• (gość portalu) Zaloguj się
  • Na podany adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający a następnie dalsze powiadomienia

  • Wysłany przez Ciebie post może pojawić się z opóźnieniem do kilku minut.

Odpowiadasz na:

ballest  napisał: 

> Przepis na CIASTO MI£OŒCI
> Sk³adniki:
> 2 Œmiej¹ce siê oczka
> 2 zgrabne nó¿ki
> 2 kochane r¹czki
> 2 twarde kontenery z mlekiem
> 2 jajka
> 1 wyœcie³ana futerkiem miska do mieszania
> 1 twardy banan
> 
> Wskazówki:
> 1. Spójrz g³êboko w œmiej¹ce siê oczka
> 2. Rozdziel dwie zgrabne nó¿ki dwiema kochanymi r¹czkami
> 3. Œciskaj i masuj kontenery z mlekiem bardzo delikatnie a¿ wyœ
> ;cie³ana 
> futerkiem miska do mieszania bêdzie dobrze nat³uszczona, sprawdzaj w
>  
> regularnych odstêpach czasu palcem
> 4. Delikatnie dodawaj twardego banana do miski, pracuj¹c nim w przód
> i w ty³ a¿ do ubicia piany. (Dla lepszych rezultatów wyrabiaj w mi&
> ecirc;dzyczasie 
> kontenery z mlekiem)
> 5. Gdy temperatura wzroœnie, wsuñ banana g³êboko do misk
> i i nakryj jajkami 
> (pozwoliæ aby wszystko przesi¹knê³o - byle nie przez ca&s
> up3;¹ noc)
> 6. Ciasto bêdzie gotowe gdy banan stanie siê miêkki. Powtarza
> j kroki od 
> trzeciego do pi¹tego lub zmieniaj miski do mieszania.
> Uwaga: Jeœli pieczesz w nieznanej kuchni wyczyœæ dok³adnie
>  przybory kuchenne 
> przed i po u¿yciu. Nie wylizuj miski do mieszania po u¿yciu. Je&#
> 339;li ciasto zbyt 
> uroœnie, ulotnij siê z miasta
> 

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się