52 wyników w czasie 276 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Są omylni -Nowe światła

: bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/c59bwiadkowie-jehowy-a-coraz-lepsze-zrozumienie-rc3b3c5bcnych-kwestii-biblijnych-nowe-c59bwiatc582a3.pdf Jeżeli chodzi o rozumienie różnych kwestii biblijnych oraz etycznych przez rozmaite denominacje, które twierdzą że swoje wierzenia opierają na Biblii, to odnośnie niektórych z tych kwestii z upływem czasu zmienia się ich rozumienie. Wówczas tworzy się nowe zalecenia i ustala nowe kwestie, a

Świadkowie Jehowy a kwestia nowych świateł (początek wątku)

: bioslawekblog.files.wordpress.com/2014/12/c59bwiadkowie-jehowy-a-coraz-lepsze-zrozumienie-rc3b3c5bcnych-kwestii-biblijnych-nowe-c59bwiatc582a3.pdf Jeżeli chodzi o rozumienie różnych kwestii biblijnych oraz etycznych przez rozmaite denominacje, które twierdzą że swoje wierzenia opierają na Biblii, to odnośnie niektórych z tych kwestii z upływem czasu zmienia się ich rozumienie. Wówczas tworzy się nowe zalecenia i ustala nowe kwestie, a

Re: Czy chrześcijanie muszą przestrzegać sabatu?

wejdą do mego odpoczynku, aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia świata. 4 Powiedział bowiem na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób: I odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich*. 5 I znowu na tym : Nie wejdą do mego odpoczynku. 6 Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy

Czy chrześcijanie muszą przestrzegać sabatu? (początek wątku)

? Słowo „sabat” wywodzi się z języka hebrajskiego i znaczy „odpoczywać; ustać; zaprzestać”. Po raz pierwszy pojawia się w Biblii w nakazach danych starożytnemu narodowi izraelskiemu (Wyjścia 16:23). Na przykład czwarte z Dziesięciu Przykazań mówi: „Pamiętając o tym, by uważać

Zdjęcia:

Re: Czy Koran i Biblia mówią o tym samym Bogu?

– będzie to JEGO LIST, a nie sekretarki. Podobnie też Biblia zawiera przesłanie od Boga, a nie od ludzi, którzy ją spisali. Czy sekretarka może mieć inny pogląd niż dyrektor na daną sprawę, czy może mieć zły dzień, ale czy to upoważnia ją do wprowadzania zmian w dyktowanym liście? „Natchnienie”

Re: Księga Rodzaju

– będzie to JEGO LIST, a nie sekretarki. Podobnie też Biblia zawiera przesłanie od Boga, a nie od ludzi, którzy ją spisali. Czy sekretarka może mieć inny pogląd niż dyrektor na daną sprawę, czy może mieć zły dzień, ale czy to upoważnia ją do wprowadzania zmian w dyktowanym liście? „Natchnienie”

Re: Kim jest teraz Jezus

demona (Łk 7:11, 12; 8:41, 42; 9:38). W Septuagincie użyto słowa monogenés w odniesieniu do córki Jeftego, o której napisano: „A była jego jednym jedynym dzieckiem. Oprócz niej nie miał ani syna, ani córki” (Sdz 11:34). Apostoł Jan kilkakrotnie nazywa Pana Jezusa Chrystusa jednorodzonym

Re: Kim jest teraz Jezus

 prawość swego niebiańskiego Ojca, Jehowy Boga (Jana 14:9, 10; Hebrajczyków 1:3; 1 Jana 4:7-11, 20, 21). Nie był jedynie człowiekiem, gdyż mieszkała w nim pełnia, Bóstwo na sposób ciała. Kol.2,9 > - Jezus polecił swym naśladowcom modlić się o to niebiańskie Królestwo i stawiać je na pierwszym

Re: Aniołowie

SERAFOWIE Stworzenia duchowe, które według Izajasza 6:2, 6 przebywają w pobliżu niebiańskiego tronu Jehowy. Hebrajski rzeczownik serafím (lm.) wywodzi się od czasownika saráf — „palić (się); płonąć” (Kapłańska 4:12). A zatem dosłownie znaczy „ogniści; płonący”. W

Re: BIBLIA

, Aroer, Medeba i Dibon (Joz. 13:9), Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, Jahac i Kiriataim (Joz. 13:17-19), Becer (Joz. 20:8), Choronaim (Izaj. 15:5), Bet-Diblataim i Keriot (Jer. 48:22, 24). Potwierdza ona zatem historyczność tych miejsc. GRANIASTOSŁUP SENNCHERYBA. Biblia dość szczegółowo opisuje inwazję

Re: BIBLIA

zawody”. Pewien fragment donosi o runięciu takiego zigguratu: „Budowa tej wieży obraziła bogów. Nocą zburzyli to, co było zbudowane. Rozproszyli ich, a mowę ich uczynili obcą. Udaremnili postęp”. (Rodzaju 11:1-9) „Cała ziemia dalej miała jeden język i jedno słownictwo. 2 A podczas

Re: Prawda

:17) -- biblia.webd.pl/forum/index.php?sid=b6df7a9025f9fb60d433e03da80b7655

Re: Pytanie

:25). -- biblia.webd.pl/forum/index.php?sid=b6df7a9025f9fb60d433e03da80b7655

1 2 3 4 5