wyszukiwanie zaawansowane
7 wyników w czasie 181 ms
Sortowanie wyników: wg trafności wg daty

Sprawdzenie loga z Hijack This (początek wątku)

:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O16 - DPF: {1F831FAC-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1} (InstaFred) - file://C:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Plk\InstFred.ocx O16 - DPF

Sprawdzenie loga z Hijack This (początek wątku)

\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Documents and Settings\Dominika\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program Files\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files

Sprawdzenie loga z Hijack This (początek wątku)

- {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files

Zdjęcia:

Sprawdzenie loga z Hijack This (początek wątku)

&Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b- 00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - nowa-poczta.wp.pl/2/mailcfg.ocx O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E

Sprawdzenie loga z Hijack This (początek wątku)

:\WINDOWS\wsem303.dll O2 - BHO: (no name) - {A0269420-A638-4509-889C-8FC3CC85DA7E} - C:\WINDOWS\drexinit.dll O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C

Sprawdzenie loga z Hijack This (początek wątku)

-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files

Sprawdzenie loga z Hijack This (początek wątku)

\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C