3 wyników w czasie 286 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Propozycja nowych współczynników czynszowych

.......................... Centralne ogrzew + CO...1.42PLN/m2....1.42PLN/m2.......................... Odpis na zarząd.........6.06PLN/lok...6.06PLN/lok..6.06PLN/lok..6.06PLN/lok Fundusz społ-wych.......4.60PLN/lok...4.60PLN/lok..4.60PLN/lok..4.60PLN/lok Wywóz śmieci............0.07PLN/m2....0.07PLN/m2...0.07PLN/m2...0.07 PLN/m2

Propozycja nowych współ wersja II (od lokalu)

/m2.......................... Odpis na zarząd..........6.06PLN/lok.....6.06PLN/lok...........................1.50PLN/lo k Fundusz społ-wych.....4.60PLN/lok.....4.60PLN/lok.......................... Wywóz śmieci.............4.14PLN/lok.....4.14PLN/lok.......................... Energia

Re: do lokatora x

.07.200610:40 Decyzja nr 586/06 Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr