108 wyników w czasie 721 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Szukając Boga

Podam ci jeszcze parę wersetów z Biblii i chciałbym poznać twój punkt widzenia. Czy Jezus jest Bogiem? (Izajasza 44:6) Oto, co rzekł Jehowa, Król Izraela i jego Wykupiciel, Jehowa Zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. (Micheasza 5:4) „I powstanie, i

Re: Co ukrywa Kościół? Przede wszystkim prawdę.

” papiestwa, a nie z munus („dar”), który jest wieczny. Miejscem zamieszkania i urzędowania papieża jest Watykan. Ratzingera tam nie ma a wybrany jego następca zamiast w Pałacu Apostolskim mieszka jak ubogi mnich. Woli skromne mieszkanie nr 201 w Domu Św. Marty od 20 pokoi, w których mieszkali jego

Re: Chrystus - jedynie przez Niego będziemy zbawi

. Jan 3,16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Efezjan 2,8-9 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

Zdjęcia:

Re: Kościoły w Polsce

, a to ze względu na pewność zbawienia” (New Catholic Encyclopedia, 1967, t. 11, ss. 1036, 1037). „Wypowiedzi o tym, co się dzieje w czyśćcu, są oparte na przypuszczeniach” (U.S. Catholic, marzec 1981, s. 9). Czy dusza żyje po śmierci ciała? Ezech. 18:4 (Bg): „Dusza , która grzeszy, ta umrze”. Jak. 5:20

Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne

JEZUS MA SWOJEGO BOGA. (Izajasza 44:6) Oto, co rzekł Jehowa, Król Izraela i jego Wykupiciel, Jehowa Zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. (Micheasza 5:4) ?I powstanie, i będzie pasł w sile Jehowy, w dostojeństwie imienia Jehowy, swego

Re: Jezus jest Bogiem, wersety biblijne

Jezusie > 6. Który chociaż <b>był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie prz > y tym, aby być równym Bogu, 7. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, > 8. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do

Re: Biblia

dokonywaniem zbrojnych napaści poza terenem, który od Niego otrzymali, oraz przed walką z innymi narodami niż wskazane przez Niego. Nie wolno im było wszczynać walk z Edomitami, Moabitami ani Ammonitami (Pwt 2:4, 5, 9, 19). W późniejszych czasach narody te atakowały Izraelitów, a ci byli zmuszeni się bronić

Re: Kuszenie

umarli nie są świadomi niczego, to nie mogą też odczuwać bólu). (*„Szeol”, BT, Bp, BWP, KUL; „grób”, Bg, Kx; „piekło”, Wujek 1599; „otchłań”, Brandstaetter, Wujek 1962; „kraina umarłych”, Bw). Ps. 146:4: „Duch jego uchodzi, a on wraca

Re: Czy Jezus jest Bogiem Wszechmogącym?

20:3; Kzn 7:9). Mówi w swym sercu (może nawet nie wypowiada na głos, ale pokazuje czynami): „Nie ma Jehowy” (Ps 14:1). Ponieważ faryzeusze i uczeni w piśmie byli obłudni i wypaczyli prawdę ludzkimi tradycjami, Jezus Chrystus słusznie nazwał ich ludźmi „głupimi i ślepymi”

Re: Pod rozwagę

Pańskiej, jako sługi i służące, tak że będzie trzymał w niewoli tych, którzy go trzymali, i panować będzie nad swoimi ciemiężycielami. (3) Przyjdzie do tego wówczas, kiedy Pan da ci pokój po twych cierpieniach i kłopotach, i po twardej niewoli, którą cię przytłoczono, (4) że rozpoczniesz tę satyrę na króla

Re: Tytuł naukowy

stanie światłość! I stała się światłość. (4) Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. (5) I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy. (6) A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli

1 2 3 4 5 6