33 wyników w czasie 279 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Wiem, wiem. Czytasz tylko GW, Lemańskiego

indeed4 napisał: > Bonieckiego, Strzelczyka i Obirka - jak już założycie ten swój własny niebywale > nowoczesny, awangardowy, eksperymentalny Kościół, to daj znać :-))) > Jak pokazują badania za 20-30 tacy jak ty będą na cmentarzu a co co przeżyją będą pod ścisła ochroną

Re: Bóg strącił Szatana na Ziemię

smierci Judasza zostal wlaczony > do kregu dwunastu uczniów, byli vegetarianami. Aha z biblii nic o nich nie wiadomo a wy wiecie :))) > ----------------------------------------- > KSIEGA IZAJASZA

Re: Felek wracaj

synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny. (18) Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali. (19) I sprawię dziwy na górze - na niebie, i znaki na dole - na ziemi. Krew i ogień, i kłęby dymu, (20) słońce zamieni się w

Zdjęcia:

Re: Nie pouczaj mnie co do Biblii !!

tym Mesjaszem. (4) Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet uwierzyło i przyłączyło się do Pawła i Sylasa. (5) Wtedy zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakieś szumowiny z rynku, wywołali tłumne zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich

Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne

Jezusie > 6. Który chociaż <b>był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie prz > y tym, aby być równym Bogu, 7. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, > 8. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do

Re: Maria Magdalena

, a na imię jej było Elżbieta. (6) Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pańskich. (7) Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. (8) I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w

Re: zaniechał gwaltu pod wpł.modlitwy potencj.ofi

z nich spoczął jeden. (4) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (5) Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. (6) Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał

Osioł głupcze

oszolom-z-radia-maryja napisał: > widać nie rozumiesz biblii.., Jeżeli ja jej nie rozumiem to ty tym bardziej a poza tym ty jej nie znasz " Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. (7) I rzekł Bóg do szatana

Re: Jedzenie

ona rzeczą bardzo świętą. (2) Na tym samym miejscu, na którym będą zabijać ofiarę całopalną, będą także zabijać ofiarę zadośćuczynienia. Krew jej wyleją dokoła ołtarza, (3) ale cały jej tłuszcz będzie złożony w ofierze: ogon, tłuszcz, który okrywa wnętrzności, (4) obie nerki i tłuszcz, który jest na

Re: Jedzenie

warzywnym, jak miasto oblężone. (9) Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy Gomorze. (10) Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory! (11) Co mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi Pan. Syt jestem całopalenia

Re: zatem słucham .....

nie możecie? (4) Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Z tym ich zostawił i odszedł. (5) Przeprawiając się na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wziąć z sobą chleba. (6) Jezus rzekł do nich: Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i

1 2 3