• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

zaparty  napisał: 

> 9. Wspólna waluta doprowadzi do większej przejrzystości i poprawi rachunek 
> ekonomiczny - łatwiej będzie porównywać płace i ceny czynników produkcji w 
> różnych obszarach Unii Europejskiej. 
> Nie widzę większego związku pomiędzy wprowadzeniem wspólnej waluty a 
> przejrzystością rachunku ekonomicznego. Ktoś, kto podejmuje racjonalne 
> decyzje ekonomiczne w przypadku jednej waluty - może również podejmować 
> racjonalne decyzje w przypadku wielu walut. Do tego potrzebna jest jedynie 
> mocna głowa lub dobry kalkulator. Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany ceną 
> poszczególnych czynników produkcji w poszczególnych krajach, może sobie to 
> samodzielnie policzyć, wykorzystując kursy krzyżowe między walutami. 
> Poza tym złoty jest skorelowany z euro o wiele słabiej niż waluty tworzące 
> wspólny obszar walutowy. Na przykład, korelacja walut narodowych Eurolandu z 
> euro za lata 1994-2002 wynosiła średnio około 98%. Najbardziej skorelowanymi 
> z euro były: marka niemiecka 99,7%, frank francuski 99,9%, austriacki szyling 
> 99,7% i portugalskie eskudo 99,8%. Dla porównania funt szterling, który nie 
> wchodzi do strefy euro, był skorelowany na poziomie 72,07%. Polski złoty zaś 
> wykazuje korelację z euro na poziomie 88,45%, a więc o około 10% niższą 
> aniżeli średnia w strefie euro. Poza tym polski złoty wykazuje niższą 
> korelację za lata obejmujące wprowadzenie wspólnej waluty (1999-2002), gdy 
> korelacja ta była bardzo niska i wynosiła 48,23%. 
> 
> 10. Polska ma szansę na import wiarygodności w prowadzeniu polityki 
> pieniężnej. 
> Ta teza w ogóle nie potwierdza się w praktyce. Przecież takie kraje jak 
> Wielka Brytania, Szwecja i Dania nie są w unii walutowej - a mimo to mają 
> bardzo wysoką wiarygodność. Podobnie sytuacja wygląda w (nie wchodzących w 
> skład Unii Europejskiej) Szwajcarii i Norwegii. O wiarygodności finansowej i 
> ekonomicznej danego kraju decydują wskaźniki ładu gospodarczego takie jak: 
> poziom PKB, deficyt budżetowy, stopa inflacji, dynamika nakładów 
> inwestycyjnych itp. Jak na razie, Polska nie odbiega w tych wskaźnikach od 
> Unii. 
> 
> 11. Wprowadzenie wspólnej waluty w Polsce ustabilizuje inflację. 
> Wprowadzenie wspólnej waluty nie wpłynęło na ustabilizowanie inflacji w 
> Europie. Teraz dopiero wyraźnie widać, że kryteria konwergencji walutowej 
> były sztywne. Przed przystąpieniem do strefy euro kraje członkowskie starały 
> się na siłę obniżyć inflację, by po wejściu do unii walutowej rozluźnić 
> mechanizmy inflacyjne. Obecnie kilka krajów strefy euro nie spełnia kryteriów 
> konwergencji walutowej. 
> Na przykład, kryterium konwergencji dla stopy inflacji w latach 1999-2002 nie 
> spełniały następujące państwa: 
> l w 1999 r. - Hiszpania (stopa inflacji 2,2%), Grecja 2,2%, Portugalia 2,2% i 
> Irlandia 2,5% - dla tego roku kryterium inflacyjne wynosiło 2,1%, 
> l w 2000 r. - Irlandia 5,9%, Hiszpania (3,4% w minimalnym stopniu kryterium 
> spełnione) - dla tego roku kryterium inflacyjne wynosiło 3,46%, 
> l w 2001 r. - Holandia 5,1%, Portugalia 4,3% i Irlandia 3,9% - dla tego roku 
> kryterium inflacyjne wynosiło 3,7%, 
> l w 2002 r. (prognoza) - Grecja 2,9%, Portugalia 2,7% i Irlandia 2,8% - dla 
> tego roku kryterium inflacyjne będzie wynosić 2,36%. 
> Kryterium konwergencji dla deficytu budżetowego nie spełniły: 
> l w 2001 r. - Portugalia (deficyt budżetowy ponad 3%), Niemcy spełniły w 
> minimalnym stopniu 2,7% - kryterium budżetowe wynosi maksimum 3% PKB, 
> l w 2002 r. (prognoza) - Portugalia ponad 3%, Niemcy i Francja około 3%. 
> Kryterium konwergencji dla długu publicznego nie spełniły: 
> l w 2000 r. - Portugalia 66,1%, Włochy 100,6%, Grecja 110,2% - kryterium 
> długu publicznego wynosi maksimum 60% PKB. 
> Ponadto inflacja w Polsce w ostatnim okresie jest niższa niż średnia stopa 
> dla strefy euro. 
> 

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się