14 wyników w czasie 448 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Re: sprawdzenie loga

}\Shell\AutoRun\command - "" = F:\fk.exe -- File not found O33 - MountPoints2\{8e84f7da-1a51-11df-84f5-000b6a4bbf1e}\Shell\open\Command - "" = F:\fk.exe -- File not found :Files C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{7AB6D133-2A14-4C11-B3AD-35B1548D38F9} C:\WINDOWS\tasks\WGASetup.job C:\Program Files\Mozilla Firefox

Re: sprawdzenie loga

b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm Zainstaluj SP2, do tego zrob skan przy pomocy SuperAntiSpyware i daj log o ktory prosilem + nowy z hjt.

Re: sprawdzenie loga

= www.wp.pl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7

Zdjęcia:

Re: sprawdzenie loga

) - acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D866B8C9-BD93-44BB-B71A-ACF13FB0B134}: NameServer = 217

Re: sprawdzenie loga

:\WINDOWS\System32\msjava.dll O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - E:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - E:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch Win

Re: sprawdzenie loga

) - acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D866B8C9-BD93-44BB-B71A-ACF13FB0B134}: NameServer = 139

Re: sprawdzenie loga

) - update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1118766765109 O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - 212.182.113.107/activex/AxisCamControl.ocx O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class

Re: sprawdzenie loga

Hook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file) O3 - Toolbar: (no name) - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - (no file) O4 - HKLM\..\Run: K:\SEKRET~1\Hidder.exe /start O4 - HKCU\..\Run: "C:\WINDOWS\CURITY~1\csrss.exe" -vt yax O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050

Re: sprawdzenie loga

Serv.exe O4 - HKLM\..\RunServices: C:\WINDOWS\SYSTEM\KB918547\KB918547.EXE O4 - HKCU\..\Run: "C:\PROGRAM FILES\ARES LITE EDITION\ARES.EXE" -h O4 - HKCU\..\Run: "C:\PROGRAM FILES\ARES LITE EDITION\ARESLITE.EXE" - h O15 - Trusted Zone: www.mks.com.pl O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7

Re: sprawdzenie loga

) - acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D866B8C9-BD93-44BB-B71A-ACF13FB0B134}: NameServer = 194

Re: sprawdzenie loga

\Main,Start Page = www.google.pl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO

Re: sprawdzenie loga

\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C

Re: sprawdzenie loga

\Main,Start Page = www.gazeta.pl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX O3