samorządów studenckich i 
> władz Szczecina a także szczecińskich mediów. 
> Debatę od strony techniczno-logistycznej organizował Marek Juszkiewicz.
> 
> Podsumowali:Andrzej Łazowski i Antoni Sobolewski

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się