8 wyników w czasie 408 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

: Otwórz w Firefoksie - file://C:\Documents and Settings\mariusz.TOMEK-YNTWGTE41\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\2ik3la74.default\extensions\{5D558C43-550F-4b12-84AB-0D8ABDA9F975}\firefoxviewlink.html O8 - Extra context menu item: Zobacz te

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

\Toolbar,LinksFolderName = R3 - Default URLSearchHook is missing O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\secure32.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\secure32.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C

Zdjęcia:

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

) - v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1112961533118 O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

) - v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1102017979820 O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6A4F37C3-69AE-4255-8E38- 1B36EA390948}: Name

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

) - {304412D6-E233-1F5C-1587-516B60047515} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {9E608564-FBF7-66B0-28BE-3D9118536608} - (no file) O2 - BHO: (no name) - {ECCE5743-EBE6-A6E6-4052-4238AE89A7C9} - (no file) O4

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - toolbar.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1

Prośba o sprawdzenie loga (początek wątku)

) - download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1C3740F4-E723-401D-8E9B- 885862A8026C}: NameServer = 82.139.13.226 O17