10 wyników w czasie 310 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Forumowicz na zdjęciu

pomysłem. W wielu wsiach popi święcili taką broń, a bywało że zachęcali do wybierania kąkolu z pszenicy „czyli do bicia Polaków na nic i nie kogo nie czekając”… 6. Nie wykluczone, że część szkolenia bulbowscy podchorążowie odbywali w Monastyrze Poczajowskim, pisze o tym z resztą

Re: Już za Bismarka

otawa 9 28. Czerkowska Ksienj a otawa 12 29. Pugacewicz Jan s. Teodora seradela 5 Niniejszy protokół zost ał zakończony i podpisany dnia 4 listopada 1945 r.c Sołtys wsi Szastały Świadkowie M. Zinkiewicz Grzegorz Pugacewicz, Mitrofan Pugacewicz a-a Podkreślone. b Na marginesie pisma adnotacja

Re: Dzieje Bielska Podl i okolic

Gminnym Komit ecie PPR, od 12 V 1945 roku pracuje sekret arz PPR w Gm Komit ecie w Kleszczelacha. 9. Pochodzenie społeczne (crobotnikc, cchłopc, pracownik, rzemieślnik, przedsiębiorca itd.). 10. Wykszt ałcenie a5 klas szkoły powszechneja1. 11. Zawód z wykszt ałcenia —b, zawód wykonywany