1 wyników w czasie 195 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Do autorki

Najczęstsze problemy i zachowania Dorosłych Dzieci Alkoholików 1. Niskie poczucie własnej wartości – związane z krytyką i nierealistycznymi oczekiwaniami, obwinianiem się za picie rodzica; w życiu Dorosłe Dzieci Alkoholików zbyt często surowo oceniają samych siebie i dążą do perfekcji. 2