32 wyników w czasie 398 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

) - www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab O16 - DPF: {C81B5180-AFD1-41A3-97E1-99E8D254DB98} (CSS Web Installer Class) - www.commandondemand.com/eval/cod/cabs/cssweb.cab O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

) - www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D77F69D4-2B9C-4BE9-8D68-A26AA2BFFC9C}: NameServer = 217

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe C:\Documents and Settings\Jurek\Pulpit\hijackthis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E

Zdjęcia:

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

: Otwórz w Firefoksie - file://C:\Documents and Settings\mariusz.TOMEK-YNTWGTE41\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\2ik3la74.default\extensions\{5D558C43-550F-4b12-84AB-0D8ABDA9F975}\firefoxviewlink.html O8 - Extra context menu item: Zobacz te

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\secure32.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\secure32.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL O2 - BHO: Google Toolbar Helper

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - toolbar.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - E:\Marek\FlashGet\jccatch.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

) - v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1102017979820 O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6A4F37C3-69AE-4255-8E38- 1B36EA390948}: Name

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

) - download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1C3740F4-E723-401D-8E9B- 885862A8026C}: NameServer = 82.139.13.226 O17

1 2 3 4