13 wyników w czasie 310 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: Sprawdzenie loga z Hijack This

travel rates - {3CC3D8FE-F0E0-4dd1-A69A-8C56BCC7BEC0} - C:\PROGRAM FILES\SMARTSHOPPER\BIN\2.0.20\SMRTSHPR.DLL <- katalog Smart... usun z dysku. O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c

Re: Sprawdzenie loga z Hijack This

file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20

Re: Sprawdzenie loga z Hijack This

Odinstaluj NewDotNet Usun: O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_22.dll <- katalog newdotnet usun. O4 - HKLM\..\Run: rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2

Zdjęcia:

Re: Sprawdzenie loga z Hijack This

' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b- 00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra button: ADAX - strona główna - {D6A68D38-FF1E-4E41-BFCE- CD0E30360F1E} - www.adax.pl (file missing) (HKCU) O9 - Extra button: JTT Computer SA - {6AF4CD38-0728-4F5A-881A-AB1485A077EA} - www

Re: Sprawdzenie loga z Hijack This

= www.google.pl/ F3 - REG:win.ini: run=C:\WINDOWS\inet20096\winlogon.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm

Re: Sprawdzenie loga z Hijack This

} - static.windupdates.com/cab/CDT/ie/bridge-c6.cab O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F99} (CR64Loader Object) - www.miniclip.com/bestfriends/miniclipGameLoader.dll O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class

Re: Sprawdzenie loga z Hijack This

plik O4 - HKCU\..\Run: C:\Program Files\irrr\otrt.exe <- usuwasz katalog O4 - HKCU\..\Run: msupdate32.exe -run "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe" <- usuwasz msupdate32.exe oraz ibm0000* O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003

Re: Sprawdzenie loga z Hijack This

~1\SEARCH~1.DLL O2 - BHO: (no name) - {0C6647CD-6EE8-1670-9CBD-26BAF6E87475} - C:\DOCUME~1 \asd\DANEAP~1\WMASEC~1\Elsemeta.exe (file missing) O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll O2 - BHO: HyperBHO - {4B2F5308-2CB0-40E2

Re: Sprawdzenie loga z Hijack This

:\WINDOWS\System32\adjn.dll > O18 - Filter: text/plain - {6888E4F4-A5D0-429B-80D9-93D419B3CD26} - > C:\WINDOWS\System32\adjn.dll > O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WINDOWS\q1058859_disk.dll (file missing) W ogole nic nie zrobiles z tego co napisalem za to usunales potrzebne wpisy, zaczynam

Re: Sprawdzenie loga z Hijack This

.dll O18 - Filter: text/plain - {6888E4F4-A5D0-429B-80D9-93D419B3CD26} - C:\WINDOWS\System32\adjn.dll O20 - Winlogon Notify: style2 - C:\WINDOWS\q1058859_disk.dll (file missing) O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe O23

Re: Sprawdzenie loga z Hijack This

\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: (no name) - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file) Kasujesz plik killbox'em oraz caly katalog MyWay O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL O3 - Toolbar: My &Search Bar