8 wyników w czasie 226 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Dlaczego ludzie kończą szkołę i nie umieją prawie

. Czy można się dziwić, że człowiek (istota z natury leniwa – gdyby tak nie było, nie ułatwiałby sobie życia wynalazkami), korzysta z okazji do nieróbstwa? Po co ma się ktoś męczyć, starać się zrozumieć, rozwiązywać zadania (zamiast dyskoteki), skoro może wymagać: „nie rozumiem, bo

Ludowładztwo bez ludu.

W Polsce o losach całego społeczeństwa decyduje garstka ludzi zwana klasą polityczną. Stanowi ona nie więcej niż promil ogólnej liczby obywateli. Reszta patrzy i płacze, że została oszukana. A tymczasem ta garstka buduje jak gdyby nigdy nic nowy typ demokracji, demokracji bez udziału

Przyjazne państwo czy zwykły łobuz?

spółdzielców kosztem pozostałych. No i słusznie! - ktoś powie. Pewnie! Tylko, że z tego wyroku nic nie wynika, bo nasz premier stwierdził, że jeśli ktoś już nabył to mieszkanie za pół darmo, to niech je zatrzyma, a orzeczenie trybunału będzie respektowane w bliżej nieokreślonej przyszłości. To tak, jakby

Zdjęcia:

Przyjazne państwo czy zwykły łobuz?

nieokreślonej przyszłości. To tak, jakby zmuszono mnie do sprzedaży sąsiadowi auta za 50 zł, a sąd, do którego złożyłam skargę stwierdził, że nie była to może uczciwa transakcja, ale jak mu je sprzedałam, to niech sąsiad sobie nim jeździ dalej albo je sprzeda - ale teraz już po cenie rynkowej

Anomalia oświatowe

nauczyciel wcale nie ma tak mało do robienia, a godziny które poświęca on na pracę są porównywalne z tymi standardowymi 40 godzinami tygodniowo. Inną kwestią jest stosunek uczniów do nauczycieli. Ci pierwsi niejednokrotnie próbują tym drugim utrudnić życie (szczególnie jest to zauważalne w

Lizbona = targowica!!!

dodają: gdyby mógł Pan nam to w prosty sposób objaśnić. To nie takie łatwe, ale spróbuję to wyjaśnić. 1. Unia Europejska (teraz UE, wcześniej Wspólnota Europejska WE, dawniej Europejska Wspólnota Gospodarcza, EWG) definiowana jest na podstawie traktatów zawartych między państwami

Lizbona = targowica!!!

2008 roku, a jego wynikiem było „nie" dla traktatu. Zgodnie z dotychczasowymi traktatami o UE taki dokument musi być uchwalony jednomyślne. Odrzucenie go w jednym kraju oznacza całkowity brak ratyfikacji. Unia Europejska czeka teraz na: - ewentualne nowe referendum w Irlandii

Reforma uczelni: godzina zero (początek wątku)

jeden z najlepszych polskich uniwersytetów. Najważniejszy punkt tego rozbudowanego kwestionariusza został tak oto sformułowany, dość pokrętną polszczyzną: Efekty uczenia są zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu. Jak można określić ex ante efekty uczenia wiedzą zapewne, choć