1 wyników w czasie 100 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Jesli nazisci to Niemcy, Sowieci to ROSJANIE.

; Ukraina- ) 4,05 ) ) ) ) ) ) mln ha); ) ) ) ) ) ) ) ) * Niemców - 10,7 mln ha (w tym: Rzesza - 5,37; Generalna Gubernia - 5,25; ) ) ) ) ) Słowacja - 0,043 mln ha). ) ) ) ) ) ) ) ) Do wybuchu wojny z pracy na roli utrzymywało się na wsi 20,7 mln ) obywateli ) ) ) ) Polski. Po 1