154 wyników w czasie 275 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

prosze o sprawdzenie loga (początek wątku)

} - (no file) O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL (file missing) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE

prosze o sprawdzenie loga (początek wątku)

.dll O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file) O2 - BHO: XBTP01621 - {F6104497-54FD-4688-9162-5115CC8AB0FB} - C:\PROGRA~1\BEARSH~2\BEARSH~1\MediaBar.dll (file missing) O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files

prosze o sprawdzenie loga (początek wątku)

\Search,SearchAssistant = search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D- 784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SpywareBlock Class - {0A87E45F-537A-40B4-B812- E

Zdjęcia:

prosze o sprawdzenie loga (początek wątku)

\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080

prosze o sprawdzenie loga (początek wątku)

= www.google.pl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D- 784B7D6BE0B3} - C:\Program Files

prosze o sprawdzenie loga (początek wątku)

\ZangoToolbar\Bin\4.8.3.0\ZbHostIE.dll (file missing) O2 - BHO: ohb - {5ED7D3DE-6DBE-4516-8712-01B1B64B7057} - C:\WINDOWS\System32 \UpMedia\ContentTool.dll O2 - BHO: Related Page - {9A9C9B69-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - C:\WINDOWS\System32\WinNB58.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B

prosze o sprawdzenie loga (początek wątku)

) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32

prosze o sprawdzenie loga (początek wątku)

D-A335-C82AAD819AD2}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164 O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - Winlogon Notify: sofaxurb - kkjakkj.dll (file missing) O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - D

prosze o sprawdzenie loga (początek wątku)

,ShellNext = www.smog.pl/wideo/6529/ludzie_zrobi1_wszystko_by_pokazaa_sie_w_telewizji/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C

prosze o sprawdzenie loga (początek wątku)

:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C

1 2 3 4 5 6